Позакласне читання. Богдан Лепкий. “Цвіт щастя”. Образ хлопчика, його внутрішній світ. Реальне та уявне. Роздуми про щастя. Особистісно зорієнтований урок у 7 класі

Тема: Б. Лепкий. “Цвіт щастя”. Образ хлопчика, його внутрішній світ. Реальне та уявне. Роздуми про щастя.

Мета: перевірити засвоєння учнями змісту оповідання “Цвіт щастя”, проаналізувати його зміст; вчити семикласників характеризувати образи твору, висловлювати власне судження з приводу прочитаного.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст оповідання.

Учні вмітимуть:вдумливо читати художній твір; переказувати зміст оповідання; з’ясовувати суть піднятих проблем та засоби їх донесення до читача; розкрити реальне та уявне у творі; схарактеризувати образ хлопчика; пояснити, як трактують поняття “щастя” герої оповідання та висловити власне розуміння.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет Б.Лепкого; дидактичні мультимедійні матеріали; виставка творів письменника.

Методи, прийоми, форми роботи:  словесний настрій, групова робота, бесіда, передбачення, прослуховування аудіозапису пісні; постановка запитань до тексту, вільне письмо, створення психологічного портрета письменника, словесне малювання, словникова робота.

Хід  уроку

І. Мотиваційний етап.

З’ясування емоційної готовності до уроку (словесний настрій).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Представлення вчителем концепту теми, уроку.
  2. Ознайомлення з цілями теми, уроку.
  3. Доповнення переліку цілей уроку власними.
  4. Погодження плану роботи на уроці.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Укладання переліку запитань, що виникли під час читання твору “Цвіт щастя”.

3. Робота зі змістом оповідання “Цвіт щастя”:

а) озвучення записаних удома передбачень;

б) аналіз рядків, які видалися несподіваними, пояснення причини здивування; (Запитання і завдання взято дослівно або перефразовано за підручником: Авраменко О.М. Українська література. 7 клас. – К.: Грамота, 2007. – 296 с.);

в) пояснення незрозумілих слів (див. Додаток 1);

г) бесіда за змістом оповідання (до поданого переліку вчитель долучає запитання, подані учнями):

– Що можна сказати про хлопчика на основі заданого ним матері запитання?

– Чому для матері слово “доля” є “довгим”?

– Доля у сприйманні матері – це цвіт. Цілком можливо, що йдеться про цвіт папороті – чогось казкового, нереального. Про що свідчить таке трактування?

– Як характеризує хлопчика його готовність одразу ж рушати за цвітом щастя?

– Розкажіть, як хлопчик провів ніч; передайте його почуття від 1-ї особи.

– Як ви думаєте: чи жалкує хлопчик, ставши дорослим, про свій учинок? Чому ви так вирішили?

– Як ви розумієте зміст слів: “Завдяки старому вчителеві ботаніки пізнав усі квіти на землі і знає, що там далеко, за водою, не росте жодна квітка щастя. Він то знає. А прецінь, прецінь кидається в воду і йде за нею, тою квіткою щастя”?

– Поясніть зміст останнього абзацу оповідання. Чому, на вашу думку, автор закінчує твір запитанням?*

4. З’ясування ролі казкових елементів у творі.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Групова робота:

1) сформулювати власне визначення поняття “щастя”; обговорити його з однокласниками; зіставити з поясненням матері в оповіданні “Цвіт щастя”; зробити висновок про те, чиє трактування є найбільш вдалим;

2) пояснити назву оповідання;

3) визначити, що хотів автор сказати цим твором.

2. Озвучення напрацювань.

3. Визначення ефективності роботи групи за листками оцінювання.

Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне: пригадати зміст вивчених у 5 – 6 класах творів: поезій Л.Костенко (“Дощ полив”, “Кольорові миші”), І.Жиленко (“Жар-птиця”, “Підкова”, “Гном у буфеті”), оповідання “Дивак” Григора Тютюнника, “Олень Август” Є.Гуцала.

Обов’язкове на вибір: а) виконати завдання 12 на с. 182 підручника; б) намалювати свою квітку щастя.

За бажанням: а) створити “кольоровий портрет” поезії Л.Костенко “Дощ полив” (с. 186 підручника); б) на основі матеріалу підручника та самостійно дібраних джерел підготувати повідомлення про символічне значення образу чайки, крил, наявність фразеологізмів зі словом “крила”.

Додаток 1

Словникова робота

Мати провела йому молитву – проказала разом із ним молитву.

Образú на стінах – ікони на стінах.

Відбувати лови – ловити .

Луска – ряска на воді.

Крижі – нижня частина спини; поперек.

Додаток 2

Папороть

Кому вдасться роздобути квітку папороті, для того немає нічого неможливого: він знатиме, де є скарби в землі, і діставатиме їх без великих зусиль; йому відмикатимуться всі замки без ключа, тільки-но доторкнеться рукою; він зможе закохати в себе будь-яку дівчину і т. ін.

Роздобути квітку папороті дуже важко, бо вона квітне всього лиш мить і пильно охороняється від людей чортами…

Таку ж чудесну силу має квітка бульби, земляної груші, яка також квітне в ніч проти Івана Купала, а так само трава розрив, черевички Божої Матері…” (Міфи України (За книгою Георгія Булашева “Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях”). – К.: Довіра, 2006. – С. 265 – 266.).