Загадково прекрасна і славна давнина України. Ціле- і смисловизначення з теми: “Календарно-обрядові, колискові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження”. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. Урок української літератури у 6 класі

Мета.

Ознайомити учнів із  змістом теми, колом проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, головними календарними обрядами українців, народною обрядовою піснею, її різновидами, засвоїти зміст поняття “народна пісня”; пояснити магічну силу обрядових пісень; виховувати повагу до прадавніх вірувань наших предків, гордості за свій талановитий народ.

Цілі.

Учні знатимуть:

коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; головні календарні обряди українців; зміст поняття народна пісня;

алгоритм цілевизначення та планування уроку.

Учні вмітимуть:

розповісти про головні календарні обряди українців, виникнення народної обрядової поезії, її різновиди; пояснити, у чому полягала магічна сила обрядових пісень для наших предків, роль і місце пісні в нашому житті; розрізняти різновиди календарно-обрядових пісень, визначати їх жанрові особливості; визначати цілі уроку, планувати роботу.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: фонозаписи народних пісень, фрагментів обрядів.

Методи, прийоми, види, форми роботи: робота в парах, стислий переказ, укладання системи запитань,робота з підручником, бесіда, розповідь вчителя, “незакінчене речення”.

Епіграф: Народні пісні для України – все: і поезія, й історія, і батьківська могила  (М. Гоголь).

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.

Учитель. Діти, я дуже люблю народні пісні і з великим задоволенням їх співаю, впевнена, що ви також знаєте народні  пісні і любите їх співати. Заспівайте по два рядочки улюбленої пісні і скажіть, кому ви їх адресуєте і чому.

2. Актуалізація суб’єктного досвіду. Закінчити речення : “Для мене пісня – це …”  (Робота в парах). Озвучення написаного.

Учитель: З фольклором, або усною народною творчістю, ми знайомилися у 5 класі. Хто пригадує, що ми тоді вивчали? (Відповіді учнів). А які із вивчених творів вам найбільше запам’яталися і чому? (Відповіді учнів). Може, скажете, що означає слово “фольклор”? Хтось знає? Так, “народна мудрість”, “народні знання”. У творах усної народної творчості відповіді на питання “хто ми?”, “звідки ми?”, “які ми?”. У них зібрано досвід багатьох поколінь. Бо як твориться фольклорний твір? (Відповіді учнів)

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Представлення концепту теми, ознайомлення з маршрутом її вивчення,  загальними цілями.

Учитель: У шостому класі курс вивчення української літератури починається саме з розділу “Календарно-обрядові, колискові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження”. Перша тема – ” Загадково прекрасна і славна давнина України ” (учні отримують картки з цілями вивчення теми). Перед вами – цілі її вивчення. Ми ознайомимося із календарно-обрядовими піснями, які поділяються на цикли. Перший із них – пісні літнього циклу.  У цьому циклі ми розглянемо такі пісні: “У ржі на межі”, “Ой біжить, біжить мала дівчина”, “Проведу я русалочки до бору” (русальні); “Заплету віночок”, “Ой вінку, мій вінку”, “Купайло, купайло” (купальські); “Маяло житечко, маяло”, “Там у полі криниченька” (жниварські) – на вибір.

Пісні  зимового циклу:  “Ой хто, хто Миколая любить”, “Засівна”, “Нова радість стала”, “Добрий вечір тобі, пане господарю!”, “Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір).

Веснянки: “Ой весна, весна, днем красна”, “Ой кувала зозуленька”, “А в кривого танця” (на вибір).

Народні колискові пісні: “Ой ти коте, коточок”, “Ой ну, люлі,  дитя спить”. Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.

Пісні літературного походження: Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного походження.

“Ще не вмерла Україна” П.Чубинського, М.Вербицького – національний гімн нашої держави.

“Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею” та її зв’язок із “Молитвою” О. Кониського, духовним гімном України.

Стрілецькі пісні:

“Ой у лузі червона калина похилилася” С. Чарнецького і Г. Труха – пісня, що стала народною.

Як тебе не любити, Києве мій” Д. Луценка − популярна пісня про столицю України.

Вчитимемося  читати, переказувати, уявляти, відчувати, розповідати, співати, а також визначати власні цілі, планувати, відрефлексовувати й оцінювати читацьку діяльність, тобто ставати кваліфікованими читачами.

Відведено на вивчення теми 12 уроків. У кінці вивчення напишемо контрольну роботу (відповімо на тестові запитання і виконаємо певні завдання). З їх переліком можна ознайомитися на стенді “Готуйся до контрольної роботи”.

2. Повідомлення теми уроку (Учні записують в зошит).

– Прочитайте слова, що є епіграфом нашого уроку. Як ви їх розумієте? (Відповіді учнів).

– Деякі міркування є, до цього питання ми ще повернемося в кінці уроку.

3.  Представлення концепту та плану уроку.

