Пригодницький, романтичний сюжет повісті Михайла Коцюбинського „Дорогою ціною”. Робота над змістом 2 – 5 розділів. Особистісно зорієнтований урок у 8 класі

Тема. Пригодницький, романтичний сюжет повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”. Робота над змістом 2 – 5 розділів.

Мета: допомогти учням засвоїти зміст повісті „Дорогою ціною”, з’ясувати основну думку твору; удосконалювати навички аналізу пригодницького, романтичного сюжету, композиційних особливостей твору; сприяти вихованню уваги до художнього слова.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст твору; ідейне спрямування повісті;  проблематику; особливості композиції.

Учні вмітимуть: обґрунтовано визначати основну думку твору, проблематику; проілюструвати значення пейзажів; на основі епізодів, які справили найбільше враження, та коментарів до них укладати „щоденник подвійних нотаток”; визначати елементи композиції; пояснювати відмінність між сюжетом і композицією;

проводити самооцінку в кінці уроку.

Тип уроку.  Урок формування умінь і навичок.

Обладнання:тексти повісті „Дорогою ціною”, підготовлені учнями кросворди, ребуси за твором.

Методи, прийоми і форми роботи: виразне читання, бесіда, укладання „щоденника подвійних нотаток”, проблемний виклад, робота у групі.

Ім’я уроку:„Цей складний шлях до  волі”.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Обмін побажаннями із сусідом по парті).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

– Прочитайте прислів’я. Поясніть, як вони пов’язані з твором, який ви дочитали вдома. Пригадайте інші прислів’я про волю.

Аби на волю, знайдемо долю. Воля дорожче за життя. На волі плачу доволі.

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Повідомлення та запис імені уроку.
  2. Визначення власних цілей уроку.

3. Узгодження плану роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання (Учні зачитують виписані із прологу цитати про споконвічне прагнення українців до волі, визначають роль цих висловлювань для вираження основної думки твору, розгадують запропонованиі  однокласниками кросворди та ребуси; переказування епізодів від імені когось із персонажів).

2. Робота над змістом повісті.

  • · Бесіда.

–     Чим прикметний сюжет твору? Як розгортаються події? А як поводять себе герої повісті? Пригадайте, як називається такий твір. (Пригодницький).

–     А який епізод вразив вас найбільше? З’ясуємо це, заповнивши „щоденник подвійних нотаток”.  (Можна запропонувати й інший варіант: переказати епізод від імені одного з персонажів (наприклад, від імені вовка)).

Учні проводять вертикальну лінію посередині чистого аркуша.  Ліворуч вони записують зміст епізоду чи ім’я персонажа, який вразив найбільше, праворуч – коментар: які роздуми викликала ця частина тексту, які запитання виникли.

Перший ряд працює з ІІ розділом, другий – із ІІІ, третій – із V. Завдання виконується 5 – 7 хвилин.

Обговорення щоденникових записів проводиться в такий спосіб. Учень читає вголос цитату та свій коментар. Якщо й інші учні виписали  цей уривок, то  читають свої коментарі.

Наприклад:

Епізод

Коментар

Вона чує, що могутня течія бере її в обійми, а чорна глибінь тягне за ноги. Приходить смерть. Але вона не дасться. Вона має сильні руки, а до берега недалеко… Душа рветься до сонця, а тіло тягне до себе чорна безодня. Чорна глибінь річки, течія, крижана вода… і воля до життя. Так хочеться жити! Вона ж така молода. Рідний дім, Остап, тихий став, Дунай, сонце, ніч…

 

Епізод

Коментар

Вона чує, що могутня течія бере її в обійми, а чорна глибінь тягне за ноги. Приходить смерть. Але вона не дасться. Вона має сильні руки, а до берега недалеко… Мене вразила сміливість жінки, її волелюбність, відданість коханому. Соломія бореться зі смертю: жінка сильна, вона стільки вже подолала, аби бути з коханим! Так хотілося, щоб Соломія врятувалася!

• Організація роботи динамічної групи.

Охочі попрацювати у групі об’єднуються і виконують творче завдання.

З’ясуйте роль пейзажів у творі (опис поля в першому розділі, осінньої ночі у другому, комишів – у третьому, річки – у п’ятому). Виразно прочитайте ці описи, відтворюючи авторський настрій.

• Бесіда.

– Як ви поясните таку деталь: „по чорній річці поміж білими берегами прудко пливе човен, тане вдалині і обертається в цятку”? Що символізує човен?

– Чому письменник розказує про життя Остапа – старого діда? Як називається частина, у якій розповідається про події, що відбулися через певний час після завершення дії твору?

– Спробуйте пояснити різницю між композицією і сюжетом твору. Порівняйте свої висновки з матеріалом підручника.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Доведіть, що повість М.Коцюбинського „Дорогою ціною” має пригодницький, романтичний характер або напишіть есе „Цей складний шлях до волі”.

(Пригодницький твір – епічний твір, у якому описуються незвичайні або небезпечні події, сюжет розвивається швидко, інтригуюче, діють сильні, яскраві герої. Романтичний пафос художнього твору – емоційно-піднесений, мрійний настрій, що присутній у ньому. Подано за: Мовчан Р.В. Українська література: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 240 с. – с.229 – 230).

  1. Самооцінювання.

Для оцінки своєї роботи учні використовують картку. За кожен із визначених критеріїв виставляється оцінка від 0 до 2 балів.

КАРТКА САМООЦІНЮВАННЯ

Прізвище, ім’я учня __________________________________   Дата ________

Критерій

Оцінка

Я брав активну участь у роботі на уроці.
Я вносив вдалі пропозиції, які враховував клас.
Я надавав підтримку однокласникам або заохочував їх до роботи.
Я запропонував ідею, яка сподобалась іншим.
Я вдало узагальнював думки інших.
Я давав повні відповіді на запитання.
Загальна кількість балів

Домашнє завдання.

Обов’язкове. Дібрати цитати для характеристики образів твору (за варіантами).

За бажанням. 1. Зобразити схематично шлях героїв до волі. 2. Намалювати персонажів твору.