Систематизація та узагальнення вивченого за рік. Особистісно зорієнтований урок у 8 класі.

Тема. Систематизація та узагальнення вивченого за рік.

Мета: систематизувати та узагальнити вивчений учнями матеріал; розвивати концентрацію уваги, логічне мислення, пам’ять, уміння раціонально розподіляти час на уроці; виховувати відповідальність за свої вчинки.

Цілі.

Учні знатимуть: назви тем, над якими працювали впродовж року; назви, тематику вивчених творів, імена їхніх авторів, матеріал з теорії літератури.

Учні вмітимуть: робити висновки й узагальнення; висловлювати власні міркування про вивчені твори, літературних героїв; працювати в команді для досягнення спільної мети.

Обладнання: ілюстративний матеріал.

Тип уроку.  урок-гра “Літературний Олімп”.

Методи, прийоми і форми роботи: “інтелектуальний футбол”, метод проектів (театралізація, підготовлена учнями вдома), формулювання запитань і відповіді на них,  усна розповідь.

Хід уроку.

І. Мотиваційний етап.

Забезпечення емоційної готовності до уроку (привітання команд).

ІІ. Цілевизначення та планування:

 1. Інструктаж учителя щодо проведення уроку. Учні діляться на дві команди, рівноцінні за творчим, науковим та комунікативним потенціалом, які протягом уроку  у формі змагання мають довести глибокі знання  з літератури  за увесь курс 8-го класу.
 2. Формулювання цілей уроку (в командах).
 3. Самостійне планування діяльності. (Капітани команд розказують, які цілі поставлено і як учні досягатимуть їх.)

ІІІ. Опрацювання навчального  матеріалу.

1. Гра “Літературний Олімп”.

І. “Розминка”: одна команда називає твір, інша його автора.

ІІ.  “Хто швидше закінчить речення”. ( Можна використати сигнальні картки).

 • Література – це … (вид мистецтва).
 • Твори художньої літератури відображають світ у … (художніх образах).
 • Вирізняють три роди літератури … ( лірика, епос, драма).
 • Фольклор – це … ( усна народна творчість).
 • Філософська лірика – це …
 • До інтимної лірики належать твори, у яких  …
 • Історична поема – це …
 • Українські народні ліро-епічні пісні про боротьбу українського народу проти  іноземних поневолювачів, про суспільно-політичне й побутове життя людей називаються … (думами).
 • Драматичний твір – це …
 • Один із трьох основних видів драми, де події, характери людей та їх вчинки зображуються в смішному комічному плані – це  … ( комедія).
 • Вид комічного, коли про серйозне говориться із добродушною посмішкою – це …(гумор).
 • Засіб гумору і сатири, заснований на називанні супротивного, коли про щось говориться ніби в позитивному плані, але прихований підтекст свідчить про зовсім протилежне називається … (іронія).
 • Стилістична фігура: підкреслене протиставлення протилежного в житті для більшої виразності зображуваного  – це … ( антитеза).
 • Спосіб художнього відображення явищ дійсності, який знаходить вияв у різкому висміюванні негативного – це … (сатира).
 • Віршування, засноване на закономірному чергуванні наголошених і ненаголошених складів називається … ( силабо-тонічне).
 • Трискладова стопа, в якій наголос  падає на перший склад – це … ( дактиль).
 • Трискладова стопа, в якій наголос  падає на другий склад – це … ( амфібрахій).
 • Трискладова стопа, в якій наголос  падає на останній склад – це … ( анапест).

ІІІ. “Інтелектуальний футбол”. Умови гри: кожна команда ділиться на дві групи – “захисників” та “нападаючих”, обирають “воротаря”. “Нападаючий” повинен кидати м’яч-запитання конкретному “захисникові” з протилежної команди. За умови, якщо “захисник” не може відповісти, він має право передати м’яч “воротареві” ( як правило, у ролі “воротаря” виступає лідер команди). Якщо і “воротар” не може відповісти, команді зараховується “гол”. Запитання мають поглибити знання, продемонстровані на попередньому турі гри. Наприклад, “Чим відрізняється гумор від сатири?”

ІV. “Доведи свої знання”.

Зробіть аналіз художнього твору за схемою:

 1. Рід літератури, до якого належить твір.
 2. Жанр ( вид) твору.
 3. Тема твору.
 4. Ідея твору.
 5. Художні засоби у творі.

Назви  творів обираються учнями  жеребкуванням зі скриньки.

V. “Конкурс капітанів команд”.

Імпровізована  усна розповідь на тему “Мій улюблений твір” або “Мої улюблені герої літературних творів”.

VІ. Театралізація.

Кожна команда повинна інсценізувати фрагмент із художнього твору, який вивчався.

ІУ. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Саморефлексія роботи у командах.

 • Чи задоволені результатом роботи?
 • Що вдалося найкраще? Що не вдалося реалізувати і чому?

2. Оголошення результатів змагання.

3. Оцінювання роботи учнів ( само-, взаємооцінювання).

Домашнє завдання.

Учитель ознайомлює восьмикласників із переліком творів для обов’язкового і додаткового читання у 9-му класі.

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ

ГРА “ЛІТЕРАТУРНИЙ ОЛІМП”

Прізвище, ім’я члена журі ________________________________       Дата _____

Назва конкурсу

Оцінка

1. “Розминка”
2. “Хто швидше закінчить речення”
3. “Інтелектуальний футбол”
4. “Доведи свої знання”.
5. “Конкурс капітанів команд”.
6. “Театралізація”.
Сума балів