Уміння скористатися дарунком Долі – це щастя (Особистісно зорієнтований урок української літератури у 5-му класі)

Учительська передмова до уроку

Ця розробка – результат роботи у складі лабораторії особистісно зорієнтованого навчання Рівненського ОІППО. Уже коли вона була написана і урок проведений, подумалось, може мої роздуми допоможуть тим, хто лише починає долати ОЗОНівський шлях.  Тому кілька коротких зауваг. А також запитання і відповіді учнів (частково у тексті, частина – після конспекту).

Алгоритм підготовки уроку.

1 крок – пригадала теоретичний  матеріал з ОЗОН, а саме: визначальні ознаки, структуру заняття, види робіт на різних етапах;

2 крок – перечитала твір, опрацювала матеріал підручника, вимоги програми;

3 крок – враховуючи вимоги програми, матеріал підручника та особливості свого класу, сформулювала цілі (саме не мету, а цілі!) уроку: що учні знатимуть і вмітимуть після його проведення;

4 крок – дібрала види робіт для визначення особистісних цілей учнів, актуалізації їхнього суб’єктного досвіду;

5 крок – сформулювала читацьке надзавдання: що мені важливо у виучуваному  творі, про що хочеться поговорити з учнями як із читачами;

6 крок – визначила методичне надзавдання: найважливіша ціль, якої маю досягти;

7 крок – уклала перелік запитань і завдань для актуалізації суб’єктного досвіду;

8 крок – визначила методи, прийоми і форми роботи, які сприятимуть досягненню поставлених цілей;

9 крок – дібрала завдання і запитання для опрацювання навчального матеріалу;

10 крок – продумала рефлексивно-оцінну діяльність;

11 крок – визначила необхідне обладнання, оформлення дошки для реалізації поставлених цілей;

12 крок – враховуючи суб’єктність учнів, продумала домашнє завдання.

Коментар щодо організації навчальної діяльності на уроці.

На початку уроку була створена ситуація позитивного настрою. Учні обмінялися посмішками з сусідом на парті і побажали успішної роботи на уроці.

Для визначення учнями особистісно значущих цілей, використала «Незакінчене речення»:

–        На уроці хочу дізнатися…

–        Мені цікаво з’ясувати…

–        Хочу навчитися…

–        Сподіваюсь відкрити для себе…

Намагалася створити умови для саморозвитку особистості. З цією метою актуалізувала суб’єктний досвід учнів за допомогою ілюстрацій до казки і запитань репродуктивного характеру: Які ілюстрації намалювали до казки? Чому саме це? Малюнки розміщені на дошці в такому порядку, як відбуваються події в казці? Розмістіть їх у послідовності подій (Учні на попередньому уроці отримала завдання за бажанням намалювати ілюстрації до казки.)

На етапі «Опрацювання навчального матеріалу» застосувала завдання:

 • частково-пошукового характеру: 
 • Чи схожі брати  за характерами?
 • На кого покладається веселий брат у своїх діях?
 • Чому народ так легко втратив свою незалежність і волю?
 • Чи був веселий брат по-справжньому щасливий?
 • творчого:
 • Яким ви уявляєте веселого брата?
 • Уявіть, що ви жителі цієї країни. Чи щасливі ви, чи задоволені своїм життям? Відповідаючи, ведіть мову від 1-ї особи.
 • Інтерв’ю з братами.

Сприяла розвитку творчої уяви і емпатії  робота з малюнками, інтерв’ю з героями казки.

Учні вчилися ставити запитання за змістом твору, давати оцінку поведінці героїв, уявляли себе жителями казкової країни. Ці види роботи сприяли формуванню читача.

Щоб згуртувати дітей, навчити прислухатися до думки однокласників, спільно діяти в певній ситуації, вибрала групову роботу. У рольовій грі врахувала індивідуальні можливості учнів. На уроці намагалася навчальну діяльність спрямувати на

 • формування читача,
 • вироблення власної позиції,
 • формування життєвих компетентностей.

Для обговорення результатів роботи використала технологію «Мікрофон». Учні проаналізували отримані результати, досягнення намічених цілей, осмислили свої відчуття. Оцінили свою роботу у класі і групі за допомогою картки самооцінювання. Найактивніші були визначені однокласниками і нагороджені відзнакою «Найрозумніший». Роботу на уроці спрямувала так, щоб головною дійовою особою був учень.

