Тематичне оцінювання (українська література, 7 клас, І семестр)

Тема І

І варіант

І рівень (6 запитань по 0, 5 бала)

Виберіть варіант відповіді.

1. У якій із вивчених вами народних пісень є такі рядки:

Мене, мати, мене, мати,

Орда знає –

В чистім полі об’їжджає:

а) „Гомін, гомін по діброві”; б) „Ой у степу криниченька”; в) „Стоїть явір над водою”?

2. До якого різновиду народної лірики належить пісня „Ой у степу криниченька”:

а) до козацьких пісень; б) до чумацьких пісень; в) до солдатських пісень?

3. Основний мотив української народної пісні „Стоїть явір над водою” – це:

а) готовність захищати рідну землю; б) туга козака у неволі; в) мужність козака в бою.

4. Хто з героїв повісті І.Франка „Захар Беркут” вважав: „Життя лиш доти має вартість, доки чоловік може помагати іншим”:

а) Максим; б) Захар Беркут; в) Тугар Вовк?

5. Як називалася місцевість, де відбувалися події повісті І.Франка „Захар Беркут”:

а) Тухольщина; б) Топольщина; в) Угорщина?

6. Змалювання громадського життя Карпатської Русі у ХІІІ ст. у повісті „Захар Беркут” – це:

а) сюжет; б) ідея; в) тема.

ІІ рівень (3 запитання по 1 балу)

Дайте лаконічну відповідь на запитання.

 1. Який художній засіб використано у рядках:

Стоїть явір над водою, на воду схилився;

Сидить козак у неволі, тяжко зажурився?

 1. Яким військовим хитрощам навчила тухольців Мирослава?
 2. Що таке історична повість?

ІІІ рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 1. Дайте коротку оцінку поведінки Максима у полоні. Які риси характеру персонажа там виявилися? (За повістю І.Франка „Захар Беркут”).
 2. Порівняйте погляди на владу Захара Беркута і Тугара Вовка. Зробіть висновок.

ІV рівень (1 завдання – 3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

 1. Коли звучить народна пісня.
 2. Мій улюблений герой повісті Франка „Захар Беркут”.

ІІ варіант

І рівень (6 запитань по 0, 5 бала)

Виберіть варіант відповіді.

1. У якій із вивчених вами народних пісень є такі рядки:

А попереду Дорошенко

Веде своє військо,

Веде запорізьке

Хорошенько!

а) „Гомін, гомін по діброві”; б) „Ой у степу криниченька”; в) „Ой на горі та женці жнуть”?

2. До якого різновиду народної лірики належить пісня „Стоїть явір над водою”:

а) до козацьких пісень; б) до чумацьких пісень; в) до солдатських пісень?

3. Основний мотив української народної пісні „Ой у полі криниченька”:

а) прощання з рідними; б) смерть чумака далеко від рідного дому; в) краса української природи.

4. Хто з персонажів повісті І.Франка „Захар Беркут” вважає: „Життя в неволі нічого не варте, краще смерть”:

а) Максим; б) Захар Беркут; в) Тугар Вовк?

5. Мирослава отримала від Пети перстень як знак:

а) уваги та шани; б) безпеки; в) любові.

6. Легенда про камінь Сторож є таким елементом сюжету:

а) експозицією; б) зав’язкою; в) кульмінацією?

ІІ рівень (3 запитання по 1 балу)

Дайте лаконічну відповідь на запитання.

 1. Які художні засоби використано у рядках:

Продай, тату, продай, тату, та сірії воли

Та викупи козаченька з тяжкої неволі!?

2. Яке завдання поставив Захар Беркут перед тухольцями напередодні нападу монголів?

3. Що таке коломийка?

ІІІ рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 1. Проаналізуйте одну з вивчених вами українських народних пісень.
 2. Дайте коротку оцінку поведінки Тугара Вовка на початку і в кінці повісті. Назвіть риси характеру персонажа.

