В.Симоненко. Загальнолюдські цінності в поезії “Ти знаєш, що ти – людина?”, “Гей, нові Колумби й Магеллани”. Особистісно зорієнтований урок у 7 класі

Мета: вчити семикласників виразно і вдумливо читати поезії; розвивати уміння аналізу ідейного спрямування твору, його художніх засобів; формувати прагнення самооцінки, самовираження.

Цілі.

Учні знатимуть:

зміст творів, їх ідеї, зміст понять риторичні питання, риторичні звертання, риторичні оклики.

Учні вмітимуть:

висловити ставлення щодо порушених у творі проблем, проаналізувати виучувані твори.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет Василя Симоненка, дидактичні мультимедійні матеріали, виставка творів письменника, виставка учнівських малюнків, пам’ятка “Як навчитися виразно читати віршові твори”, пам’ятка декламатора.

Методи, прийоми, форми роботи:  обмін побажаннями, гронування, бесіда, виразне читання, передбачення, незакінчене речення, “рядок у зошит однокласника”, постановка запитань до тексту, робота з підручником.

Оформлення дошки:  портрет поета, ім’я уроку: “Ти знаєш, що ти – людина?”, епіграф уроку (добирається і записується в ході уроку).

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

  1. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань (гронування: ключове слово – “людина”).
  2. Забезпечення емоційної готовності до уроку (Обмін побажаннями: “Ти – людина і я бажаю Тобі…”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Представлення концепту уроку.
  2. Визначення власних цілей і узгодження їх із загальними.
  3. Узгодження плану роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перегляд виставки учнівських малюнків (Автор “захищає” свою роботу. Звучить поезія (уривок) й демонструється її картина).

2. Групова робота: виразне читання поезії “Лебеді материнства” напам’ять. Визначення кращого читця групи.

3. Самостійне мовчазне читання спроектованого на екран тексту поезії “Ти знаєш, що ти – людина?”.

4. З’ясування рівня розуміння учнями поняття “ліричний герой”.

5. Читання поезії вголос 2 – 3 учнями.

6. Робота зі змістом поезії (у парах):

1) постановка запитань до тексту;

2) аналіз художніх особливостей поезії;

7. Колективна робота:

1) взаємоопитування;

2) аналіз художніх особливостей тексту;

3) відповіді на запитання 6, 7 підручника (с. 241);

8. Виразне читання поезії учнями.

9. Встановлення спорідненості поезії В.Симоненка “Ти знаєш, що ти – людина?” і Р.Кіплінга “Якщо…”.

10. Робота зі змістом поезії “Гей, нові Колумби й Магеллани”:

1) історична довідка про Х. Колумба й Ф. Магеллана (Див. матеріал Додатку);

2) аналіз назви поезії (Передбачення: про що йтиметься у творі з такою назвою?);

3) виразне читання поезії учителем;

4) бесіда:

– Яким настроєм пройнята поезія?

– Чи всі слова зрозумілі?

– До кого звертається поет?

– Яку думку хоче донести до нас автор? Що сказати?

– Які художні засоби він для цього використовує?

Аналіз змісту алегоричних образів (вітрила мрій, мандри, океани, бухта спокою, прибій, корито, мул, якори іржаві, каравела, мандри, вітри, півень);

– аналіз риторичних фігур (звертання, вигуки, запитання, окличні речення);

– відповідь на запитання 8, 9, 10, 11 підручника (с. 241).

11. “Рядок у зошит однокласника”: виписати з вивчених віршів рядки у зошит однокласника (Принцип відбору: суголосні його настроєві; як добра порада; просто як афористичний вислів).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. “Незакінчене речення”: “Після цього уроку я відчуваю… розумію… думаю…”.
  2. Рефлексія діяльності на уроці (заповнення листів оцінки роботи групи)

Домашнє завдання.

Обов’язкове: вивчити напам’ять поезію “Ти знаєш, що ти – людина?”;

За бажанням: а) дібрати ілюстрацію до поезії або створити її “кольоровий портрет”; б) підготувати повідомлення “Символіка поезії В.Симоненка “Лебеді материнства” (Можна скористатися матеріалом статті ” Поезії символіка” у “Словнику культури України” (С. 161 – 163).

Додаток

Колумб Христофор (1451  – 1506) – мореплавець. З метою пошуків західного морського шляху з Європи в Індію здійснив 4 плавання (1492 – 1504) через Атлантичний океан, відкрив частину островів між Північною і Південною Америкою.

Магеллан Фернан (бл. 1480 – 1521) – мореплавець, організатор першої навколосвітньої подорожі.