Володимир Винниченко «Федько – халамидник». Образ Федька. Щедрість головного героя твору на добро

Особистісно зорієнтований урок української літератури у 6 – Б класі

Ознайомлення з проектом  уроку

Доброго дня усім! Сьогодні ви відвідаєте   урок  української літератури  у 6  класі.  За системою ОЗОНу  в цьому класі  працюю другий рік.  Тема уроку: .  Ім’я уроку:  «Добрий чоловік –  надійніше кам’яного мосту». В основу уроку  покладені принципи  особистісно зорієнтованого навчання.  Звичайно,  не всі уроки  проводяться за озонівською  структурою. Це може бути   1 – 2  уроки на семестр,  але  на кожному уроці  намагаюся використовувати  елементи озону.  Як особистісно зорієнтований  урок  я визначила  урок   з  розділу   «Я і світ».  Надзавданням   свого уроку    обрала   прислів’я «Не одяг прикрашає людину, а  добра справа».  Хочу довести до учнів істину,  що в людині головне  її внутрішній світ.  На даному уроці  використовуватиму такі методи, форми та прийоми  роботи: бесіда, слово  вчителя,  робота зі змістом тексту, складання схеми, робота в парах,  прийом «незакінчене речення», літературний диктант, словникова робота.

Вибір  зумовлений тим,  що  переважаючим  каналом сприйняття є  слуховий  аналізатор і  частина дітей  є  візуалами   та аудіалами,  а тому  робота буде спрямована  на роботу з текстом, ілюстраціями,  проговорення усіх етапів уроку.

На своїх уроках  намагаюся формувати  учня – читача,  розвивати такі рушійні сили  читання як уяву,  емпатію,  почуття.  Вчу бути читачем. Я ставлюся до твору як читач і вчу учнів  думати про себе як про читача.

Спрогнозувати на перед, яким буде урок  я  не можу,  але надіюсь, що все буде добре, що діти будуть  впевнені  в собі і  досягнуть цілей,  поставлених на початку уроку.

Із дзвінком особистісно  зорієнтований урок не закінчується.

 

В. Винниченко «Федько-халамидник». Образ  Федька.

Щедрість    головного героя твору на добро

Мета: продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник», вчити дітей характеризувати героїв; розвивати культуру зв’язного мовлення, висловлювати власні міркування щодо прочитаного.

Цілі:

Учні знатимуть:

–        зміст прочитаного оповідання;

–        основні риси характеру дійових осіб

Учні вмітимуть:

–        характеризувати життєві позиції героїв оповідання, визначати основні риси дійових осіб твору;

–        висловлювати особисте ставлення до зображуваного, проводити аналогію з сучасним життям.

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал

Методи, форми, прийоми роботи: бесіда, слово вчителя, робота зі змістом тексту, складання схеми, робота в парах, прийом «незакінчене речення», літературний диктант, словникова робота.

Ім’я уроку: «Добрий чоловік – надійніше кам’яного мосту»

Методичне надзавдання уроку: допомогти учням усвідомити справедливість народного прислів’я

« Не одяг прикрашає людину, а добра справа».

 

Хід уроку

І. Мотиваційний етап уроку

1. Забезпечення емоційної готовості до уроку

Учитель. Доброго дня усім! Сьогодні у нас незвичайний урок, бо й день неповторний – теплий, осінній, з гостями у класі. Діти, а з яким настроєм ви прийшли на урок, що ви відчуваєте? (відповіді дітей)

– Знаєте, а я теж хвилююся. Давайте подаруємо один одному усмішку.  Вона додасть настрою та надії, що все буде добре.

2. Вступне слово вчителя

– Ваша усмішка не схожа на інші, вона індивідуальна, властива тільки вам, бо кожен з вас – окрема людина, неповторна. А ви вважаєте себе особистістю? (відповіді дітей). Ви неповторні? Що відрізняє вас від інших? Чим ви неповторні?

– А герой твору, який ми вивчаємо, також неповторний? (відповіді дітей). А хто автор?

3. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань

Учитель:

– На минулому уроці  ми ознайомилися   з біографією  Володимира Винниченка,  а вдома  ви повинні були  прочитати  оповідання. Підніміть руку, хто прочитав?  Молодці!   Є над чим працювати.

