Володимир Дрозд. “Білий кінь Шептало”. Проблема знеособлення людини в суспільстві.Особистісно зорієнтований урок у 8 класі.

Тема. Володимир Дрозд. “Білий кінь Шептало”. Проблема знеособлення людини в суспільстві.

Мета: розкрити алегоричність образу коня Шептала; вдосконалювати вміння учнів визначати тему, ідею, проблеми художнього твору, характеризувати образ-персонаж; бачити красу зображеного; висловлювати власну думку з приводу прочитаного; утверджувати неповторність кожної людської особистості та її право на внутрішню свободу.

Цілі.

Учні знатимуть:зміст оповідання; сутність піднятих проблем; у чому полягає алегоричність образу коня Шептала; основні риси персонажа; тему та ідею оповідання.

Учні вмітимуть: визначати й формулювати проблеми твору; аналізувати окремі фрагменти на основі запитань і завдань; висловлювати ставлення до прочитаного; давати власну оцінку вчинками героя та піднятим проблемам; визначати тему та ідею твору.

Тип уроку.  Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет В.Дрозда; тексти оповідання; схема-опора характеристики персонажа; фотоілюстрації коней; пам’ятки “Етапи групової діяльності”.

Методи, прийоми і форми роботи: асоціювання, незакінчене речення, мікрофон 1, метод ПРЕС, робота в парах і групах, бесіда, робота з текстом.

Оформлення дошки: портрет В.Дрозда, епіграф:

Називай рабом і калікою кожного,

хто ненормально реагує на свободу і неволю.

В.Фолкнер

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

 1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Кольоровий настрій).
 2. Актуалізація опорних знань та суб’єктного досвіду:

а) асоціювання: ключові слова – воля, неволя. Використати слова, що означають природні явища, кольори, звуки, почуття, квіти, тварин, людей, птахів);

б) саморефлексія (“Незакінчене речення”: “Для мене воля – це…, а неволя – …);

в) обговорення представлених результатів.

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Представлення концепту уроку.

Учитель. Воля здавна цінувалася, неволі людина прагнула позбутися. Однак в оповіданні В.Дрозда “Білий кінь Шептало” герой діє не завжди у відповідності з цими принципами. Чому між волею і неволею Шептало обрав друге, з’ясуємо в ході розмови.

2. Визначення цілей учнями в парах на основі логічного членування теми уроку:

Проблема1 знеособлення2 людини в суспільстві3.

3. Корекція учнівських цілей вчителем.

4. Колективне планування діяльності.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. З’ясування емоційного враження від прочитаного (із застосуванням елементів методу ПРЕС):

Читаючи оповідання, я

відчував…

захоплювався…

дивувався…                                      бо…

думав…

не розумів…

запитував…

2. З’ясування змісту незрозумілих слів.

3. Обговорення епіграфа.

4. Формулювання проблемного питання: “У чому полягає піднята автором проблема знеособлення людини в суспільстві?”

5. Робота зі змістом оповідання:

1) Спільна діяльність учителя й учнів:

 • Прочитайте уривок від початку оповідання і закінчуючи словами “…Тільки зачекай, напою”;
 • Як характеризує Шептала його ненависть до табуна, гурту і прагнення бути самотнім?
 • Прокоментуйте фразу: “…гостро тхнуло потом, він гидливо підібрав губи…”;
 • У чому полягала особливість стосунків коня й конюха?
 • Кому належать слова: “Бо він, Шептало, кінь особливий, кінь білий, а коли й попав у це бригадне стовпище, то завдяки злому випадку, химерам долі. Справжнє місце йому не тут, хтозна, де він опиниться завтра. І Степан це розуміє”? Прокоментуйте їх.
 • Як Шептало ставиться до Степана? Чим викликане таке ставлення?
 • Підсумуйте: яким постає білий кінь у цьому епізоді?

2) Організація групової роботи:

а) об’єднання в групи;

б) аналіз пам’ятки “Організація групової роботи”:

Пам’ятка “Організація групової роботи”

 1. Розподіліть ролі.
 2. Виразно прочитайте запропонований уривок художнього твору.
 3. Виконайте завдання, дайте відповіді на запропоновані вчителем запитання.
 4. На основі відповідей складіть зв’язну розповідь.
 5. Підготуйтеся до звіту.
 6. Оцініть діяльність кожного члена групи й загальну результативність.

