ІV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок”

ОЗОНІВКАМ і ОЗОНІВЦЯМ!
Тим, хто цікавиться проблемами особистісно зорієнтованого навчання,
має творчі набутки і хто лише роздумує!

Шановні колеги!

9-10 жовтня 2014 року у м. Новограді-Волинському Житомирської області відбудеться
І
V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок”.

Проблемна тема фестивалю: “Учитель у системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання: проблеми психологічної і фахової готовності”.

Мета: окреслення кола проблем психологічної і фахової готовності вчителя до роботи в системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання та перспективних шляхів їх розв’язання; ознайомлення з практичним досвідом формування професійної компетентності педагога, стимулювання його творчого, інтелектуального, духовного розвитку; визначення подальших перспектив теорії й практики особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.

Основні цілі:

– з’ясування сутності, змісту основних складників психологічної і фахової готовності вчителя до роботи в системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання;

– визначення перспективних методик, технологій, шляхів розв’язання проблеми;

– обмін практичним досвідом формування психологічної і професійної компетентності педагогів, стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку;

– аналіз стану впровадження особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання у практику роботи загальноосвітньої школи;

– виявлення ініціативних, творчих педагогічних працівників (учителів, науковців, управлінців, представників вищої школи і методичних служб), які вибудовують діяльність на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання, готові долучитися до апробації технології ОЗОН у своїй практиці, і налагодження співпраці між ними;

– популяризація ідей особистісно зорієнтованого навчання, розширення кола його прихильників;

– підвищення педагогічної майстерності учасників фестивалю на майстер-класах, педагогічних майстернях, семінарах, тренінгах.

У програмі Фестивалю:

  презентація творчих напрацювань учасників фестивалю з питань особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання;

  проведення відкритих уроків;

  презентація видавництв;

  дискусійна трибуна;

  робота проблемних лабораторій: а) забезпечення психологічної готовності учителя до роботи в системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання; б) формування професійної компетентності педагога у вищій школі і системі післядипломної педагогічної освіти; в) досвід упровадження особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання на уроках предметів гуманітарного циклу; г) досвід упровадження особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання на уроках предметів фізико-математичного і природничого циклів; д) досвід упровадження особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання у початковій школі; е) досвід упровадження особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання на уроках іноземної мови; ж) організація роботи навчального закладу зі стимулювання професійного зростання учителя.

 Заявку на участь у фестивалі надсилайте на електронні адреси pavel@linevich.com, festival04@ukr.net 

із зазначенням теми листа – «Фестиваль».

 Форма заявки:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи, посада, науковий ступень, звання

 

Адреса

 

Контактний телефон, E-mail

 

У рамках фестивалю планую

 

Взяти участь у роботі проблемної лабораторії (вказати назву)  і презентувати власний досвід з проблеми (зазначити форму: методична розробка, відео уроку, слайд-шоу тощо)

Прізвище, ім’я, по батькові, факс, E-mail посадової особи для надсилання запрошення (якщо потрібно) 

 

 Телефони для довідок:

0668179409, 04141-55072, 04141-21169 – Павло Ліневич, 0963813627 – Анатолій Фасоля.