Українська народна казка “Ох”. Фантастичне й реальне в казці. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі

Мета: допомогти розкрити зміст казки, удосконалювати вміння аналізувати прозовий твір, виразно читати й переказувати, розвивати мовлення; плекати любов до природи.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст казки, особливості її виразного читання.

Учні вмітимуть: виразно читати казку, засобами виразного читання передавати настрій твору; осмислювати зміст; висловлювати ставлення до описаних у казці подій;

самостійно визначати власні цілі та узгоджувати з цілями, визначеними вчителем.

Тип уроку. Урок формування умінь і навичок.

Обладнання: підручники, ілюстрації до казки.

Методи, прийоми, види, форми роботи: асоціювання, бесіда, читання із зупинками, словесне малювання.

Епіграф. Ми народжуємося і живемо у світі фантастичної реальності (Гарсіа Маркес, колумбійський письменник).

Хід уроку

І.Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (обмін побажаннями з сусідом по парті).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду.

–  Асоціювання: ключове слово – “ох”.

ІІ. Цілевизначення й планування.

1. Повідомлення теми уроку.

2. Обговорення епіграфа.

3. Самостійне визначення учнями цілей уроку (за картками з цілями вивчення теми) та узгодження із загальними цілями, визначеними вчителем.

4. Обговорення плану уроку (вчитель озвучує план роботи на уроці й пропонує внести зміни).

План

  1. Виразне читання казки із зупинками.
  2. Обговорення вражень від прочитаного.
  3. Осмислення змісту казки.

Учитель. Щоб ви хотіли додати до плану? Чи хотіли б змінити його?

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Читання із зупинками.

1) Виразне читання казки учнями (від початку до слів “Взяв та й повів”).

2) Бесіда.

–  Чи зацікавив вас твір? Чим саме?

–  Які запитання виникли у вас під час читання?

–  Фантастичне чи реальне зображено в цьому уривку?

–  Ви любите мандрувати?

–  Про що хотіли б запитати мандрівників, героїв казки “Ох”?

3) Читання за ролями розмови батька з Охом.

–  Спробуйте передбачити, що відбуватиметься далі в казці (можна запропонувати розглянути ілюстрації до казки й передбачити її зміст за ними).

4) Виразне читання казки учнями до кінця (ланцюжком).

2. Словникова робота.

–  Зміст яких слів ви не зрозуміли?

Учитель пояснює значення слів або пропонує відшукати їхнє тлумачення у поданому в підручнику словнику.

3. Бесіда з метою висловлення вражень від прочитаного й осмислення змісту твору.

–  Чи сподобалась казка?

–  Наскільки справдилися ваші передбачення?

–  Що викликало здивування? Можливо, щось обурило? Чому?

–  Про що казка?

–  Цю казку можна назвати фантастичною чи казкою про тварин?

–  Які фантастичні елементи є в казці?

4. Словесне малювання.

Учитель: Хлопець навчився перетворюватися в різних тварин. Спробуймо й ми перевтілитися (вчитель пропонує “перевтілитися” у хорта, коня, сокола або окуня (за вибором учнів) й описати побачене й почуте від імені “свого” персонажа).

5. Озвучення напрацювань. Визначення найоригінальніших відповідей.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Рефлексія діяльності.

Бесіда.

–  Чи сподобалося вам мандрувати разом з героями казки?

–  Чи задоволенні ви результатом роботи?

–  Чи вдалося досягнути поставлених цілей? А які не реалізували?

2. Оцінювання вчителем роботи учнів, мотивація оцінок.

Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне: а) підготуватися до виразного читання казки, переказування найцікавіших фрагментів; б) поставити запитання до персонажів казки.

За бажанням: а) написати лист одному з героїв казки; б) створити ілюстрації до казки.

Матвійчук Т.Я.,
учитель української мови і літератури
Дубровицького ліцею,
Рівненська область