Колекція цитат №1

Освіта особистості може бути лише її тимчасовою прибудовою, якщо вона не розвиває мотивацію до саморозвитку, не стає змістом внутрішньої структури індивіда. Отже, саме поняття освіти має включати компоненти розвитку особистісних начал.

В. Зоц

…Зниження інтересу… труднощі навчання і виховання здебільшого обумовлені не тим, що ми навчаємо погано, а тим, що ми навчаємо не тόму…

П. Щедровицький

Різні дослідники одностайно стверджують: випускник школи використовує тільки 5 – 10% знань, які він у ній отримав.

О. Тубельський

Часто можна почути…, що дитина не любить читати. Вона не вміє… Не вміє отримувати від цього задоволення, тому й не бачить у цьому смислу. Особистісного смислу.

М. Ахметова

 1. Будь обережний!

 2. Не помились!

 3. Не нашкодь!

 4. Будь надією для школяра!

 5. Даруй себе дітям!

 6. Знай, до чого прагнеш!

 7. Постійно шукай в дитині багатство її душі!

 8. Будь терплячим в очікуванні чуда і будь готовим для зустрічі з ним в дитині!

З пам’ятки Ш. Амонашвілі педагогу

П’ЯТЬ ДІЄСЛІВ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ

Любити! Розуміти! Приймати! Співпереживати! Допомагати!

За Є. Ільїним

Учителі! Прошу вважати мене людиною і

 • вірити в мене,

 • надіятися на мене,

 • розуміти мене,

 • любити мене,

 • бути великодушним до мене,

 • не користуватися мною в своїх цілях,

 • не боятися за мене, як за маленького,

 • терпіти мене.

За С. Соловейчиком

Якщо дитина живе в розумінні і дружелюбності, вона ВЧИТЬСЯ ЗНАХОДИТИ ЛЮБОВ У ЦЬОМУ СВІТІ.

Якщо дитину підтримують, вона ВЧИТЬСЯ ПОВАЖАТИ Й ЦІНУВАТИ СЕБЕ.

Якщо дитина росте в чесності, вона ВЧИТЬСЯ БУТИ СПРАВЕДЛИВОЮ.

Якщо дитина живе в безпеці, вона ВЧИТЬСЯ ВІРИТИ В ЛЮДЕЙ.

Якщо дитину підбадьорюють, вона ВЧИТЬСЯ ВІРИТИ В СЕБЕ.

Якщо дитину хвалять, вона ВЧИТЬСЯ БУТИ ВДЯЧНОЮ.

Якщо дитина росте в терплячості, вона ВЧИТЬСЯ ПРИЙМАТИ ІНШИХ.

Якщо дитину висміюють, вона СТАЄ ЗАМКНУТОЮ.

Якщо дитина росте в докорах, вона ВЧИТЬСЯ ЖИТИ З ПОЧУТТЯМ ПРОВИНИ.

Якщо дитину постійно критикують, вона ВЧИТЬСЯ НЕНАВИДІТИ.

Якщо дитина живе у ворожості, вона ВЧИТЬСЯ АГРЕСИВНОСТІ.

З практики літніх таборів Канади

…все, що ми робимо в останні роки зі шкільною освітою, – це не що інше, як латання добряче потріпаної і застарілої системи освіти. Те, що ми сьогодні маємо, це навіть не минуле століття, це – середньовіччя. Потрібен пошук нової парадигми освіти.

А. Сиротенко

Школа, якою вона постає нині перед нами, вичерпала себе. Будь-яка спроба поліпшити – а по суті зберегти – сучасну систему освіти лише відсуває на деякий час її передсмертні корчі, незмінно збільшуючи фінансові та соціальні витрати на її утримання.

Джордж Ленард

…класноурочну систему навчання не можна вдосконалити, а треба замінити якісно іншою освітньою моделлю.

АФурман

Прагнення, не змінюючи стрижня, ядра й основи змісту відповісти на виклик сучасності, призвело лише до кількісного збільшення обсягу здебільшого розрізнених знань з різних наукових і ненаукових дисциплін, введення до навчальних планів предметів, притаманних для професійної освіти, дрібнотем’ям і опорою насамперед на пам’ять дитини. Бажання отримати негайні докази ефективності результатів за рахунок введення різноманітних, здебільшого доморослих, тестів призводить до заміни складного процесу учіння – навчання натаскуванням на єдино правильну відповідь, редукуванням гуманістичних цілей загальної освіти у напрямку підготовки до вступу у ВУЗ. Ця орієнтація не тільки викликає перевантаження дітей, яке неможливо зняти обмеженням кількості предметів або навчальних годин (у цьому випадку нестачу аудиторних годин багато вчителів замінюють непосильними домашніми завданнями), але й призводить до різкого зниження пізнавальної мотивації навіть у тих дітей, які демонструють високий рівень так званої навченості.

О. Тубельський