в) робота у групах над запропонованими запитаннями і завданнями:

І група:

 1. Прочитайте уривок від слів “Думка про роботу…” і закінчуючи словами “…і спішно переходив на чвал”.
 2. Дайте відповіді на запитання і виконайте запропоновані завдання:
 • Шептало не любить будь-яку роботу чи тільки певну? Як ви до цього ставитесь?
 • Чому Шептало хоче виправдати конюха? Які аргументи він для цього шукає? Як це характеризує білого коня?
 • Відстежте етапи духовного зламу Шептала *епізод від слів “Ще коли його, молодого й гордого…” і до кінця абзацу;

ІІ група:

 1. Прочитайте уривок від слів “Степан вийшов з конюшні…” і закінчуючи словами “… його повільно засмоктував глибокий, як прірва, відчай”.
 2. Дайте відповіді на запропоновані запитання і виконайте завдання:
 • Чому саме “подорож до колодязьного корита” найбільше гнітила Шептала?
 • Як узгоджується прагнення волі й самостійності зі словами Шептала: “І як цей Степан терпить? Я навів би порядок. Водопій – то водопій, нічого витанцьовувати, ніби в цирку”;
 • Про яку обмеженість коней роздумує Шептало?
 • У чому полягала суть “тихої, непомітної боротьби”, яку вів Шептало? Це справді була боротьба?
 • Зіставте думки Шептала про конюха “…нас з тобою таких тільки двоє” з його цитованою оцінкою Степана і такими словами: “Степан – всесильний, милостивий і злий”. Зроби висновок.
 • У чому полягала “тремтлива ілюзія волі та влади”? Прокоментуйте появу у вислові поняття “влада”;
 • Чому ласкаве й закличне іржання Шептала викликало лють Степана?

ІІІ група:

 1. Прочитайте уривок від слів “На косогорі Шептало зупинився…” і закінчуючи словами “…помчав через гусячу царину у лугову синь”.
 2. Дайте відповіді на запропоновані запитання і виконайте завдання:
 • Чиїми очима подано опис вечора? З’ясуйте роль цього пейзажу;
 • Прокоментуйте фразу “Шептало бездумно, із звичною покірністю ступив кілька кроків за босим хлопчаком і раптом із болісною ясністю, як ніколи досі, відчув свою неволю”;
 • Чому саме “поблажливо-зверхній дотик” хлопчикового пужална став “останньою краплею” для терплячого й покірного Шептала?

ІV група:

 1. Прочитайте уривок від слів “Незабаром форкання коней…” і закінчуючи словами “…шкодуючи, що втолив спрагу”.
 2. Дайте відповіді на запропоновані запитання і виконайте завдання:
 • Розкажіть про відчуття волі, яке охопило Шептала на лузі;
 • Якими художніми засобами скористався автор, щоб передати почуття білого коня?
 • Наведіть 4 – 5 підтверджень, що “це були найкращі хвилини Шепталового життя”

V група:

 1. Прочитайте уривок від слів “Раптом небо напнулося…” до кінця оповідання.
 2. Дайте відповіді на запропоновані запитання і виконайте завдання:
 • Яку гірку правду відкрив для себе Шептало?
 • З якими протилежними почуттями сприймає герой грім і блискавку? Що перемагає і чому?
 • Які два шляхи подальшої поведінки були у нього? Який із них обрано і чому? Як ви ставитесь до цього вибору?
 • Якими аргументами кінь обґрунтовує своє повернення до Степана?
 • Кому належать слова про “нерозумну блуканину ” Шептала. Прокоментуйте їх.

3) Представлення напрацювань представниками груп у формі зв’язної розповіді (у ході розповіді даються відповіді на поставлені запитання).

ІV.  Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Укладання переліку піднятих в оповіданні проблем:

а) духовного каліцтва і рабства;

б) ілюзорного сприйняття світу, самообману;

в) втрати внутрішньої свободи, власного “Я”;

г) свідомої відмови від боротьби за самоствердження.

2. Формулювання теми та ідеї твору.

3. З’ясування алегоричності образу Шептала.

4. Відповідь на проблемне питання проблемного питання: “У чому полягає суть піднятої автором проблеми знеособлення людини в суспільстві?” Для відповіді на нього пропонується розглянути проблемні питання:

 • Шептало – раб і каліка?
 • Чи була в білого коня можливість зберегти своє “Я”?
 • Хто винен у духовному каліцтві Шептала?
 • У чому полягає суть проблеми знеособлення людини в суспільстві?

5. Формулювання власного ставлення до проблеми волі, використовуючи як зразок слова матері Терези:

Життя – це шанс. Скористайся ним.

Життя – це краса. Милуйся нею.

Життя – це мрія. Здійсни її, –

Домашнє завдання.

Обов’язкове. Відрефлексувати рівень навчальних досягнень на основі представленого на с. 362 переліку. 2.

За бажанням.Написати есе “Знеособлення людини в суспільстві – це неминучість?”