Для забезпечення суб’єктності учнів домашнє завдання подала у двох варіантах.

Усю роботу на уроці спрямувала на успіх. Результатами роботи учнів задоволена. Вважаю, що мета уроку досягнута.

Мета уроку: продовжити роботу над змістом казки І. Липи «Близнята», простежити, як хлопці скористалися дарунками Долі, вчити коментувати особливості вдачі братів, аргументовано висловлювати власні судження; розвивати творчу уяву, мислення; формувати в учнів активну життєву позицію.

Цілі.

Учні знатимуть:

 • зміст казки;
 • зміст поняття «щастя».

Учні вмітимуть:

 • коментувати особливості вдачі братів;
 • ставити запитання до персонажів твору;
 • аналізувати певні ситуації, описані в казці;
 • висловлювати власне ставлення до прочитаного;
 • формулювати основну думку казки;
 • визначати власні цілі.

Тип уроку: урок формування знань, умінь, навичок.

Обладнання: текст казки, учнівські ілюстрації, дидактичний матеріал, аудіозапис мелодії.

Методи, прийоми, форми роботи: «Незакінчене речення», «Мікрофон», робота в групах, рольова гра.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Створення позитивного настрою. (Обмін  усмішками із сусідом по парті та побажання успішної роботи на уроці).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.

1) Які ілюстрації ви намалювали до казки? Чому саме ці епізоди зацікавили вас? (Відповіді учнів).

2) Малюнки розміщені не в такому порядку, як відбуваються події в казці? Розмістіть їх відповідно до послідовності подій.

3) Оцінювання учнівської діяльності.

ІІ. Цілевизначення і планування.

 1. Повідомлення теми, цілей, імені уроку.

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми продовжимо подорожувати сторінками казки «Близнята». Запишіть ім’я уроку до зошитів. Як ви розумієте його? (Відповіді учнів).

Наші цілі:

У кінці уроку ми повинні вміти:

–                    коментувати особливості вдачі братів;

–                    ставити запитання до героїв казки;

–                    висловлювати власне ставлення до прочитаного;

–                    визначати головну думку твору;

–                    визначати власні цілі заняття.

 1. Узгодження цілей уроку з учнями.

Доповніть цілі уроку, продовжуючи речення. (Запишіть до зошитів і озвучте).

–                    На уроці хочу дізнатися …

… який на вигляд веселий брат?

… чому кмітливий брат врятував країну?

… як правильно використати дарунок Долі?

… що таке щастя?

–                    Мені цікаво з’ясувати …

… чи справді люди були щасливі, коли заходили до кімнати з райським яблуком?

… чи були брати по-справжньому щасливі?

… хто з братів правильно використав дарунки Долі?

–                    Хочу навчитися …

… правильно ставити запитання.

… працювати у групі.

… висловлювати власну думку.

… аналізувати певні ситуації.

… робити висновки з прочитаного.

–                    Сподіваюся відкрити для себе …

… коли люди щасливі по-справжньому.

… що необхідно для щастя?

… як правильно використати дарунок Долі, щоб бути щасливим по-справжньому.

3. Озвучення напрацювань.

 IІІ. Опрацювання навчального матеріалу

1. Психологічна характеристика героїв твору.

Учитель. Герої казки – близнята. Вони народилися одночасно. Схожі обличчям. А чи схожі брати  за характерами? (Під час відповіді учні підтверджують свої думки цитатами).

2. Словесне малювання.

–                    Яким ви уявляєте веселого брата?

– Я уявляю веселого брата в чудернацькій шапці, кольоровому вбранні.

– Він веселий, посміхається до всіх.

– Вигляд у нього задоволений, щасливий. Вбрання кольорове.

– А я уявляю веселого брата смішним, балакучим. Чомусь мені здається, що обличчя в нього розфарбоване.

3. Інтерв’ю з веселим братом.

Учитель. А ось і він. Ви впізнали його? Сподіваюся серед вас є охочі поставити питання веселому братові.

–                    З якою метою ти  збудував цю споруду?

–                    Чи правильно ти зробив, що збудував палату?

–                    Чому ти заводив людей до кімнат з яблуками?

–                    А ти заходив у кімнату з райським яблуком?

–                    Люди, дивлячись на ці дива, щасливі?

–                    Чи був ти щасливий, коли люди веселилися?

