Ціле- і смислевизначення з курсу української літератури 5 класу. Вступ. Особистісно зорієнтований урок української літератури у 5 класі

Ціле- і смислевизначення з курсу української літератури 5 класу. Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури.

ТЛ: образне слово.

Мета: окреслити коло тем, які будуть розглядатися на уроках української літератури протягом року, семестру, під час опрацювання теми; допомогти дітям усвідомити роль слова в житті людини; розвивати логічне та образне мислення; виховувати інтерес до літератури, прищеплювати бажання читати художні твори.

Цілі.

Учні знатимуть: імена письменників, коло тем, назви творів, які будуть розглядатися під час вивчення української літератури у І семестрі; зміст понять образне слово, читач, уміти читати, читання;

специфіку організації навчальної діяльності у 5 класі; роль оволодіння організаційно-діяльнісними уміннями та їхні види.

Учні вмітимуть: розповісти про роль художнього слова в житті людини;

пояснити мету і значення оволодіння організаційно-діяльнісними уміннями.

Тип уроку. Комбінований урок.

Обладнання: анкета “Цілі вивчення української літератури”, вирізані з паперу “зернинки”, “листочки” й “пелюстки”; підручник, виставка книг.

Методи, прийоми, види, форми роботи: розповідь учителя, бесіда, поетична (або ігрова) хвилинка, коментоване читання, пошук ключових слів, виконання творчого завдання.

Хід уроку

 І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (привітання з новим навчальним роком, обмін побажаннями).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду.

Учитель: Ви тепер п’ятикласники. Стільки нових учителів! А скільки нових предметів! І українська література серед них. Це новий для вас предмет чи ні? (Відповіді учнів). А як ви думаєте, для чого потрібно вивчати літературу? (Відповіді учнів).

3. Ознайомлення з підручником.

Учні гортають підручник, кажуть, чим він подобається (або не подобається) і читають звернення до читача.

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Окреслення кола тем, які будуть вивчатися упродовж року, семестру. Пояснення вчителем специфіки особистісно зорієнтованого навчання, мети і значення оволодіння оргдіяльнісними уміннями.

Учні отримують анкети, за якими визначають основні цілі вивчення літератури (обирають із пропонованого переліку найважливіші для себе) і коментують (за бажання) свій вибір, пояснюють, як планують досягати цілей. Учитель підсумовує, для чого потрібне дітям уміння визначати цілі й планувати роботу. Далі пропонує записати одну найважливішу (на думку учнів) ціль на “зернинці”, озвучити, прикріпити “зернинку” до дошки (посіяти у ґрунт) і підтримає учнів у їхніх прагненнях.

Бесіда.

 1. Бачу, що дехто з вас вирішив стати “гарним читачем”. А що це означає – гарний читач? (Орієнтовні відповіді учнів: це той, хто багато читає, хто уважно читає, розуміє прочитане тощо).
 2. Читання часто називають спілкуванням із письменником. Як ви думаєте, чому? (Бо письменник розповідає, а читач намагається його зрозуміти).
 3. Спілкуючись, ми ставимо запитання, висловлюємо свої думки, вислуховуємо співрозмовників, погоджуємось із ними чи ні, виявляємо емоції, ставлення. І якщо читання – це спілкування з письменником, то, очевидно, теж потрібно вчитись “слухати” автора, розмірковувати над прочитаним, тобто вести діалог із твором. А для чого потрібен такий діалог? (Для того, щоб ми про щось замислились, щоб краще зрозуміли письменника. Тоді він стає твоїм другом, а твір ніби оживає).
 4. Справді, спілкування з твором спонукає до міркування, допомагає нам краще зрозуміти письменника. А ще допомагає зрозуміти себе, розкрити (у першу чергу для себе) багатства власної душі.

2. Повідомлення теми уроку, визначення його цілей.

Пропонуємо записати в зошити (можна як епіграф) слова: “Література – це інструмент – древній і вічно молодий. А слова в ній – то струни” (В. Костюченко).

Учитель: А з чим би ви порівняли слово? (Відповіді учнів).

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

 1. Бесіда про роль слова в житті людини.

Учитель: На початку уроку ми привіталися, обмінялися побажаннями, сказали один одному добре слово. А яка ж роль слова в нашому житті? (Відповіді учнів і доповнення вчителя).

2. Поетична хвилинка.

Пропонуємо учням пригадати й виразно прочитати рядки з улюблених поезій, назвати авторів. Учитель виразно читає уривок зі свого улюбленого твору.

АБО

Ігрова хвилинка “З якого твору рядки?”.

Учитель або підготовлений учень пропонує пригадати рядки вивчених у молодших класах творів, як-от: гуморески Г. Бойка, байки Л. Глібова, поезії Т. Шевченка, Л. Костенко, М. Рильського та ін.

Учні пояснюють, чим саме їм подобаються процитовані твори.

3. Робота з підручником. Читання й коментування матеріалу підручника. Визначення ключових слів у понятті “образне слово”: краса, незвичність, загадковість, багато значень (Ці слова записуються на “листочках” і кріпляться на дошці над “зернинками”. Пропонуємо скласти своє визначення поняття, використовуючи ключові слова).

4. Творча робота.

За допомогою образного слова описати свій настрій на уроці. Озвучення та коментар напрацювань (учні роблять записи на “пелюстках”, читають написане і кріплять пелюстки на дошці так, аби утворилася квітка).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Рефлексія процесу навчання та рівня навченості.

– Що ми робили сьогодні на уроці?

– Що дізналися нового?

– Чи сподобалось працювати на уроці? Чим саме?

Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне: запитати у батьків, для чого, на їхню думку, потрібно вивчати літературу, яке місце вона посідає серед інших шкільних предметів) відповідь записати у зошиті.

За бажанням: підготуватися до декламації улюбленого твору (уривка з нього) української літератури.

Додаток

Анкета “Цілі вивчення української літератури”

учня (учениці) … класу __________________________

Головні цілі (відзначити 3 – 5), яких я хочу досягнути у семестрі (навчальному році).

 1. Вивчити матеріал підручника.
 2. Прочитати всі твори, які ми будемо вивчати у 5 класі.
 3. Стати гарним читачем.
 4. Навчитися самостійно здобувати знання.
 5. Навчитися самостійно працювати з довідковою та спеціальною літературою.
 6. Розвивати свої здібності (вказати які).
 7. Навчитися правильно організовувати свою роботу: ставити цілі, складати реальний план, виконувати його й оцінювати результат.
 8. Навчитися уважно слухати, правильно розмовляти, аргументовано сперечатися.
 9. Отримати гарну семестрову (річну) оцінку з української літератури.
 10. Нічого не хочу.
 11. Свій варіант цілі.

Гаврилюк О.В.,
учитель Рівненської української гімназії,
канд. пед. наук