Т.Шевченко, „Мені тринадцятий минало”. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі (особистісно зорієнтований урок у 7 класі)

Тема: Т.Шевченко, „Мені тринадцятий минало”. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі

ТЛ: контраст, автобіографічний твір.

Мета:  ознайомити учнів зі змістом поезії „Мені тринадцятий минало”, удосконалювати вміння виразно й осмислено читати вірш, пояснювати роль художніх засобів у творі; формувати вміння розуміти емоційний стан людини.

Цілі.

Учні знатимуть:

основні події життя Тараса Шевченка; зміст поезії; зміст понять контраст, автобіографічний твір;

коло проблем, які вирішуватимуться протягом вивчення теми.

Учні вмітимуть:

на основі наведених у підручнику матеріалів та розповіді однокласників створити психологічний портрет митця; виразно читати поезію; прослідковувати зміни емоційного стану ліричного героя; пояснити роль контрасту;

планувати власну навчальну діяльність, усно відрефлексувати роботу на уроці.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:  портрет Т.Шевченка, картина І. Їжакевича „Тарас-пастух”.

Методи, прийоми, форми роботи: випереджувальне завдання (вибрати зі спогадів про Т.Шевченка епізод, який найбільше вразив, підготуватися до його переказу у класі); виразно-художнє читання, робота у групах, проблемне питання, „незакінчене речення”.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності учнів до уроку (Графічне зображення настрою).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань („Незакінчене речення”: „Для мене Тарас Шевченко – це…”

3. Озвучення результатів (Мікрофон 2).

ІІ.  Цілевизначення та планування.

1. Коментар висловів про Т.Шевченка:

„Наша любов і святиня” (М.Стельмах); „Читайте Шевченка… там отворена… історія і душа українського народу” (В.Стефаник); „Все життя Шевченка, взяте разом, – є пісня” (Л.Жемчужников); „Він вивів українське слово на верховини культури” (М.Рильський); „Він поет всього людства” (Бентлі, Англія).

2. Представлення концепту теми.

3. Ознайомлення з цілями теми та їх обговорення.

3. Вибір із загального  переліку цілей уроку.

4. Колективне планування роботи на уроці.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Представлення учнями випереджувальних завдань.

2. Виразне читання вчителем поезії “Мені тринадцятий минало”.

3. Бесіда:

– Про що вам думалося, що уявлялося, коли ви слухали поезію?

– Чи можна цей вірш назвати автобіографічним?

– Чи всі слова у ньому зрозумілі? (З’ясування значення слів „юродивий”, „пай”, „плоскінь” та ін.).

5. Виразне читання поезії у парах.

6. Робота над змістом поезії (у групах).

І група:

1. Прочитайте початок вірша (закінчуючи словами „І сонце гріло, не пекло!”).

2. Якими словами можна охарактеризувати душевний стан ліричного героя?

3. Автор „не знає”, чого йому „тоді так приязно молилось, // Чого так весело було”. А ви можете відповісти на це запитання?

4. Яку роль відіграє образ сонця у цьому уривку?

5. Розкрийте зміст рядків „Мені так любо, любо стало, // Неначе в Бога…

6. Як ви думаєте, чим обумовлена поява ягняти у цій картині?

7. Як можна схарактеризувати стосунки ліричного героя і природи?

ІІ група:

1. Прочитайте уривок вірша від слів „Та недовго сонце гріло…” до „Тяжкі сльози”.

2. Що спричинило зміну настрою ліричного героя?

3. За допомогою яких художніх засобів автор передає стан свого героя?

4. Яким словом можна схарактеризувати цей стан?

ІІІ група:

1. Прочитайте уривок від слів „А дівчина // При самій дорозі…” закінчуючи „І поцілувала…”

2.  Змалюйте словесно описану картину.

3. Що відчула дівчина, почувши плач сироти?

4. Чому автор поставив у кінці рядка трикрапку, а не просто крапку?

ІV група:

1. Прочитайте закінчення вірша (від слів „Неначе сонце засіяло…”).

2. Чим був для малого поцілунок дівчини?

3. Як змінився стан хлопця?

4. Чому, на вашу думку, дівчина, заспокоївши хлопця, не залишила його самого?

5. Опишіть словесно картину, якою закінчується поезія.

7. Озвучення напрацювань.

8. Бесіда:

– Як можна сформулювати основну думку вірша? Про що він?

– Скільки змістовно завершених частин виділяються у вірші? (Чотири).

– Яким кольором можна передати настрій кожної частини? (Кольорова схема вірша).

9. З’ясування змісту літературознавчого поняття „контраст”.

10. Робота з репродукцією картини І. Їжакевича „Тарас-пастух”

–  Яку з частин поезії можна проілюструвати цією репродукцією?

– Що спільного у змісті цієї частини і картини?

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Дібрати слово-асоціацію до сьогоднішнього уроку.

2. Самооцінка роботи на уроці (“Незакінчене речення”: “Сьогодні на уроці мені найкраще вдалося…”).

Домашнє завдання.

Обов’язкове: а) навчитися виразно читати поезію; б) поставити запитання авторові про його життя; в) дібрати запитання за змістом поезії “Мені тринадцятий минало”.

За бажанням:  а) намалювати ілюстрацію до вірша; б) скласти кросворд (ребус) про життя Т.Шевченка; в) знайти легенди про тополю і підготуватися до переказу.