–                    А чому ти не думав про майбутнє?

–                    Ти правильно використав дарунок Долі?

–                    А що потрібно людині для повноцінного щастя?

Учитель. Дякую за інтерв’ю.  Як бачимо, у цій країні всі люди  живуть весело й безжурно. Усі щасливі. Чи,  може, їм так здається?  (Відповіді учнів).

4. Групова робота. Групи формуються за кольорами.

Учитель. Як на вашу думку, правильно веселий брат скористався дарунком Долі? З’ясуємо це у групах. Для роботи в групах оберіть колір.

Групи отримують завдання.

1-ша група. Дайте відповідь на запитання: На кого покладається веселий брат у своїх діях?

2-га група. Уявіть, що ви жителі цієї країни. Чи щасливі ви, чи задоволені своїм життям? Відповідаючи, ведіть мову від 1-ї особи.

3-тя група. Дайте відповідь на запитання: Чому народ так легко втратив свою незалежність і волю?

4-та група. Дайте відповідь на запитання: Чи був веселий брат по-справжньому щасливий?

Учні працюють 3хв. (Музична пауза).

5. Відповіді представників груп (використовують цитати). Інші групи уважно слухають і доповнюють.

Учитель. Отже, веселий брат жив одним днем і не думав про майбутнє. Він не зумів правильно скористатися дарунком Долі.

6. Оцінювання. (Оцінюють роботу груп спікери відзнаками «За успіхи» (10б.), «За активну роботу» (11б.).

Учитель. У нас є нагода поспілкуватися з кмітливим братом і з’ясувати, як він скористався дарунком Долі.

7. Інтерв’ю з кмітливим братом.

–        Що тобі подарувала Доля?

–        Чому ти вирішив мандрувати?

–        Хто тобі підказав, як визволити країну?

–        Як тобі вдалося відшукати чарівні речі?

–        Хто тобі допомагав?

–        Чи легко було визволити країну?

–        Через які випробування прийшлось пройти?

–        Ти правильно скористався дарунком Долі?

–        Як тобі вдалося стати молодим, адже в країну ти повернувся сивим дідом?

Учитель. Чи щасливий кмітливий брат? (Відповіді учнів)

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап

1. Підсумкова бесіда за змістом твору:

–        Хто з братів вам подобається більше? На кого ви хотіли б бути схожими? Чому? (Відповіді учнів).

–        Що говорить автор вам, читачам, казкою «Близнята»? Чого навчає? (Учні визначають головну думку казки, записують до зошитів).

Учитель. У кожного з нас є дарунки Долі. Які дарунки Долі ви хочете взяти для майбутнього, щоб бути щасливими? Запишіть до зошитів, прочитайте. (Відповіді учнів). Вірю, що ви вміло скористаєтеся ними і будите щасливі. Пам’ятайте, що доля дарує, а людина творить.

2. Рефлексія діяльності («Мікрофон»):

– Чи задоволені результатом роботи?

– Я задоволена, бо досягла поставленої мети.

         – Що сподобалось найбільше?

…  як учні представляли малюнки.

         … ставити запитання до героїв казки і розглядати малюнки.

         … що зміг поспілкуватися з героями казки, сподобалось оцінювання.

         … оцінювати себе і однокласників, уявляти героїв.

         … працювати в групі.

– Закінчити речення «Після заняття я розумію …»

неправильне використання дарунків Долі може привести до нещастя.

         … правильно використаний дарунок Долі – це щастя.

         … не можна жити одним днем.

         … що рідні та друзі – найголовніші люди для мене.

         … треба робити людям добро.

         … треба думати про майбутнє, а не жити одним днем.

         … думати не тільки про себе, а приносити щастя людям.

– Проаналізуйте поставлені на початку уроку цілі. Чи вдалося їх досягнути?

3. Оцінювання учнів – акторів  і самооцінювання.

Учитель. Хто, на вашу думку, на уроці працював найкраще? (Відповіді й оцінювання).

Домашнє завдання

Обов’язкове: поділитися з рідними своїми враженнями від прочитаної казки.

На вибір: написати лист письменнику про враження від прочитаної казки.

 

Після уроку учні відповідали на запитання:

1)               Чи сподобався тобі проведений урок: а) так, б) не дуже, в) ні.

2)               Якщо урок сподобався, спробуй визначити, чим саме.

