Тематична контрольна робота. Творчість Володимира Дрозда, Володимира Самійленка, Олега Чорногуза. Тест. Особистісно зорієнтований урок у 8 класі

Тема. Тематична контрольна робота. Творчість Володимира Дрозда, Володимира Самійленка, Олега Чорногуза. Тести.

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок з теми.

Цілі.

Учні знатимуть: рівень своїх навчальних досягнень, причини невдач (якщо такі були).

Учні вмітимуть: планувати свою роботу, спрямовану на покращення успішності; визначати нові цілі і шляхи досягнення їх.

Тип уроку.  Урок перевірки та обліку знань, умінь і навичок.

Обладнання: зошити для контрольних робіт, картки із завданнями.

                                                                                                                                     Хід уроку.

І. Мотиваційний етап.

Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку („Побажай мені успіхів!”).

II.  Цілевизначення та планування.

Ознайомлення з планом роботи, узгодження його.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Самостійна письмова робота (тести).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Усна саморефлексія: чи досягнуті цілі? Що сприяло (заважало) цьому? Чи задоволені результатом діяльності?

Домашнє завдання.

Обов’язкове. 1. Відрефлексувати рівень навчальних досягнень на основі визначеного переліку цілей. 2. Підготуватися до підсумкового уроку за матеріалом 8 класу.