МІСЦЕ ПОЕТИЧНОЇ СКОВОРОДІАНИ У СИСТЕМІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ДІАЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

21.10.2015 0

Нині актуальним завданням учительства є формування політичної української нації – сильної, здатної відстояти суверенітет своєї держави, проєвропейської. Одним із кроків до цього є окреслення кола Читати більше

Загадково прекрасна і славна давнина України. Ціле- і смисловизначення з теми: “Календарно-обрядові, колискові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження”. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. Урок української літератури у 6 класі

31.08.2014 0

Мета. Ознайомити учнів із  змістом теми, колом проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, головними календарними обрядами українців, народною обрядовою піснею, її різновидами, засвоїти зміст Читати більше

Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми “Літературна казка” (Особистісно зорієнтований урок у 5 класі)

18.12.2013 0

Мета: сформувати вміння узагальнювати й систематизувати предметні знання і вміння учнів з теми “Літературні казки”; рефлексувати й оцінювати рівень досягнення визначених навчальних цілей; виховувати вміння Читати більше

Елементи незвичайного в повісті Г.Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору. Особливості його мови (Особистісно зорієнтований урок у 5 класі)

18.12.2013 0

Мета:дослідити композиційну будову, жанрові ознаки повісті-казки, визначити реальне й фантастичне у творі; розвивати вміння давати власну оцінку вчинкам героїв; формувати розважливе ставлення до свого життя, Читати більше

Морально-етичні проблеми в повісті-казці Галини Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети (Особистісно зорієнтований урок у 5 класі)

18.12.2013 0

Мета: формувати в учнів уміння визначати тему твору, бачити порушені автором проблеми й висловлювати власні міркування з приводу їх, розвивати навички логічного мислення, виразного читання, Читати більше

Галина Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”. Зміст твору. (Особистісно зорієнтований урок у 5 класі)

18.12.2013 0

Мета:допомогти осмислити зміст повісті-казки, формувати навички виразного читання, уміння переказувати прочитане, розвивати уяву, виховувати відповідальність за власні вчинки. Ім’я уроку. “Чудеса починаються!” (Г. Малик). Цілі. Читати більше

Розвиток мовлення. Усний твір-розповідь з елементами роздуму „Де росте квітка щастя” .

24.11.2013 0

Мета: вчити семикласників образно, логічно, викладати в усній формі свої думки; розвивати увагу, уяву, образне мислення; виховувати культуру усного мовлення. Цілі. Учні знатимуть: сутність технології Читати більше

Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми “Міфи, легенди, перекази, народні казки”. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі

15.09.2013 0

Мета: формувати вміння узагальнювати й систематизувати предметні знання і вміння учнів з теми, рефлексувати й оцінювати рівень досягнення визначених навчальних цілей; виробляти вміння осмислювати значення Читати більше

Українська народна казка “Ох”. Фантастичне й реальне в казці. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі

15.09.2013 0

Мета: допомогти розкрити зміст казки, удосконалювати вміння аналізувати прозовий твір, виразно читати й переказувати, розвивати мовлення; плекати любов до природи. Цілі. Учні знатимуть: зміст казки, Читати більше

Реальне й фантастичне в казці “Летючий корабель”. Повчальний зміст казки. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі.

15.09.2013 0

Мета: опрацювати зміст казки “Летючий корабель”; формувати вміння робити висновки; розвивати творчу уяву; вдосконалювати вміння виразно читати казки; виховувати прагнення допомагати людям, які потребують цього. Читати більше

1 2 3 4 12