ІV рівень (1 завдання – 3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на тему „Моя улюблена народна пісня” або візьміть інтерв’ю в одного із персонажів повісті І.Франка „Захар Беркут”.

Тема ІІ

І варіант

І рівень (6 запитань по 0, 5 бала)

Виберіть варіант відповіді.

 1. Якими роком датована перша поетична збірка Т. Шевченка:

а)     1838;   б) 1840; в) 1845?

 1. У якому місті був написаний „Заповіт”:

а)     Переяславі; б) Петербурзі; в) Києві?

 1. З якого твору Тараса Шевченка ці слова:

По діброві вітер виє,

Гуляє по полю,

Край дороги гне тополю

До самого долу.

а)     „Мені тринадцятий минало”; б) „Заповіт”; в) „Тополя”?

 1. Як називалася могила, біля якої зустрілися козаки (А. Чайковський, „За сестрою”):

а)     Недолина; б) Свиридова; в) Сулейманова?

 1. Хто розповідав Павлові про козаків (А. Чайковський, „За сестрою”):

а)     дід Андрій; б) дід Панас; в) батько?

 1. У якому творі Т.Шевченка використано прийом контрасту:

а)     „Тополя”; б) „Мені тринадцятий минало”; в) „За сестрою”?

ІІ рівень (3 запитання по 1 балу)

Дайте лаконічну відповідь на запитання.

 1. За що було заарештовано і відправлено на заслання Тараса Шевченка?
 2. Чому Павло вирішив визволяти Ганну з полону (А. Чайковський, „За сестрою”)?
 3. Що таке героїко-романтична повість?

ІІІ рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 1. Розкрийте народну символіку балади Т.Шевченка „Тополя”.
 2. Складіть план характеристики образу Павлуся (А. Чайковський, „За сестрою”).

ІV рівень (1 завдання – 3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

 1. Мій улюблений вірш Тараса Шевченка.
 2. Моє ставлення до Павлуся (козаків, харцизів).
 3. Пейзажний етюд (за баладою Т. Шевченка „Тополя” ).
 4. Власна тема.

ІІ варіант

І рівень (6 запитань по 0, 5 бала)

Виберіть варіант відповіді.

1. У якому році Тараса Шевченка було викуплено із кріпацтва:

а) 1838; б) 1840; в) 1842?

2. Де була написана поезія „Мені тринадцятий минало”:

а) в Орській фортеці; б) у рідному селі; в) у казематі?

3. З якого твору Тараса Шевченка ці слова:

І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом!

а) „Мені тринадцятий минало; б) „Заповіт”; в) „Тополя”?

4. Як по-іншому називали харцизів (А. Чайковський, „За сестрою”):

а) карúми; б) гіреї; в) потурнаки?

5. Кого пішов визволяти із полону Павло (А. Чайковський, „За сестрою”):

а) сестру; б) матір; в) брата?

6. У якому творі Т.Шевченка використано прийом метаморфози:

а) „Тополя”; б) „Мені тринадцятий минало”; в) „За сестрою”?

ІІ рівень (3 запитання по 1 балу)

Дайте лаконічну відповідь на запитання.

 1. Що стало причиною написання „Заповіту” Т. Шевченка?
 2. Як загинула Палажка (А. Чайковський, „За сестрою”)?
 3. Що таке балада?

ІІІ рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 1. Складіть план характеристики одного з козаків-запорожців (на вибір).
 2. Поміркуйте, яким бачить своє дитинство Т. Шевченко (За віршем „Мені тринадцятий минало”).

ІV рівень (1 завдання – 3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

 1. Мій улюблений вірш Тараса Шевченка.
 2. Моє ставлення до Павлуся (козаків, харцизів).
 3. Пейзажний етюд (за баладою Т. Шевченка „Тополя” ).
 4. Власна тема.

