Повчальний зміст казки “Ох”. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі

Ім’я уроку: Казка – вигадка, та в ній щось повчальне, зрозумій.

Мета: спонукати до роздумів про мудрість, добро і зло, красиве й потворне в житті; формувати вміння творчо використовувати набуті знання; розвивати уяву, емпатію, вміння аналізувати, робити висновки.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст казки, її тему й основну думку.

Учні вмітимуть: виразно читати й переказувати уривки з казки, аналізувати ситуації, змальовані в ній; ставити запитання до героя казки; формулювати тему й визначати основну думку твору, аргументовано висловлювати власні міркування щодо прочитаного, відрефлексовувати власну діяльність.

Тип уроку. Урок застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: учнівські ілюстрації, аудіо запис настроєвої музики, підручник.

Методи, прийоми, види, форми роботи: візуалізація, порушена послідовність, бесіда, робота в парах, ПРЕС, “незакінчене речення”.

Хід уроку

I. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку. Візуалізація (звучить тиха спокійна музика).

Учитель: Заплющте очі, розслабтеся. Уявіть ваш улюблений куточок природи або якесь інше місце, де ви відчуваєте себе спокійними, де ви щасливі. Уявіть кольори, які вас оточують, рухи і звуки вашого місця спокою, запахи навколо вас… Чи багато у цьому місці квітів, яких? Роздивіться їх, доторкніться… Уявіть себе на місці спокою. Усміхніться і подумайте, які ви гарні, коли усміхаєтесь.

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

Бесіда.

–  Якими ви уявили героїв казки “Ох”? Чи красиві вони? Чим саме?

– Кому з них ви ставили запитання? Які саме? (Відповіді учнів). Сьогодні на уроці ми спробуємо відповісти на ваші запитання.

II. Цілевизначення й планування.

  1. Повідомлення теми уроку.

Учитель: Читаючи художній твір, ми не тільки сприймаємо зміст, а й намагаємося зрозуміти те, що приховано за образами, подіями. Сьогодні на уроці ми спробуємо оцінити вчинки персонажів, відшукати прихований зміст повчання, адресований нам, читачам.

2. З’ясування розуміння учнями імені уроку.

3. Самостійне визначення учнями цілей уроку та узгодження з цілями, визначеними вчителем.

III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Конкурс “Кращий знавець тексту”. Порушена послідовність. Розташувати уривки з казки в логічній послідовності.

1) – Поведу, – каже, – вражого сина ледащо в інше царство; де найму, то найму; може, він відтіля не втече.

2) Так йому не до того; сидить та просцем пересипається.

3) …і з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать, хіба в казці сказать.

4) Бо все-таки який він не був, а мій син, своя кров!

5) Як вибуде рік та прийдеш за ним, то коли пізнаєш його – бери, а не впізнаєш – ще рік служитиме у мене!

6) Що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш!

2. Вибірковий переказ епізодів казки, перегляд ілюстрацій.

3. Робота з учнівськими запитаннями до головного героя – хлопця.

4. Робота в парах. Комунікативно-ситуативне завдання: уявіть себе на місці хлопця. Розкажіть від імені героя, як змінилося його ставлення до життя. Чи можна назвати персонажа розумним? Кого з персонажів вивчених нами казок нагадує цей хлопець на початку казки? А в кінці?

5. Колективне обговорення вислову “Казка – вигадка, та в ній щось повчальне зрозумій” (Метод ПРЕС).

6. Укладання переліку мудрих порад, які дає казка (фронтально).

Учитель: Ви, звичайно ж, знаєте значення слова “урок”. Чи можна його співвіднести зі словом “казка”? Який урок (які уроки) ви взяли після вивчення казки “Ох”?

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Бесіда.

– Чи вдалося вам досягти поставлених цілей?

– Що на уроці було найцікавішим?

– Що викликало труднощі? Як ви їх долали?

2.”Незакінчене речення”: “Після цього уроку я відчув… подумав… зрозумів…”.

3. Само- та взаємооцінювання.

– Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

– Хто з однокласників працював найкраще?

 Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне: підготувати інсценізації уривків із казок до уроку позакласного читання (у групах).

Обов’язкове на вибір: а) підготувати усний відгук про самостійно прочитану казку; б) намалювати ілюстрації до самостійно прочитаної казки.

 Матвійчук Т.Я.,
учитель української мови і літератури
Дубровицького ліцею
Рівненської області;
Шабада Т.І.,
учитель української мови і літератури
Варковицької гімназії Дубенського р-ну
Рівненської області