–  А зараз   перевіримо те,  що ви засвоїли.  Проведемо літературний диктант.  Пишемо в зошитах:

Число

Класна робота

а)Літературний  диктант

– Пропоную вам   доповнити  речення. Я читаю  речення, а ви  лише записуєте  його продовження,  нумеруючи  послідовність речень.

 1. Батьківщиною для Винниченка є …. (Кіровоградщина).
 2. Письменник навчався в гімназії… (місцева класична)
 3. Потому вступив  на  юридичний   факультет…  (Київського університету )
 4. Емігрував за кордон  у …(1921)
 5. За кордоном проживав у … (Франції)
 6. Винниченко  був не лише письменником, а й … (громадським діячем)
 7. За радянських часів  творчість митця  була … (заборонена)
 8. Федько є героєм оповідання… («Федько – халамидник»)
 9. Батько карав  Федька  за провини, а потім  – давав… (гроші за правду)
 10. Федько не любив … (товаришів видавати )

–        У вас є  правильне продовження  кожного речення, за три хвилини  ви повинні  обмінятися зошитами і перевірити  літ. диктант.

(Обмін зошитами, взаємоперевірка)

–        Підніміть руку, хто  дав  10 правильних відповідей; а хто  – 9,8,7 ; а хто – 6.5,4; а хто – 3,2.1?

–        Молодці! (Декому ще є над чим працювати)

ІІ. Цілевизначення та  планування

 1. 1.    Окреслення кола проблем, які розв’язуватимуться

–        Ми маємо зрозуміти, який є Федько і довести, що він багатий на добро.

–        Я хочу, щоб вийшовши з уроку, ви усвідомили, що красить людину.

–        Сьогодні на уроці ми продовжуємо роботу зі змістом   оповідання  В. Винниченка «Федько-халамидник».

а). Словникова робота

–        А хто нам нагадає, що ми  називаємо  оповіданням?

–        Оповідання – це епічний твір.  Хто нагадає визначення епічного твору?

(Твір, у якому послідовно   про щось розповідається,  описується  побут,  історія життя, пригоди,  вчинки героїв.)

Слово вчителя

–         Молодці!  Ви знаєте, коли я прочитала цей твір, то пригадала народне прислів’я «Добрий чоловік –  надійніше кам’яного  мосту»,  бо я вважаю, що Федько  хоч  і розбишака, проте добра людина.  А як думаєте ви?  Я пропоную це прислів’я взяти  за ім’я нашого уроку.  Чи погоджуєтесь ви зі мною? (Відповіді учнів).

Тож пишемо  у зошитах ім’я уроку.

2. Повідомлення теми і мети уроку

Тема нашого уроку «В. Винниченко «Федько-халамидник».  Щедрість    головного героя твору на добро.

  Чи зрозуміла вам тема уроку?

Запишіть її у зошити. Подумайте, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?  («Незакінчене речення»)

На дошці        Я хочу дізнатися…

зрозуміти…

відчути…

(Узгодження індивідуальних і загальних цілей)

–         У мене є  і загальні цілі. Вони у кожного  на парті.  Що б ви хотіли  змінити, доповнити? (визначення учнями власних цілей у  зошитах, зачитування окремими учнями)

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу

 1. 1.    Бесіда. 

–        А що означає прочитати твір?

–        Ви прочитали оповідання.  Скажіть, чи всі  слова зрозумілі  у назві твору, що означає слово «халамидник» –   (бешкетник, розбишака).

–        А чому автор назвав твір не просто Федько, а Федько-халамидник?

–        Як ви думаєте, чому? Невже він такий поганий – ми ж хочемо з’ясувати доброту хлопчика?

–        Скажіть, які враження викликав цей твір?

–        Що ви думали, читаючи оповідання?

–        Що відчули  після прочитання твору?

–        Чи обурилися, що уявили?

 1. 2.    Робота зі схемою

–        Хто в  центрі розповіді?

–        А хто оточує Федька?

(Робота  на дошці та в зошитах, використовуючи матеріал тексту, складаємо схему)

 

батько Федька                      Толя                        батькоТолі

 

мати Федька                            ФЕДЬКО                     мати Толі

Стьопа                                                               Грицик

 

Спірка                         Васько

 

Ми  отримали   схему  головних  та другорядних  героїв оповідання.  Федько   знаходиться в центрі розповіді,  його характер  розвивається  у стосунках  із другорядними героями.

