Тарас Шевченко «Минають дні, минають ночі». Роздуми поета про плинність, скороминущість життя людини на землі, осмислення власної долі

ТЛ: філософська лірика.

Ім’я уроку: „У всякого своя доля і свій шлях широкий”

Мета:   удосконалювати навички виразного читання поетичних творів, їхнього аналізу; розвивати вміння порівнювати, висловлювати власні роздуми з приводу порушених проблем; сприяти вихованню активного ставлення до життя; визначати особистісну значущість вивченого; допомогти восьмикласникам засвоїти поняття філософська лірика.

Учні знатимуть:  зміст, ідеї, проблематику поезії “Минають дні, минають ночі…”; видові ознаки філософської лірики.

Учні вмітимуть: виразно читати ліричні поезії; висловити власні міркування про життя людини, її долю, порівнювати із роздуми автора; здійснювати ідейно-художній аналіз поетичних творів.

Тип уроку. Комбінований урок.

Обладнання: портрети Шевченка різних періодів життя, збірки творів, „Доля” (книга про Тараса Шевченка в образах та фактах),  учнівські ілюстрації, аудіозаписи.

Методи, прийоми, форми роботи: робота в парах, бесіда, прослуховування запису пісень на слова Т.Шевченка та інших музичних творів, аналіз “Читання з позначками”, слово вчителя, розгляд ілюстрацій картин,  робота з підручником, створення кольорового “портрета” вірша.

Хід уроку

І.   Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Прослуховування аудіозапису пісень на слова Т.Шевченка.).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань

а) заслуховування домашніх творів “Я читаю Шевченка…”;

б) аналіз результатів “читання з позначками” розділу підручника;

в) виразне читання кількома учнями поезії “Думи мої, думи мої…”.

ІІ.  Цілевизначення та планування.

1. Слово вчителя.

– Поезія “Думи мої, думи мої..” закінчується зверненням-закликом до України: “Привітай же, моя ненько! // Моя Україно! // Моїх діток нерозумних, // Як свою дитину”. Чи привітала Україна “діток” Т.Шевченка, як ви думаєте? (Відповіді учнів).

Так, Т.Шевченко здобув усенародне визнання, під час поїздки Україною скрізь був бажаним гостем. Здавалося б, він мав би бути щасливий. Але… Особисте щастя Т.Шевченка нерозривно пов’язане з добробутом рідної землі, щастям її людей. Поет же на власні очі побачив розгул кріпосництва, злиденне життя селянства, яке влада позбавляла освіти, витравлювала історичну пам’ять, виховувала комплекс меншовартості. І його творчість набуває відверто антисамодержавного, антикріпосницького та національно-визвольного спрямування.

Йде напружене осмислення історії України (“Великий льох”, “Стоїть в селі Суботові”, “Кавказ”, “І мертвим, і живим…”, “Холодний Яр”, “Псалми Давидові”). Водночас поет усе частіше задумується і над власною долею (“Заповіт”,  “Три літа”, “Минають дні, минають ночі…). Остання поезія і буде предметом розгляду на сьогоднішньому уроці.

2. Представлення вчителем концепту уроку.

3. Формування власних цілей і узгодження їх із загальними.

4. Узгодження плану роботи.

ІІІ.  Опрацювання навчального матеріалу.

1. Забезпечення емоційної готовності до сприймання поезії (демонструються ілюстрації картин І.Левітана “Золота осінь”, “Осінь”, “Туман. Осінь”, “Пізня осінь”. Лунає музика А.Вівальді “Пори року” або П.Чайковського “Пори року. Осіння пісня”).

2. Звучить поезія Т.Шевченка “Минають дні, минають ночі…” (Перші дві строфи – на фоні музики, потім – у тиші).

3. Самостійне прочитання вірша. Завдання: дати відповідь на запитання “Які думки й почуття могли породити ці рядки?” (“Що думав і відчував поет, пишучи їх?”).

4. Обговорення пошукового завдання у парах.

5. Озвучення напрацювань.

6. Бесіда:

– Поезію “Минають дні, минають ночі…” побудовано на антитезі. Що з чим зіставляється і протиставляється? Що стверджує поет і що заперечує?

– Поясніть зміст висловів “спати ходячому”, “серцем замирати”, “гнилою колодою по світу валятись”;

– Поет прагне “серцем жити // І людей любити”, // А коли ні… то проклинать…”. Кого й за що готовий проклинати Т.Шевченко?

– Розкрийте зміст вислову “…світ запалити”;

– Чому “спати на волі” для поета страшніше, аніж “впасти у кайдани, // умирать в неволі”?

– Яку з двох життєвих позицій обирає митець?

– А яку з них оберете ви?

– Розкрийте зміст понять “добра доля” і “зла доля” у трактуванні Т.Шевченка;

– Чи згодні ви з думкою, що людина – господар власної долі?

– Прочитайте слова І.Франка і визначте свою позицію з питання: “Доброю чи злою була Доля до Т.Шевченка?

“Він був сином мужика — і став володарем в царстві духа.

Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури.

Він був самоуком — і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.

Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла
перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і
погорду…

Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.

Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.

Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко”.

7. Формулювання теми й ідеї вірша (“Незакінчене речення”: “Я думаю, що це поезія про… Нею поет хотів сказати…”).

8. Обговорення напрацювань у парах, формулювання спільних визначень.

9. Робота з підручником: опрацювання розділу “Види й жанри лірики” (с. 89 – 90). Завдання: скориставшись технологією “Метод ПРЕС”, довести правомірність віднесення поезії “Минають дні, минають ночі…” до філософської лірики.

10. Ознайомлення з планом аналізу поезії “Минають дні, минають ночі…” (с. 92 підручника):

1) Ім’я автора, назва твору, час, умови, написання.

2) Основні мотиви вірша.

3) Провідна ідея твору.

4) Образи. Символи, їхнє значення.

5) Мовні засоби художньої виразності (епітети, метафори, порівняння, повтори, анафора, персоніфікація, гіпербола). Їхня роль у художньому творі.

6) Віршовий розмір.

7) Враження від вірша.

ІV.  Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Визначення рівня необхідних знань для зв’язного аналізу поезії (Учитель з’ясовує, чи всі складові схеми аналізу ліричного твору зрозумілі учням).

2. Створення кольорового портрета вірша (відтворення настрою твору у кольорі).

Домашнє завдання.

Обов’язкове.  1. Скласти опорний конспект розділу підручника “Види й жанри лірики”. 2. Проаналізувати поезію “Минають дні, минають ночі…” за наведеним планом. 3. Підготуватися до виразного читання вірша.

За бажанням.  1. Написати есе на одну з тем: “Людина – господар власної долі чи виконавець “вищого повеління”?”; “Я і Шевченко про рабство…”. 2. Дібрати музичний супровід до віршів Т.Шевченка або зробити це словесно: визначити темп, ритм, зміни в музичному настрої, музичні інструменти тощо.* 3. Проілюструвати поезію (фрагмент) Т.Шевченка “Минають дні, минають ночі…”. 4. Підготувати повідомлення про перебування Т.Шевченка в казематі й на засланні.