Як показав аналіз анкет, усім учням урок сподобався.

Найбільше сподобалося:

…працювати в групах, ставити запитання до братів і розглядати малюнки.  Я дізналася, що таке щастя. Мене цей урок навчив того, що не можна жити одним днем. А ще я зрозуміла, що треба правильно використовувати дарунки Долі (Валентина П.);

… що я міг поспілкуватися з героями. Запам’яталися  малюнки до казки. Мені також сподобалося оцінювання (Максим Б.);

…уявляти героїв, оцінювати себе і однокласників. На уроці я дізнався більше про слово «щастя» (Дмитро К.).

…чудові враження від уроку. Я відповідав на запитання, і ставив їх. Особливо мені сподобались близнюки, а ще робота в групах. Я слідкував за часом і допомагав товаришам. Я щасливий, що роботу нашої групи оцінили найкраще. Ясиновський Богдан

…мені сподобався цей урок, тому що я зрозумів, що не треба жити одним днем. Я краще навчився ставити питання, навчився працювати в групі. Зрозумів, що рідні та друзі – це найголовніші люди для мене. Я більше здружився зі своїми однокласниками. Найбільше мені сподобалося на цьому уроці те, як ми ставили питання братам. А ще я хочу бути схожим на кмітливого брата, адже він врятував свою країну. І я теж хочу щось зробити для своєї Батьківщини. Петровський Ілля

…Мені сподобався урок. Вразила наша дружність і старанність, малюнки, які ми старанно малювали. Також брати, що виходили до нас і відповідали на наші запитання. Ще мені сподобалося справедливе оцінювання. Я задоволена уроком. Боярська Наталя

…Мені сподобалось готуватися до уроку, адже я виконував роль кмітливого брата. Костюм підбирав самостійно. Радий, що учням сподобалося. Веселий брат був таким, як я його уявляв, читаючи казку. Запам’яталися малюнки, які презентували мої однокласники. Мені найбільше сподобався малюнок Саші Мартинюк. А ще я зрозумів для себе, що потрібно правильно використовувати свої дарунки Долі. Войтович Ярослав

…Урок літератури мені дуже сподобався. Я навчилась працювати в групі та правильно висловлювати власну думку. На початку уроку моєму хвилюванню не було меж, та згодом воно зникло. Сподобалось те, що ми змогли повністю відчути себе в ролі жителів цієї країни, поспілкуватися з братами. Саме відчути себе в ролі жителів країни було завдання нашої групи. Я була доповідачем. Надіюсь, що змогла передати думку нашої групи. Сподобались малюнки, які допомогли подорожувати казкою. За урок мою працю оцінили однокласники відзнакою «Надзвичайно працелюбна». Дякую. Бруяка Іванна.

Мені було дуже цікаво і легко працювати в класі. Робота в групі мені теж сподобалась. Я показала, яка я насправді. Мене зацікавило все, а особливо, коли я побачила двох різнохарактерних братів. Вони були у різнобарвному одязі, я саме такими їх і уявляла. А також сподобалась презентація малюнків. Коли вже закінчувався урок, мені дуже хотілося ще мандрувати сторінками казки «Близнята». Мене дуже зацікавив урок української літератури. Мартинюк Олександра

Я навчилася  ставити цілі і досягати їх. Було цікаво працювати: ставити питання, представляти малюнки, визначати головну думку, оцінювати. Я хотіла б, щоб було багато таких цікавих уроків. Все це відбувалося завдяки нашій найкращій вчительці Раїсі Іванівні. Я зрозуміла, що не потрібно жити одним днем, що щастя не лише в радощах. Щастя – це коли щаслива і здорова сім’я, коли твоя Батьківщина вільна. Забурко Олена

 

Раїса Бацюсь,

 

вчитель Радивилівського НВК,

 

Рівненська обл.

 

 

 

 Уміння скористатися дарунком Долі – це щастя

 

(Особистісно зорієнтований урок  української літератури у  5-му класі)

 

 

 

Учительська передмова до уроку

 

 

Ця розробка – результат роботи у складі лабораторії особистісно зорієнтованого навчання Рівненського ОІППО. Уже коли вона була написана і урок проведений, подумалось, може мої роздуми допоможуть тим, хто лише починає долати ОЗОНівський шлях.  Тому кілька коротких зауваг. А також запитання і відповіді учнів (частково у тексті, частина – після конспекту).

