Українські народні думи. Героїчний епос українського народу (особистісно зорієнтований урок у 8 класі)

Героїчний епос українського народу. Морально-етична проблематика. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники (О.Вересай, Г.Гончаренко, М.Кравченко, В. та М. Литвини, В.Нечепа). Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму.

ТЛ:  думи.

Мета: дати учням поняття про думу як жанр фольклору, допомогти визначити різновиди та жанрові особливості дум; формувати вміння осмислено читати і переказувати думи.

Цілі.

Учні знатимуть: історію виникнення українських народних дум; їх різновиди, прізвища виконавців;

Учні вмітимуть: визначати тематику дум; пояснювати специфіку поетичної форми, ритму, жанрової своєрідності.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: аудіозаписи народних дум, репродукції картин М.Дерегуса.

Методи, прийоми, форми роботи: слово вчителя, повідомлення учнів, створення опорного конспекту, розповідь учнів за ОК, підготовка запитань до тексту, робота з підручником, взаємоопитування.

                                               Х і д  у р о к у

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

Слово вчителя.

– Пригадуєте слова Тараса Шевченка:

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!

Таку долю нашій пісні і думі пророкує Кобзар. Бо в пісні і в думі – історія народу.

Битий шлях. Ним іде старий кобзар. Ось заходить дід у село. І збирається коло нього багато народу: старі, молоді, діти. Всі слухають протяжне виспівування, схоже на плач. Саме від цього кобзаря люди дізнаються про своє минуле: про напади турецько-татарських завойовників, про турецьку неволю, про визвольну війну проти польської шляхти, про славних героїв… (Звучить аудіозапис думи).

Якщо пісні мають й інші народи, то думи – це оригінальний, який існує тільки в Україні, жанр усної народної творчості.

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань (Озвучення вражень від прослуханих народних дум).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Представлення концепту теми, уроку.
  2. Визначення цілей на основі оцінних суджень, представлених на с. 44 підручника.
  3. Узгодження плану роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота домашніх груп:

а) створення опорного конспекту на основі опрацьованого удома матеріалу підручника;

б) підготовка запитань до опрацьованого тексту.

2. Представлення напрацювань (розповідь представників груп за ОК).

3. Самостійне опрацювання матеріалу підручника про думи (с. 34). Завдання: підготувати до матеріалу журналістські запитання.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Взаємоопитування груп за складеними запитаннями.

Домашнє завдання.

Обов’язкове. 1. Прочитати думу “Маруся Богуславка”. 2. Зафіксувати враження і записати їх. 3. Відзначити незнайомі слова. 4. Записати запитання, які виникли у ході читання. 5. Виконати завдання 11 на с. 35 підручника.

За бажанням. 1. Виконати завдання 12 на с. 35. 2. Створити “кольоровий портрет” думи “Маруся Богуславка”. 3. Підготувати повідомлення “Кобзарське мистецтво нині” (с. 36 підручника).

Випереджувальні індивідуальні завдання. 1. Підготувати переказ легенди про Марусю Богуславку. 2. Підготувати повідомлення “Образ Марусі Богуславки в мистецтві”.