Сторінки підручника. 6 клас. Повторення й узагальнення вивченого

Тема “ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ”

 1. Що таке календарно-обрядові поезія?
 2. Які різновиди обрядових пісень ти знаєш? Наведи приклади.
 3. Які особливості характерні для обрядових пісень весняного, зимового, літнього циклів?
 4. Які особливості у народних колискових пісень?
 5. Які художні засоби використовуються в текстах обрядових та колискових піснях? Наведи приклади.
 1. Що ти знаєш про спадщину обрядових звичаїв інших народів? Що у них подібне з українською?
 2. Пригадай, як використовується народна обрядова поезія у творах сучасних українських митців слова та пензля. Наведи приклади.
 3. Які висловлювання відомих людей про українську народну пісню тобі запамяталися. Чому?
 4. Які відмінності між народною і авторською (літературною) піснею? Наведи приклади.
 5. Що зазвичай відображається у піснях-гімнах? Які пісні-гімни ти знаєш? Хто їх автори?
 6. Хто автор гімну “Ще не вмерла Україна”? Що ти знаєш про історію створення цього твору?
 7. Які риси українського народу відтворено у відомих тобі  піснях-гімнах?
 8. Що ти знаєш про історію виникнення стрілецьких пісень? Назви відомих тобі авторів стрілецьких пісень.
 9. На прикладі однієї із стрілецької пісні поясни стильові особливості стрілецьких пісень, художні засоби.
 10. Кого з українських поетів-піснярів ти знаєш? Назви їх твори.
 11. Як і чому пісня літературного походження стає народною? Розкажи про свої враження від однієї з таких пісень.
 12. Дай визначення поняття “ліро-епічний твір”, “поема”.
 13. Що ти знаєш про історичну основу поеми Т. Шевченка “Іван Підкова”?
 14. Про що йдеться у поемі Т. Шевченка “Тарасова ніч”? Охарактеризуй головного героя твору.
 15. Розкажи про художні особливості поезій Т. Шевченка.
 16. Як ти розумієш поняття “ліричний герой”?
 17. Які факти з життя Т. Шевченка тобі найбільше запам’яталися? Чому?

Тема “Я  І СВІТ”

 1. Які провідні риси характеру мала Леся Українка? Розкажи про своє ставлення до них.
 2. Як риси характеру відтворювалися у її поезіях? Наведи приклади.
 3. Які роздуми й почуття  викликають у тебе поезії Лесі Українки “Мрії”, “Тиша морська”?
 4. Який твір називається епічним? Наведи приклади епічних творів.
 5. Що ти знаєш про життя і творчість В. Винниченка? Які його твори тобі сподобалися? Чим саме?
 6. Доведи, що твір “Федько-халамидник” є епічним твором.
 7. Хто є головним героєм цього твору, а хто – другорядним? Доведи це.
 8. Сформулюй основну думку твору “Федько-халамидник”.
 9. Що у цьому творі спонукало тебе на роздуми про цінності у житті, у людині?
 10. Розкрий зміст поняття “зовнішня і внутрішня краса людини” на основі оповідання С. Черкасенка “Маленький горбань”.
 11. Розкажи про особливості жанру «оповідання» на прикладі творів В. Винниченка, С. Черкасенка або Є. Гуцала.
 12. З якою метою у цих творах використано портрет, пейзаж, діалог?
 13. Що таке ліричний твір? Хто найчастіше є героєм ліричного твору?
 14. Як ти розумієш поняття “ліричний герой”?  Наведи приклади.
 15. Які відмінності між ліричним і ліро-епічним твором?
 16. Яка провідна тема у відомих тобі поезій С. Чернілевського? Чим вони тобі подобаються?
 17. Що ти знаєш про життя і творчість О. Довженка?
 18. Які твори називаються автобіографічними? Кіноповість “Зачарована Десна” можна вважати автобіографічною? Доведи свою думку.
 19. Що таке ліричний відступ? Яку роль відіграють ліричні відступи у творі “Зачарована Десна”?
 20. За допомогою яких художніх засобів митець слова оживлює природні явища, предмети тощо, тобто перетворює їх на художні образи?
 21. Які відкриття у навколишньому світі, людях допомогла зробити тобі поезія Ліни Костенко?
 22. Які вірші І. Жиленко тобі найбільше сподобалися? Чим саме?
 23. На героїв яких прочитаних тобою творів схожий Женя з оповідання Є.Гуцала “Олень Август”?
 24. Розкажи про елементи казкового в циклі поезій І. Калинця “Дивосвіт2. Яка їх роль? Що найбільше вразило, зворушило тебе в творах поета?
 25. Що таке притча? У чому повчальний зміст “Казки про яян” Е. Андієвської?
 26. На основі прочитаних творів цього розділу спробуй дати відповідь на запитання: які морально-етичні цінності роблять життя людини гармонійним і щасливим?