 

Алгоритм підготовки уроку.

 

1 крок – пригадала теоретичний  матеріал з ОЗОН, а саме: визначальні ознаки, структуру заняття, види робіт на різних етапах;

 

2 крок – перечитала твір, опрацювала матеріал підручника, вимоги програми;

 

3 крок – враховуючи вимоги програми, матеріал підручника та особливості свого класу, сформулювала цілі (саме не мету, а цілі!) уроку: що учні знатимуть і вмітимуть після його проведення;

 

4 крок – дібрала види робіт для визначення особистісних цілей учнів, актуалізації їхнього суб’єктного досвіду;

 

5 крок – сформулювала читацьке надзавдання: що мені важливо у виучуваному  творі, про що хочеться поговорити з учнями як із читачами;

 

6 крок – визначила методичне надзавдання: найважливіша ціль, якої маю досягти;

 

7 крок – уклала перелік запитань і завдань для актуалізації суб’єктного досвіду;

 

8 крок – визначила методи, прийоми і форми роботи, які сприятимуть досягненню поставлених цілей;

 

9 крок – дібрала завдання і запитання для опрацювання навчального матеріалу;

 

10 крок – продумала рефлексивно-оцінну діяльність;

 

11 крок – визначила необхідне обладнання, оформлення дошки для реалізації поставлених цілей;

 

12 крок – враховуючи суб’єктність учнів, продумала домашнє завдання.

 

Коментар щодо організації навчальної діяльності на уроці.

 

На початку уроку була створена ситуація позитивного настрою. Учні обмінялися посмішками з сусідом на парті і побажали успішної роботи на уроці.

 

Для визначення учнями особистісно значущих цілей, використала «Незакінчене речення»:

 

–        На уроці хочу дізнатися…

 

–        Мені цікаво з’ясувати…

 

–        Хочу навчитися…

 

–        Сподіваюсь відкрити для себе…

 

Намагалася створити умови для саморозвитку особистості. З цією метою актуалізувала суб’єктний досвід учнів за допомогою ілюстрацій до казки і запитань репродуктивного характеру: Які ілюстрації намалювали до казки? Чому саме це? Малюнки розміщені на дошці в такому порядку, як відбуваються події в казці? Розмістіть їх у послідовності подій (Учні на попередньому уроці отримала завдання за бажанням намалювати ілюстрації до казки.)

 

На етапі «Опрацювання навчального матеріалу» застосувала завдання:

 

 • частково-пошукового характеру: 

 

–        Чи схожі брати  за характерами?

 

–        На кого покладається веселий брат у своїх діях?

 

–        Чому народ так легко втратив свою незалежність і волю?

 

–        Чи був веселий брат по-справжньому щасливий?

 

 • творчого:

 

–        Яким ви уявляєте веселого брата?

 

–        Уявіть, що ви жителі цієї країни. Чи щасливі ви, чи задоволені своїм життям? Відповідаючи, ведіть мову від 1-ї особи.

 

–        Інтерв’ю з братами.

 

Сприяла розвитку творчої уяви і емпатії  робота з малюнками, інтерв’ю з героями казки.

 

Учні вчилися ставити запитання за змістом твору, давати оцінку поведінці героїв, уявляли себе жителями казкової країни. Ці види роботи сприяли формуванню читача.

 

Щоб згуртувати дітей, навчити прислухатися до думки однокласників, спільно діяти в певній ситуації, вибрала групову роботу. У рольовій грі врахувала індивідуальні можливості учнів. На уроці намагалася навчальну діяльність спрямувати на

 

–        формування читача,

 

–         вироблення власної позиції,

 

–        формування життєвих компетентностей.

 

Для обговорення результатів роботи використала технологію «Мікрофон». Учні проаналізували отримані результати, досягнення намічених цілей, осмислили свої відчуття. Оцінили свою роботу у класі і групі за допомогою картки самооцінювання. Найактивніші були визначені однокласниками і нагороджені відзнакою «Найрозумніший». Роботу на уроці спрямувала так, щоб головною дійовою особою був учень.

 

Для забезпечення суб’єктності учнів домашнє завдання подала у двох варіантах.

 

Усю роботу на уроці спрямувала на успіх. Результатами роботи учнів задоволена. Вважаю, що мета уроку досягнута.