Отже, Федько є головним героєм твору.

 1. Евристична бесіда.

– Хто є Федько?

– А хто – Толя?

– Що їх різнить, а що об’єднує?

– Знайдіть  у творі портретну  характеристику Федька.

– А  як  описано зовнішність  Толика?

(Діти відповідають, зачитуючи уривки)

– Скажіть, як автор характеризує  поведінку і риси характеру Федька?

(Відповіді  із  зачитуванням уривків  із твору)

–        Які  риси характеру Федька  проявляються  в історії  зі змієм?

–        Чи є у хлопця доброта? В чому вона виявляється?

–        Охарактеризуйте поведінку  хлопця  під час сварки з батьками.

–        За що батько давав гроші Федьку?

–        У зв’язку з чим Федько повсякчас отримував тумаки від батька?

–        Як ви думаєте, чому Толя дружить із Федьком?

–        Як відносяться хлопці до Федька?

–        Які риси характеру притаманні Толі і яка поведінка героя?

(Діти відповідають, зачитуючи уривки)

–        На вашу думку, на чиєму боці автор твору?

–        А, може, ви хочете мене щось запитати стосовно твору?

 1. 4.    Слово вчителя

У творі автор називає Федька: мужиченя, паршивець, одурілий хлопець, шибеник, мурло репане, не щастячко, сибіряка, халамидо, ідоляко, люципере. Про яке ставлення автора до героя свідчать ці слова? Як автор ставиться до Толі?

–        Пригадайте епізод, коли Федько зняв Толю з крижини і як повівся Толя у цій ситуації?

–        Як би повівся кожен з вас на місці Федька після зізнань Толі?

Учитель.

–        Отже, Федько – дитячий отаман. У ньому відвага, життєвий  азарт, винахідливість, надійність –  це малий бешкетник.  У нього безліч вад і недоліків.  Та  в нього є чому  вчитися   не лише дітям, а й  дорослим.   Автор не тільки  показав Федька як розбишаку, а  й зумів показати   честь, совість, велич  душі  хлопчика.  Натура  Федька  повна  суперечностей і протиріч, у яких загартовується людське Я.  Такі люди як Федько  – велика рідкість. Це люди особливі,  спонукати їх до вчинку  може щось дуже важливе,  наприклад, велика сердечна доброта, вроджений потяг  захищати  слабшого і безпомічного.

Толя –  «Лякливий, як заєць, а шкідливий, як кішка» (народна мудрість про героя)

–        Скажіть мені, то Федько добрий хлопчик? А надійний? На нього можна розраховувати у скрутну хвилину?

 1. 5.    Словникова робота.
 • Автор  у  творі  представляє двох героїв,  постійно їх порівнюючи, протиставляючи  – такий художній  засіб у творі називається контраст.
 • Контраст = антитеза = протиставлення – стилістична фігура, авторський прийом.

(запис у зошитах)

 • Робота з ілюстраціями до твору

ІY. Рефлексивно-оцінювальний етап

1. Бесіда.

– Cкажіть, то Федько добра людина?  А надійна?  Він підтримає у скрутну хвилину?

– Чи досягли ви цілей, поставлених на початку уроку?

–  Що хотів автор донести до нас, читачів, цим твором, яку думку?

Народне  прислів’я  («Не одяг прикрашає людину, а добра справа»)

– Що уявили, що пережили?

2. Рефлексія почуттів.

Незакінчене речення: «Урок допоміг мені…», «Оповідання змусило мене задуматись над тим, що …»

3. Само-, і взаємооцінювання.

Закінчити речення.

«Я сьогодні молодець,  бо….».  «Найкраще на уроці працювали…,  тому що….».

«Їм допомагали….»

Урок закінчується, а розмова  – ні. Ми ще повернемося до неї на наступному уроці.

Y. Домашнє завдання:

Обов’язкове загальне: написати лист улюбленому герою. З яким  питанням  ви б хотіли  до нього звернутися?

Обов’язкове на вибір: Уявити щасливу розв’язку твору. Записати її як коротку епічну оповідь

За бажанням: намалювати ілюстрацію до твору.

 

Классович Світлана Павлівна

учитель української мови та літератури

І кваліфікаційної  категорії, «старший учитель»

Новоград-Волинської ЗОШ  І – ІІІ ступенів № 3