Тема ІІІ

І варіант

І рівень (6 запитань по 0, 5 бала)

Виберіть варіант відповіді.

1. Назвіть твори М. Стельмаха, що увійшли до автобіографічної дилогії:

а)     „Чотири броди” і „Гуси-лебеді летять”; б) „Хліб і сіль” та „Гуси-лебеді летять; в) „Щедрий вечір” та „Гуси-лебеді летять”.\

2. Як звали старшого брата Григора Тютюнника:

а) Михайло; б) Григорій; в) Микола?

3. Кому належать слова: „Хто й пособить у світі бідному чоловіку… Ніхто, тільки такий самий злидар” (М. Стельмах, „Гуси-лебеді летять”):

а) матері; б) дідові; в) Михайлику?

4. Яку книгу дуже хотів прочитати Михайлик (М. Стельмах, „Гуси-лебеді летять”):

а) казки; б) „Пригоди Тома Сойєра”; в) „Кобзар”?

5. З ким жив Климко з шести років:

а) з батьками; б) тіткою; в) дядьком?

6. З чого, за Григором Тютюнником, „народжується письменник”:

а) радості і болю; б) любові і муки; в) страждань?

ІІ рівень (3 запитання по 1 балу)

Дайте лаконічну відповідь на запитання.

 1. Чому Михайлик з таким трепетом згадує батьківську кирею (М.Стельмах, „Гуси-лебеді летять)?
 2. Кого „наплодила війна” (Г. Тютюнник, „Климко”)?
 3. Що таке автобіографічна повість?

ІІІ рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 1. Охарактеризуйте образ Михайлика.
 2. Поміркуйте, чому Климко не хотів взяти запропоновані чехом галети?

ІV рівень (1 завдання – 3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

 1. „А лебеді летять над моїм дитинством, над моїм життям” (За повістю М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять”).
 2. Чуйність, доброта і любов – важливі якості людини (За вивченими творами).
 3. Власна тема.

ІІ варіант

І рівень (6 запитань по 0, 5 бала)

1. Який твір М. Стельмаха відзначено Державною премією України імені Тараса Шевченка:

а) „Чотири броди”; б) „Гуси-лебеді летять”; в) „Хліб і сіль”?

2. Кому належали слова: „І на мить не хотів би повернутися у своє дитинство”:

а) М. Стельмаху; б) Григорію Тютюннику; в) Григору Тютюннику?

3. Кому присвячено повість М. Стельмаха „Гуси-лебеді летять:

а) батькам;       б) дружині;         в) друзям?

4. Як звали дівчину, з якою Михайлик познайомився у лісі:

а) Ликера; б) Ганна; в) Люба?

5. Кого запросили Климко із Зульфатом жити разом з ними:

а) дідуся Гарєєва; б) вчительку з дитиною; в) тітку Мотю?

6. Коли взявся за самоосвіту Григір Тютюнник:

а) під час служби в армії; б) працюючи на заводі; в) працюючи у колгоспі?

ІІ рівень (3 запитання по 1 балу)

Дайте лаконічну відповідь на запитання.

 1. Як зреагувала мати на те, що Михайлик дав голодному хлопчикові гарбузове насіння, яке взяв потай від неї (М. Стельмах, „Гуси-лебеді летять”)?
 2. Чому Климко пішов по сіль (Г. Тютюнник, „Климко”)?
 3. Що таке символ?

ІІІ рівень (2 завдання по 1,5 бала)

 1. Охарактеризуйте образ Климка.
 2. Поміркуйте, чим подібні Сашко („Зачарована Десна” О. Довженка) і Михайлик („Гуси-лебеді летять” М.Стельмаха).

ІV рівень (1 завдання – 3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

 1. „А лебеді летять над моїм дитинством, над моїм життям” (За повістю М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять”).
 2. Чуйність, доброта і любов – важливі якості людини (За вивченими творами).
  1. Власна тема.