Тема дитинства у творах місцевих письменників (модель особистісно зорієнтованого уроку в 7 класі)

Мета: ознайомити учнів з творами місцевих письменників про дитинство, вчити аналізувати прочитане; розвивати уміння виразно читати художні твори, висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати повагу до старших.

Цілі.

Учні знатимуть: 2 – 3 прізвища письменників-земляків, що зверталися до теми дитинства; зміст 1 – 2 творів;

алгоритм та критерії оцінювання навчальної діяльності.

Учні вмітимуть: визначати тему, ідею опрацьованих творів, переказувати зміст ключових епізодів; характеризувати героїв; висловлювати власне ставлення до прочитаного; працювати з додатковою літературою;

оцінювати спільну навчальну діяльність.

Тип уроку. Урок літератури рідного краю.

Обладнання: добірка творів місцевих письменників, ілюстративний матеріал.

Форми роботи: робота в групах, захист проекту, обмін думками, “незакінчене речення”.

Випереджувальні завдання: учні об’єднуються у групи, кожна з яких обирає твір одного з письменників про дитинство і готує власний проект (наприклад, коротку розповідь про автора, аналіз прочитаного твору, інсценізацію уривку, ілюстрації тощо)

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Графічне зображення настрою).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань (“незакінчене речення”: “Думаю, сьогоднішній урок буде цікавим, тому що…”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Визначення цілей уроку у групі.
  2. Групове планування діяльності.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

  1. Вступне слово учителя про тему дитинства в художніх творах.
  2. Захист проектів (Група представляє свій проект, учні інших груп записують найважливіше з почутого, ставлять запитання).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Обмін враженнями з приводу почутого.
  2. Усні відповіді на запитання:

–         Чи збулися очікування щодо уроку?

–         Чи досягли поставлених цілей? Що сприяло (заважало) цьому?

–         Як ви оцінюєте роботу вашої групи? Інших груп?

  1. Заповнення карток оцінювання.
Самооцінка Оцінки членів групи Загальна оцінка
1 Я активно працював сам.
2 Я висловлював нові ідеї.
3 Я допомагав членам своєї групи.

Домашнє завдання.

Обовязкове: повторити вивчене упродовж семестру, підготуватися до конкурсу.