Тема “ПРИГОДИ І РОМАНТИКА”

 1. Який твір називається повістю? Які відмінності має повість від інших епічних творів?
 2. Які особливості має пригодницький твір? Покажи це на прикладі відомих тобі пригодницьких творів.
 3. Як ти думаєш, Ява і Павлуша – бешкетники чи фантазери? Доведи свою думку.
 4. Які епізоди з трилогії В.Нестайка “Тореадори із Васюківки” тобі найбільше сподобалися?  Чому?
 5. Що у розповідях Яви викликало у тебе сміх? Чи хотів би ти мати таких друзів, як Ява і Павлуша? Чому?
 6. Що таке підтекст? Яку роль він має у повісті В.Близнеця “Звук павутинки”?
 7. Який фрагмент з повісті тобі найбільше запам’ятався, вразив? Чому?
 8. Як розуміли поняття краси, безсмертя, добра різні персонажі повісті? З якими із них ти згоден?
 9. Що допомагало Льонці бачити світ по-особливому, поетично? Чим подобається тобі цей герой повісті?
 10. Які почуття викликало у тебе читання фрагменту  “Лікар Бусько”? Чого навчає ця історія?
 11. У чому прихований зміст образів дощу, кораблика, звука павутинки?
 12. Чи можна назвати героїв повісті Я. Стельмаха “Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера” романтиками? Доведи свою думку.
 13. Які засоби смішного використані письменником в повісті? Наведи приклади.
 14. Яка частина розповіді про пригоди хлопців є кульмінацією твору? Як в ній розкриваються риси характерів персонажів?
 15. Як ти думаєш, чи необхідні сучасним людям романтизм і життєлюбність?
 16. Кого з героїв прочитаних тобою творів ти хотів би мати своїм другом? Поясни свій вибір.

Тема “ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ”

 1. Які твори називаються гумористичними? Які жанрові ознаки вони мають?
 2. Назви різновиди гумористичних творів. Збагати свою відповідь прикладами.
 3. Яких тем людського життя  і суспільства торкаються гумористичні твори?
 4. Чим відрізняється гумор від сатири? Наведи приклади.
 5. Що таке алегорія, байка, мораль байки?
 6. Які народні байки ти знаєш? Про що в них йдеться?
 7. Розкажи про творчість Л. Глібова.
 8. Які твори славетного байкаря тобі найбільше сподобалися? Чого вони навчають?
 9. Кого уособлюють персонажі байок Л. Глібова? Які людські вади висміюють? Наведи приклади.
 10. На прикладі одного з творів Л. Глібова доведи, що байка є алегоричний твір.
 11. Що таке співомовка? Які її особливості? Хто є автором співомовок?
 12. Яка основна думка співомовки  “Пан і Іван в дорозі”?
 13. Які елементи казки використовує С. Руданський у співомовках “Запорожці у короля”, “Козак і король”? Навіщо?
 14. Що таке інверсія? Яку роль відіграє вона у творах? Наведи приклади.
 15. Чому С. Васильченко найбільше любив писати для дітей і про дітей?
 16. Які засоби гумору використовує письменник в оповіданнях “Свекор” і “Бусурмен”?
 17. Що у характерах Василька і Семенка викликає у читачів сміх?
 18. Які людські вади висміює С. Олійник у гуморесці “Ля ля ля”?
 19. Над чим сміється він у гуморесці “Чудо в черевику”?
 20. У чому комічність ситуації, що зображена у гуморесці П. Глазового  “Заморські гості”?
 21. Які художні засоби використовують майстри сатири та гумору в своїх творах? Наведи приклади.
 22. Розкажи про роль гумору та сатири в житті людини та суспільства.

Тетяна Дудіна, Андрій Панченков