V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок”

ОЗОНівкам і ОЗОНівцям!
Хто цікавиться проблемами особистісно зорієнтованого навчання,
має творчі набутки й тим, хто лише роздумує!

Шановні колеги!
15–16 жовтня 2015 року у м. Рівне відбудеться V
Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок”

 Проблемна тема фестивалю: «Учень у системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання».

Мета: окреслення кола проблем, пов’язаних із подоланням відчуженості учня від навчання, забезпеченням активної участі його у навчально-виховному процесі і визначення перспективних шляхів розв’язання їх; ознайомлення з практичним досвідом становлення суб’єктності школяра, ефективними методиками й технологіями впровадження ідей особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів; визначення подальших перспектив реалізації особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.

Основні цілі:

– з’ясувати сутність і зміст основних складників, що забезпечують активне включення учня в навчально-виховний процес;

– визначити перспективні методики і технології, які сприяють розв’язанню проблеми;

– обмінятися практичним досвідом становлення суб’єктності учня основної і старшої школи;

– проаналізувати стан упровадження особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання в практику роботи загальноосвітньої школи;

– налагодити співпрацю ініціативних, творчих педагогічних працівників (учителів, науковців, управлінців, представників вищої школи і методичних служб усіх рівнів), які вибудовують діяльність на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, готові долучитися до апробації технології ОЗОН у своїй практиці;

– популяризувати ідеї особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання, розширювати коло його прихильників;

– розвивати і вдосконалювати педагогічну майстерність учасників фестивалю шляхом участі у майстер-класах, педагогічних майстернях, семінарах, тренінгах.

У програмі Фестивалю:

–  презентація творчих напрацювань учасників із питань особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання;

–  громадські слухання;

–  засідання Великої ОЗОНівської Ради;

–  ОЗОНівські студії: а) організація навчальної діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних  психолого-фізіологічних особливостей школярів (суб’єктний досвід, темперамент, провідний канал сприйняття, гендерні відмінності, тип мислення, типи і стилі навчання тощо); б) формування ключових і предметних компетентностей у процесі оволодіння предметним змістом навчального матеріалу; в) компетентнісно зорієнтовані навчальні завдання: технологія створення й застосування; г) оцінювання й самооцінювання в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання; д) інноваційні освітні технології (ноосферна та акмеосвіта, перевернене навчання та ін.);

–  проведення відкритих уроків;

–  психологічні тренінги, коучінги;

–  презентація видавництв.

Заявку на участь у фестивалі надсилайте на електронну адресу pid-dub@ukr.net із зазначенням теми листа – «Фестиваль ОЗОН. Заявка».

 Форма заявки:

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання  
Адреса  
Контактний телефон, E-mail  
На фестивалі планую

 

Взяти участь у роботі студії (вказати назву)  і презентувати власний досвід з проблеми (зазначити форму: методична розробка, відеоурок, слайд-шоу тощо); провести відкритий урок, психологічний тренінг, коучінг тощо
Прізвище, ім’я, по батькові, телефон (факс), E-mail посадової особи для надсилання запрошення (якщо потрібно)  

 Телефон для довідок: (068) 025 06 97 – Микола Піддубний