Повторення та узагальнення вивченого за І семестр (модель особистісно зорієнтованого уроку української літератури в 7 класі)

Мета: узагальнити знання, уміння й навички, набуті впродовж І семестру; розвивати мовлення, мислення, пам’ять; виховувати інтерес до української літератури.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст навчального матеріалу за І семестр; які із запланованих цілей досягнуті, а які ні; причину недосягнення, ставлення до цього.

Учні вмітимуть: робити висновки та узагальнення з прочитаного; висловлювати власні думки про вивчені твори, літературних героїв;

проводити самоаналіз навчальної діяльності впродовж семестру.

Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Обладнання: портрети письменників, фонозаписи, ілюстрації.

Форми роботи: робота в групах, вікторина, есе, самоаналіз „папки успіху”.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (“Світлофор”).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань (Есе “Що дало мені вивчення української літератури в І семестрі”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Визначення власних цілей
  2. Планування діяльності групи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Вікторина „Юні знавці”

Конкурс 1. „Пригадай твір”

Групи відгадують назви творів за підказками, запропонованими вчителем.

Якщо група вгадує з першого разу, то вона отримує 4 бали, з другого – 3 бали і так далі.

Приклади завдань:

І.       1. Цей вірш написаний у 1839 році; він увійшов до І видання „Кобзаря”.

2. Цей твір є переспівом народної балади „Що сі в полі забіліло”.

3. Слова із твору: діброва, козак, дівчина.

4. Строфа:

Полюбила чорнобрива

Козака дівчина.

Полюбила – не спинила,

Пішов та й загинув…

ІІ.      1. Вірш написано в 1847 р. в Орську.

2. У ньому розповідається про дитинство Тараса.

3. Слова із твору: рай, сонце, небо.

4. Строфа:

Утирала мої сльози

І поцілувала…

ІІІ.     1. Твір було написано у 1882 році.

2. У ньому розповідається про героїчну боротьбу українського народу. Твір починається зі сцени полювання.

3. Слова із твору: Сторож, Морана, вовк.

4. Цитата:  „Громада слухає батькової ради, але власті батько мій не має ніякої і не хоче її мати…”

ІV.    1. Твір автобіографічний.

2. Входить до складу дилогії.

3. Слова із твору: літо, лебеді, кожух.

4. Цитата:  „…Враз уявляю собі, як десь неподалік у квітчастій, кинутій на плече хустці широко бреде туманом літо…”

V.      1. Головним героєм твору є хлопчина.

2. Події розпочинаються у Спасівці.

3. Слова із твору: Січ, потурнак, Свиридова могила.

4. Цитата:  „Не можна продавати людей своєї віри. За це велика кара…”

VІ.    1. В автора цього твору старший брат був письменником.

2. У творі розповідається про події Великої вітчизняної війни.

3. Слова із твору: сіль, вагова, облава.

4. Цитата:  „– Ну й люди ж! Наче й до війни таких не було.

– Війна наплодила”.

Конкурс 2. „Далі, далі…”

Ведучий читає запитання, група називає твір, автора, художній засіб тощо. Якщо учні не знають відповіді, вони кажуть: „Далі!” – і ведучий читає наступне запитання. Кожній групі дається на відповідь 10 секунд. Перемагає той, хто дав найбільшу кількість правильних відповідей.

Приклади запитань для однієї групи:

1. Кого образно називають Каменярем?

2. Як звали головного героя повісті „За сестрою”?

3. Як називалась місцевість, де відбувалися події повісті „Захар Беркут”?

4. Який із перелічених творів Тараса Шевченка є баладою: „Заповіт”, „Садок вишневий коло хати”, „Тополя”, „Мені тринадцятий минало”?

5. Якою частиною сюжету є смерть Захара Беркута в однойменній повісті І.Франка?

6. Змалювання громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ ст. у повісті „Захар Беркут” – це тема, ідея, обрамлення?

7. Який художній засіб використано в уривку з „Тополі” Т. Шевченка: „Защебече соловейко в лузі на калині, – Заспіває козаченько, ходя по долині”.

8. Легенда про камінь Сторож входить до повісті…

9. З ким боролися спасівчани?

10. У якому із вивчених творів розповідається про козаків-запорожців?

Конкурс 3. „Річ-загадка”.

Групи отримують від ведучого по 1 – 2 речі (або зображення речей), про які потрібно за 1 хвилину скласти загадку для суперників таким чином, щоб можна було вгадати, про який художній твір ідеться.

Наприклад:

Хоч воно дуже маленьке, але зуміло так налякати малого хлопця, що він думав, ніби втратив свою святість. – Насіння (повість „Гуси-лебеді летять” М.Стельмаха).

Конкурс 4. „Три тести для суперників”.

За пропонованими ведучим трьома можливими відповідями група складає тест для суперників. Кожна група отримує завдання скласти по три тести за трьома категоріями: „Письменники”, „Твори”, „Герої”.

Наприклад:

Письменники: а) І. Франко; б) М. Стельмах; в) А. Чайковський.

Варіант тесту: Чиї твори на історичну тему ми вивчали у 7 класі?

Твори: а) „Гуси-лебеді летять”; б) „Захар Беркут”; в) „Климко”.

Варіант тесту: Яка із повістей є частиною дилогії?

Герої: а) Павло; б) Климко; в) Михайлик.

Варіант тесту: Хто із персонажів є героєм автобіографічної повісті?

Конкурс 5. Ілюстрація до сторінки підручника.

Ведучий називає сторінку в підручнику (представники груп витягують папірець із вказаною сторінкою підручника), до якої групи за певний проміжок часу малюють ілюстрації.

Конкурс 6. „Реклама твору”.

Ведучий пропонує представникам груп витягнути жеребок із назвою твору, що вивчався у І семестрі, і за 5 хвилин підготувати та представити рекламний ролик на цей твір.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Підведення підсумків вікторини-конкурсу.

Домашнє завдання.

Написати рефлексивну роботу “Мій шлях до успіху у І семестрі”, у якій висвітлити такі питання: що із запланованого на початку семестру вдалося виконати, а що – ні; причини успіху і невдач; ставлення до успіху і невдач; побажання собі на наступний семестр. Роботи вкладаються у „папку успіху”.