Т. Шевченко, балада „Тополя”. Незнищенність справжнього кохання, краси, вірності (модель особистісно зорієнтованого уроку в 7 класі)

ТЛ: балада, романтичний пейзаж, метаморфоза.

Мета:  допомогти учням засвоїти зміст балади  „Тополя”; розвивати вміння виразно читати поетичні твори; формувати вміння аналізувати казково-фантастичні мотиви, художні засоби поезії; повторити ознаки балади; з’ясувати фольклорну основу твору, роль символів у ньому; виховувати у дітей почуття вірності.

Цілі.

Учні знатимуть:

зміст балади „Тополя”; зміст літературознавчих понять балада, романтичний пейзаж, метаморфоза..

Учні вмітимуть:

розкрити народну символіку балади „Тополя”; відтворювати словами картини, що виникали в уяві під час читання твору; пояснювати, якими художніми прийомами розкривається внутрішній світ дівчини; відтворювати почуття персонажа від першої особи;

визначати цілі уроку, проводити самооцінювання; сформулювати власні цілі вивчення теми.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:  фонозапис пісні „По діброві вітер виє”.

Методи, прийоми, форми роботи:  виразно-художнє читання, колективний аналіз твору, бесіда, складання схем, мікрофон 2.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності учнів до уроку.

– Погляньте за вікно. Яка сьогодні погода? Чи впливає природа на ваш настрій? Якщо так, то яким чином?

2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.

Перевірка домашнього завдання (Проблемне запитання: Чи допомогло вам виконання домашнього завдання краще зрозуміти Тараса Шевченка?).

ІІ.  Цілевизначення та планування.

1. Вибір цілей уроку із загального  переліку.

2. Колективне планування роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. З’ясування історії написання балади „Тополя”.

– У ранній творчості Т. Шевченка яскраво виражена фольклорна традиція. Це „жалі Шевченка на сирітство, чужину, лиху долю”. Поштовхом до написання балади „Тополя” послужила народна балада „Ой чиє ж то жито…” (Пригадування змісту пісні).

2. Передбачення: Як ви вважаєте, хто буде головним героєм літературної балади?

3.  Прослуховування фонозапису пісні „По діброві вітер виє”. Виразне читання балади „Тополя” Т. Шевченка вчителем.

4. Бесіда:

– Чому твір називається „Тополя”?

–         Символом чого є тополя у фольклорі? Які ви знаєте легенди про це дерево? (Тополя – один із символів України; у фольклорі уособлює красу, сумну дівчину, нещасливу долю: „Ненько моя, зоре, Зелена тополе, Породила на світ білий на велике горе” (Н.тв.). Можна прочитати міф Сергія Плачинди про Стрибога).

–         А що символізує тополя у Шевченковій баладі? (Самотність). Свою думку доведіть.


5. Складання схеми:

– Чому саме на тополю перетворилася дівчина? (Вона теж самотня).

– Назвіть причини самотності дівчини.


5. Складання схеми:

6. Аналіз внутрішнього стану дівчини (описати від її імені).

7. Аналіз ролі художніх засобів, використаних автором для змалювання пейзажу. З’ясування змісту літературознавчого поняття романтичний пейзаж.

8. Бесіда.

– Чи всі події у творі реальні?

– На які з них автор спирається більше?

Учні малюють тополю, де коріння і стовбур – це реальні події (називають їх), а крона – фантастичні (називають їх).

9. З’ясування змісту поняття метаморфоза.

10. Робота зі змістом літературознавчого поняття балада.

Балада – жанр поезії, що характеризується напруженим сюжетом, який розгортається на тлі переважно буряної погоди та має фантастичні ознаки і трагічний кінець.

11. Робота в парах: довести, що „Тополя” – балада.

(Відповіді учнів).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. „Мікрофон 2”: „На сьогоднішньому уроці мені найбільше сподобалося… А тепер я хочу почути думку…” (Перед тим, як вказати, кому передається „мікрофон”, учень говорить кілька гарних слів про свого однокласника).

2. Самооцінка роботи на уроці.

Домашнє завдання.

Обов’язкове:  навчитися виразно читати баладу „Тополя”.

За бажанням: підготувати повідомлення: а) про поезії Горація й О.Пушкіна „Пам’ятник” (тема, зміст, художні особливості); б) про історію створення  та післяісторію „Заповіту” Т.Шевченка; в) створити асоціативний ряд до слова „Україна”.