 

Мета уроку: продовжити роботу над змістом казки І. Липи «Близнята», простежити, як хлопці скористалися дарунками Долі, вчити коментувати особливості вдачі братів, аргументовано висловлювати власні судження; розвивати творчу уяву, мислення; формувати в учнів активну життєву позицію.

 

Цілі.

 

Учні знатимуть:

 

 • зміст казки;
 • зміст поняття «щастя».

 

Учні вмітимуть:

 

 • коментувати особливості вдачі братів;
 • ставити запитання до персонажів твору;
 • аналізувати певні ситуації, описані в казці;
 • висловлювати власне ставлення до прочитаного;
 • формулювати основну думку казки;
 • визначати власні цілі.

 

Тип уроку: урок формування знань, умінь, навичок.

 

Обладнання: текст казки, учнівські ілюстрації, дидактичний матеріал, аудіозапис мелодії.

 

Методи, прийоми, форми роботи: «Незакінчене речення», «Мікрофон», робота в групах, рольова гра.

 

Хід уроку

 

І. Мотиваційний етап.

 

1. Створення позитивного настрою. (Обмін  усмішками із сусідом по парті та побажання успішної роботи на уроці).

 

2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.

 

1) Які ілюстрації ви намалювали до казки? Чому саме ці епізоди зацікавили вас? (Відповіді учнів).

 

2) Малюнки розміщені не в такому порядку, як відбуваються події в казці? Розмістіть їх відповідно до послідовності подій.

 

3) Оцінювання учнівської діяльності.

 

ІІ. Цілевизначення і планування.

 

 1. Повідомлення теми, цілей, імені уроку.

 

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми продовжимо подорожувати сторінками казки «Близнята». Запишіть ім’я уроку до зошитів. Як ви розумієте його? (Відповіді учнів).

 

Наші цілі:

 

У кінці уроку ми повинні вміти:

 

–                    коментувати особливості вдачі братів;

 

–                    ставити запитання до героїв казки;

 

–                    висловлювати власне ставлення до прочитаного;

 

–                    визначати головну думку твору;

 

–                    визначати власні цілі заняття.

 

 1. Узгодження цілей уроку з учнями.

 

Доповніть цілі уроку, продовжуючи речення. (Запишіть до зошитів і озвучте).

 

–                    На уроці хочу дізнатися …

 

… який на вигляд веселий брат?

 

… чому кмітливий брат врятував країну?

 

… як правильно використати дарунок Долі?

 

… що таке щастя?

 

–                    Мені цікаво з’ясувати …

 

… чи справді люди були щасливі, коли заходили до кімнати з райським яблуком?

 

… чи були брати по-справжньому щасливі?

 

… хто з братів правильно використав дарунки Долі?

 

–                    Хочу навчитися …

 

… правильно ставити запитання.

 

… працювати у групі.

 

… висловлювати власну думку.

 

… аналізувати певні ситуації.

 

… робити висновки з прочитаного.

 

–                    Сподіваюся відкрити для себе …

 

… коли люди щасливі по-справжньому.

 

… що необхідно для щастя?

 

… як правильно використати дарунок Долі, щоб бути щасливим по-справжньому.

 

3. Озвучення напрацювань.

 

 IІІ. Опрацювання навчального матеріалу

 

1. Психологічна характеристика героїв твору.

 

Учитель. Герої казки – близнята. Вони народилися одночасно. Схожі обличчям. А чи схожі брати  за характерами? (Під час відповіді учні підтверджують свої думки цитатами).

 

2. Словесне малювання.

 

–                    Яким ви уявляєте веселого брата?

 

– Я уявляю веселого брата в чудернацькій шапці, кольоровому вбранні.

 

– Він веселий, посміхається до всіх.

 

– Вигляд у нього задоволений, щасливий. Вбрання кольорове.

 

– А я уявляю веселого брата смішним, балакучим. Чомусь мені здається, що обличчя в нього розфарбоване.

 

3. Інтерв’ю з веселим братом.

 

Учитель. А ось і він. Ви впізнали його? Сподіваюся серед вас є охочі поставити питання веселому братові.

 

–                    З якою метою ти  збудував цю споруду?

 

–                    Чи правильно ти зробив, що збудував палату?

 

–                    Чому ти заводив людей до кімнат з яблуками?

