Реальне й фантастичне в казці “Летючий корабель”. Повчальний зміст казки. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі.

Мета: опрацювати зміст казки “Летючий корабель”; формувати вміння робити висновки; розвивати творчу уяву; вдосконалювати вміння виразно читати казки; виховувати прагнення допомагати людям, які потребують цього.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст поняття народна казка; зміст казки “Летючий корабель”, особливості її побудови й виразного читання.

Учні вмітимуть: уявляти прочитане; переказувати казку; давати власну оцінку рисам та вчинкам героїв; ставити запитання до тексту; створювати словесні портрети казкових героїв; пояснити роль фантастичних елементів у казці;

усно відрефлексувати власну діяльність на певному етапі уроку.

Тип уроку. Урок формування і вдосконалення умінь і навичок.

Обладнання: виставка збірок народних казок, ілюстрації творів.

Методи, прийоми, види, форми роботи: читання в особах, словникова робота, гра “Пароль”, “незакінчене речення”, робота в парах, передбачення, словесне малювання, бесіда.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (обмін компліментами).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

Гра “Пароль”. Продовжте речення:

– Фольклорний розповідний твір про вигадані, а часом і фантастичні події – це… (казка).

– Казка має своєрідну побудову: вона складається із … (зачину, основної частини, кінцівки).

– За змістом казки поділяються на такі види: (про тварин, побутові та фантастичні).

– Казки, у яких розповідається про незвичайні події та вчинки героїв, неможливі у повсякденному житті, називають … (фантастичними).

– Як ви гадаєте, до якого виду казок належить казка “Летючий корабель”?

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Повідомлення теми і мети уроку.
  2. Вибір цілей із загального переліку.
  3. Ознайомлення з планом уроку.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання:

а) зачитування складених удома казок;

б) робота в парах: обговорення плану до казки “Летючий корабель”.

2. Рефлексія діяльності:

–  Чи подобалось вам виконувати домашнє завдання?

–  Які труднощі виникали і як ви їх долали?

–  Хто, на вашу думку, з домашнім завданням справився найкраще?

–  На ваших партах є кораблики, які ви виготовили вдома (малюнок або паперовий кораблик). Вони допоможуть нам сьогодні мандрувати разом із героями казки “Летючий корабель”.

3. Виразне читання казки в особах.

4. Обмін враженнями про прочитану казку (“мікрофон 1”).

5. Словникова робота.

Благословити – хрестити кого-небудь і проказувати при цьому молитву.

Пополуднувати – пообідати.

Падати ниць – обличчям вниз.

Хлоп – селянин, мужик (зневажливо).

Вороний кінь – про масть коня – чорний із синюватим полиском.

6. Опрацювання змісту казки.

  • Бесіда.

–  Чи справдилось ваше передбачення щодо виду казки?

–  Які епізоди є фантастичними? Яку роль вони відіграють у творі?

–  Кому з героїв оповідач симпатизує? Чому?

–  Якими рисами характеру народ наділяє головного героя – дурня?

–  Що саме привабило царівну в дурникові?

–  Яким ви уявляєте героя казки (словесне малювання).

–  Чи зміг би дурник виконати завдання, які ставив перед ним цар?

  • Робота в парах.

–  Складіть список персонажів, які допомагають героєві казки (озвучення напрацювань).

–  Яка ваша думка про товариство?

–  Який наказ дав дідусь героєві?

–  Пам’ятаючи слова дідуся, запишіть на борту свого корабля тих, кого ви візьмете із собою у мандрівку? (Учні працюють 3 хвилини, озвучують результати роботи).

  • Рефлексія діяльності.

–  Чи легко вам було вибирати тих, з ким будете мандрувати?

–  Чи керувались ви при виборі словами дідуся?

–  А ось кораблик, який виготовила я (учитель демонструє свій корабель). На борту цього корабля написані ті, з ким я буду мандрувати (записані всі учні класу).

–  Як ви гадаєте, коли наша мандрівка буде успішною? (Якщо ми будемо допомагати один одному).

–  Сьогодні наша мандрівка тривала 45 хвилин, а життя – це довга подорож. Пам’ятайте слова дідуся: “По дорозі бери, кого б там не стрів”. Хто б не зустрівся на вашій дорозі, допоможіть йому, адже добро повертається сторицею.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Рефлексія почуттів.

Незакінчене речення: “Після заняття я відчуваю…думаю…”

2. Рефлексія досягнення поставлених цілей.

–  Яку ціль ставили перед собою? Чи досягнута вона?

–  Чого ви навчилися як читачі?

3. Самооцінка діяльності на уроці. Заповнення карток самооцінювання.

Прізвище, ім’я учня.

Критерії оцінювання.

Самооцінка
Працював найкраще (12-10)  
Працював добре (9-7)  
Працював посередньо (6-4)  
Майже не працював (3-1)  

Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне: підготувати переказ казки від імені героя.

Обов’язкове на вибір: а) заповнити таблицю в робочому зошиті “Хто допомагає”, “Як допомагає” головному персонажеві; б) скласти свій варіант продовження казки.

За бажанням: а) намалювати ілюстрації до казки; б) підготувати її інсценізацію.

Випереджувальне індивідуальне завдання: підготуватися до виразного читання за ролями уривків казки “Ох”.

Бацюсь Р.І.,
учитель української мови і літератури
Радивилівського НВК “Школа № 1-гімназія”,
Рівненська область