Тематична контрольна робота. „Вступ. Із пісенних скарбів. Про далекі минулі часи”. Тести

Мета. Визначити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок з теми.

Цілі.

Учні знатимуть:

рівень навчальних досягнень; причини невдач (якщо такі були);

Учні вмітимуть:

спланувати роботу, спрямовану на покращення успішності; визначити нові цілі і шляхи їх досягнення.

Тип уроку. Урок перевірки та обліку знань, умінь і навичок.

Обладнання: зошити для контрольних робіт, картки із завданнями.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

Забезпечення емоційної готовності до уроку („Побажай мені удачі”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

Ознайомлення з планом роботи, його узгодження.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Самостійна письмова робота.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Усна саморефлексія: чи досягнуті цілі, що сприяло (заважало) цьому, чи задоволені результатом діяльності.