 

–                    А ти заходив у кімнату з райським яблуком?

 

–                    Люди, дивлячись на ці дива, щасливі?

 

–                    Чи був ти щасливий, коли люди веселилися?

 

–                    А чому ти не думав про майбутнє?

 

–                    Ти правильно використав дарунок Долі?

 

–                    А що потрібно людині для повноцінного щастя?

 

Учитель. Дякую за інтерв’ю.  Як бачимо, у цій країні всі люди  живуть весело й безжурно. Усі щасливі. Чи,  може, їм так здається?  (Відповіді учнів).

 

4. Групова робота. Групи формуються за кольорами.

 

Учитель. Як на вашу думку, правильно веселий брат скористався дарунком Долі? З’ясуємо це у групах. Для роботи в групах оберіть колір.

 

Групи отримують завдання.

 

1-ша група. Дайте відповідь на запитання: На кого покладається веселий брат у своїх діях?

 

2-га група. Уявіть, що ви жителі цієї країни. Чи щасливі ви, чи задоволені своїм життям? Відповідаючи, ведіть мову від 1-ї особи.

 

3-тя група. Дайте відповідь на запитання: Чому народ так легко втратив свою незалежність і волю?

 

4-та група. Дайте відповідь на запитання: Чи був веселий брат по-справжньому щасливий?

 

Учні працюють 3хв. (Музична пауза).

 

5. Відповіді представників груп (використовують цитати). Інші групи уважно слухають і доповнюють.

 

Учитель. Отже, веселий брат жив одним днем і не думав про майбутнє. Він не зумів правильно скористатися дарунком Долі.

 

6. Оцінювання. (Оцінюють роботу груп спікери відзнаками «За успіхи» (10б.), «За активну роботу» (11б.).

 

Учитель. У нас є нагода поспілкуватися з кмітливим братом і з’ясувати, як він скористався дарунком Долі.

 

7. Інтерв’ю з кмітливим братом.

 

–        Що тобі подарувала Доля?

 

–        Чому ти вирішив мандрувати?

 

–        Хто тобі підказав, як визволити країну?

 

–        Як тобі вдалося відшукати чарівні речі?

 

–        Хто тобі допомагав?

 

–        Чи легко було визволити країну?

 

–        Через які випробування прийшлось пройти?

 

–        Ти правильно скористався дарунком Долі?

 

–        Як тобі вдалося стати молодим, адже в країну ти повернувся сивим дідом?

 

Учитель. Чи щасливий кмітливий брат? (Відповіді учнів)

 

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап

 

1. Підсумкова бесіда за змістом твору:

 

–        Хто з братів вам подобається більше? На кого ви хотіли б бути схожими? Чому? (Відповіді учнів).

 

–        Що говорить автор вам, читачам, казкою «Близнята»? Чого навчає? (Учні визначають головну думку казки, записують до зошитів).

 

Учитель. У кожного з нас є дарунки Долі. Які дарунки Долі ви хочете взяти для майбутнього, щоб бути щасливими? Запишіть до зошитів, прочитайте. (Відповіді учнів). Вірю, що ви вміло скористаєтеся ними і будите щасливі. Пам’ятайте, що доля дарує, а людина творить.

 

2. Рефлексія діяльності («Мікрофон»):

 

– Чи задоволені результатом роботи?

 

– Я задоволена, бо досягла поставленої мети.

 

         – Що сподобалось найбільше?

 

…  як учні представляли малюнки.

 

         … ставити запитання до героїв казки і розглядати малюнки.

 

         … що зміг поспілкуватися з героями казки, сподобалось оцінювання.

 

         … оцінювати себе і однокласників, уявляти героїв.

 

         … працювати в групі.

 

– Закінчити речення «Після заняття я розумію …»

 

неправильне використання дарунків Долі може привести до нещастя.

 

         … правильно використаний дарунок Долі – це щастя.

 

         … не можна жити одним днем.

 

         … що рідні та друзі – найголовніші люди для мене.

 

         … треба робити людям добро.

 

         … треба думати про майбутнє, а не жити одним днем.

 

         … думати не тільки про себе, а приносити щастя людям.

 

– Проаналізуйте поставлені на початку уроку цілі. Чи вдалося їх досягнути?

 

3. Оцінювання учнів – акторів  і самооцінювання.