Учитель: Починаємо вивчення теми з головних календарних обрядів та різновидів народної обрядової пісні.  На цьому уроці ми познайомимося із співучим світом українського народу, головними  календарними обрядами українців ; розглянемо різновиди обрядової пісенної поезії; пояснимо магічну силу обрядів для наших предків; висловимо власну думку про місце календарно-обрядових пісень у житті нашого народу, вивчимо напам’ять пісні, які найбільше сподобалися.

Які цілі в переліку вам найцікавіші? (Відповіді учнів).

Учитель пропонує  виділити  цілі, які є для учнів найбільш значущими.

4. Формування індивідуального освітнього маршруту (Учні починають заповнювати таблиці у класі, а продовжать цю роботу вдома.  Додаток №1).

Учитель: Працюватимемо за таким планом:

План уроку

1. Бесіда про сутність народної пісні.
2. Самостійна робота з підручником.
3. Робота у парах за матеріалом прочитаного із підручника.
4. Рефлексія рівня навченості та процесу праці.
5. Письмове (в парах) само- та взаємооцінювання (оцінювання   власної діяльності та роботи партнера у своєму та його зошитах).
6. Аналіз домашнього завдання.

Учитель: Приймається? Тоді продовжуємо.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

  1. Бесіда про сутність народної пісні.

Учитель. Українська народна пісня – дорогоцінне надбання й окраса нашого народу, нашої культури – набула нев’янучої слави у всьому світі, збагатила слов’янську і світову скарбницю народного поетичного фольклору. Українська пісенність творилася віками, вона охоплює весь багатогранний духовний світ нашого народу.

– А коли люди співають? Чому?

– Що необхідно для того, щоб гарно співати? (Фонозапис народних пісень).

– Часто кажуть: душа співає; пісня – душа народу. Як ви розумієте ці вислови?

– Що ж таке народна пісня? (Учні дають своє визначення).

Перевіримо за словником.

–                     Народна пісня – невеликий музично-поетичний твір строфічної форми, автором якого є народ.

Учитель: Більше третини днів року в наших предків займали свята. Під час кожного свята здійснювалися певні обряди, які супроводжувалися піснями, танцями, хороводами. Так виникла обрядова усна народна творчість.

–   А які обряди ви знаєте чи самі були їх учасниками? (запис народних обрядів)

–    Що ви відчували, коли ходили колядувати, щедрувати, співали колискові молодшим братикам чи сестричкам, брали участь у весільних обрядах чи співали купальські пісні? Чи справді вони мають магічну силу?

2. Робота з підручником.

Учитель: Мовчки прочитайте матеріал підручника, потім один із вас стисло переказує зміст тексту, а інший уважно слухає і складає два запитання за його змістом. Запитання представте класові й отримайте відповіді на них.

Орієнтовна тематика запитань (якщо учні не ставили своїм однокласникам).

  1. Чому календарно-обрядова пісенна поезія вважається    найдавнішим жанром фольклору?
  2. Хто є автором обрядових пісень. Чому вони мають варіативність виконання?
  3. Що лежить в основі календарно-обрядових пісень?
  4. Назвіть різновиди календарно-обрядової поезії.
  5. Як календарні обряди пов’язані зі світоглядом наших предків?
  6. Чому давні обряди зберігаються в сучасному суспільстві?
  7. Які обрядові пісні ви знаєте? (учні співають відомі їм обрядові пісні)

 Учитель: Повернімося до нашого епіграфу: М.Гоголь писав:”Народні пісні для України – все: і поезія, й історія”. Що ви тепер скажете?  (Учні дають розгорнуті відповіді на підставі почутого на уроці).

ІV Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Продовжити речення.

“Сьогодні на уроці я дізнався про …”

“Найцікавішим для мене було …”

“Найбільше мене вразило …”

“Хочу більше дізнатися про …”

2. Письмове (в парах) само- та взаємооцінювання (оцінювання власної діяльності та роботи партнера у своєму та його зошитах).

V. Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне: підготувати усну розповідь “Улюблена пісня моєї родини”.

Обов’язкове на вибір:

1)              Підготувати розповідь про обряди літнього циклу;
2)              Попросити своїх батьків, бабусю або дідуся заспівати народних пісень. Вивчити із ними ту, яка вам найбільше сподобалася.

За бажанням. Скласти запитання для гри  “Вірю – не вірю” ( за опрацьованим на уроці матеріалом).

Додаток 1.

Індивідуальний освітній маршрут

учня (учениці) ___ класу _________________________________ школи
___________________________________________________________
Предмет _____________________________________________________
Мета: ________________________________________________________

п/п

Що формується

Завдання

Терміни Форма контролю Відм.

про викон.

1. Знання (які?)        
1.1. …………………..        
1.2. …………………..        
2. Уміння (які?)        
2.1. …………………….        
2.2. …………………..        

 С. Ревчук,
учитель Гощанської ЗОШ Рівненської області