Компетентнісно спрямований підхід вивчення літератури: данина моді чи нагальна необхідність?

07.01.2012 0

Сьогодні поняття «компетентність», «компетенція», «компетентнісний підхід» активно використовують у теорії і практиці викладання різних навчальних дисциплін. Проаналізуємо, чим же відрізняються ці дефініції від уже добре Читати більше

1 2