 

Учитель. Хто, на вашу думку, на уроці працював найкраще? (Відповіді й оцінювання).

 

Домашнє завдання

 

Обов’язкове: поділитися з рідними своїми враженнями від прочитаної казки.

 

На вибір: написати лист письменнику про враження від прочитаної казки.

 

 

 

Після уроку учні відповідали на запитання:

 

1)               Чи сподобався тобі проведений урок: а) так, б) не дуже, в) ні.

 

2)               Якщо урок сподобався, спробуй визначити, чим саме.

 

Як показав аналіз анкет, усім учням урок сподобався.

 

Найбільше сподобалося:

 

…працювати в групах, ставити запитання до братів і розглядати малюнки.  Я дізналася, що таке щастя. Мене цей урок навчив того, що не можна жити одним днем. А ще я зрозуміла, що треба правильно використовувати дарунки Долі (Валентина П.);

 

… що я міг поспілкуватися з героями. Запам’яталися  малюнки до казки. Мені також сподобалося оцінювання (Максим Б.);

 

…уявляти героїв, оцінювати себе і однокласників. На уроці я дізнався більше про слово «щастя» (Дмитро К.).

 

…чудові враження від уроку. Я відповідав на запитання, і ставив їх. Особливо мені сподобались близнюки, а ще робота в групах. Я слідкував за часом і допомагав товаришам. Я щасливий, що роботу нашої групи оцінили найкраще. Ясиновський Богдан

 

…мені сподобався цей урок, тому що я зрозумів, що не треба жити одним днем. Я краще навчився ставити питання, навчився працювати в групі. Зрозумів, що рідні та друзі – це найголовніші люди для мене. Я більше здружився зі своїми однокласниками. Найбільше мені сподобалося на цьому уроці те, як ми ставили питання братам. А ще я хочу бути схожим на кмітливого брата, адже він врятував свою країну. І я теж хочу щось зробити для своєї Батьківщини. Петровський Ілля

 

…Мені сподобався урок. Вразила наша дружність і старанність, малюнки, які ми старанно малювали. Також брати, що виходили до нас і відповідали на наші запитання. Ще мені сподобалося справедливе оцінювання. Я задоволена уроком. Боярська Наталя

 

…Мені сподобалось готуватися до уроку, адже я виконував роль кмітливого брата. Костюм підбирав самостійно. Радий, що учням сподобалося. Веселий брат був таким, як я його уявляв, читаючи казку. Запам’яталися малюнки, які презентували мої однокласники. Мені найбільше сподобався малюнок Саші Мартинюк. А ще я зрозумів для себе, що потрібно правильно використовувати свої дарунки Долі. Войтович Ярослав

 

…Урок літератури мені дуже сподобався. Я навчилась працювати в групі та правильно висловлювати власну думку. На початку уроку моєму хвилюванню не було меж, та згодом воно зникло. Сподобалось те, що ми змогли повністю відчути себе в ролі жителів цієї країни, поспілкуватися з братами. Саме відчути себе в ролі жителів країни було завдання нашої групи. Я була доповідачем. Надіюсь, що змогла передати думку нашої групи. Сподобались малюнки, які допомогли подорожувати казкою. За урок мою працю оцінили однокласники відзнакою «Надзвичайно працелюбна». Дякую. Бруяка Іванна.

 

Мені було дуже цікаво і легко працювати в класі. Робота в групі мені теж сподобалась. Я показала, яка я насправді. Мене зацікавило все, а особливо, коли я побачила двох різнохарактерних братів. Вони були у різнобарвному одязі, я саме такими їх і уявляла. А також сподобалась презентація малюнків. Коли вже закінчувався урок, мені дуже хотілося ще мандрувати сторінками казки «Близнята». Мене дуже зацікавив урок української літератури. Мартинюк Олександра

 

Я навчилася  ставити цілі і досягати їх. Було цікаво працювати: ставити питання, представляти малюнки, визначати головну думку, оцінювати. Я хотіла б, щоб було багато таких цікавих уроків. Все це відбувалося завдяки нашій найкращій вчительці Раїсі Іванівні. Я зрозуміла, що не потрібно жити одним днем, що щастя не лише в радощах. Щастя – це коли щаслива і здорова сім’я, коли твоя Батьківщина вільна. Забурко Олена

 

 

Раїса Бацюсь,

вчитель Радивилівського НВК,

Рівненська обл.