Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми “Міфи, легенди, перекази, народні казки”. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі

Мета: формувати вміння узагальнювати й систематизувати предметні знання і вміння учнів з теми, рефлексувати й оцінювати рівень досягнення визначених навчальних цілей; виробляти вміння осмислювати значення вивченого для особистісного розвитку; виховувати інтерес до усної народної творчості.

Цілі.

Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Учні вмітимуть: відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Тип уроку. Комбінований урок.

Обладнання: картки з цілями вивчення теми, підготовлені учнями (або вчителем) запитання й завдання, пам’ятка “Як аналізувати досягнення цілей вивчення теми”.

Методи, прийоми, види, форми роботи: бесіда, вікторина, самоаналіз “папки успіху”.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (обмін побажаннями).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду.

Учитель: Я бажаю вам успіху. А що означає бути успішним? (Досягати запланованого, уміти долати труднощі, вірити в себе… ).

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Визначення кола вирішуваних проблем.

Учитель: Сьогодні на уроці ми маємо з’ясувати, чи досягли ми цілей вивчення теми. Як перевірити це? (Відповіді учнів).

2. Колективне планування діяльності.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання.

Усна розповідь про свої враження від читання народних казок, переказів, легенд, міфів (взаємоперевірка у парах).

2. Вікторина за підготовленими учнями запитаннями й завданнями. Визначення найактивніших учасників вікторини.

Як варіант можна провести конкурс знавців творів фольклору.

Під час роботи на уроці учні заповнюють картку самооцінювання.

Завдання

Уміння

Бали

1 Літературний диктант Я вмію визначати спільне й відмінне у творах фольклору (від 0 до 6 балів)
2 “Відгадай, з якої казки” Я вмію розпізнавати казки (від 0 до 2 балів)
3 “Хто швидше” Я вмію давати короткі відповіді на запитання з теми (від 0 до 4 балів)
Сума балів

3. Літературний диктант.

Розподілити назви творів, словосполучення, що передають особливості кожного із жанрів фольклору, за колонками. Якщо поняття стосується різних жанрів фольклору, воно записується у кожну із відповідних колонок.

Міфи

Перекази

Легенди

Казки

“Про правду і кривду”, “Дажбог”, “Прийом у запорожці”, “Як виникли Карпати”; повчальний зміст; фантастичні елементи; оповідь про явища природи, про богів; розповідь про події, що сприймаються як достовірні; магічні числа; первісні уявлення давніх людей про світ; зачин, основна частина, кінцівка; чарівні предмети.

4. Самоперевірка. Виставлення балів у картку самооцінювання.

5. “Відгадай, з якої казки”.

Учитель: Ішов чарівник темними лісами, широкими полями. Там казки літали, одне одного за крилонька хапали, а він на золотому коні скакав і в мішок казки збирав. Ось цей мішок. А що в ньому? Так, казки! А які – відгадайте?

Учитель по черзі витягує з торбини предмети, а діти відгадують, з якої вони казки.

Предмети:

–   рукавичка (“Рукавичка”);

–   яблуко (“Дідова дочка і золота яблунька”);

–   горох (“Котигорошко”);

–   перстень (“Ох”);

–   паперовий кораблик (“Летючий корабель”);

–   гілочка (“Мудра дівчина”).

6. Самоперевірка. Виставлення балів у картку самооцінювання.

7. “Хто швидше”.

 1. Хто допомагає героєві казки “Летючий корабель”?
 2. Яку загадку загадав пан братам – персонажам казки “Мудра дівчина”?
 3. Хто врятував жителів Білгорода? (За переказом “Білгородський кисіль”).
 4. Що символізує фігура людини на вишитому рушнику?
 5. Що навчили робити людей Берегиня і Сварог?
 6. Покровителем чого є Дажбог?
 7. Що символізує зілля неопалимої купини?
 8. Чому, за легендою, у морі є перли і мушлі?
 9. Як, за легендою, виникли Карпати?
 10. Від якого звіра пес пішов до людини? (За легендою “Чому пес живе коло людини?”).
 11.  Соратником якого гетьмана був Морозенко?
 12.  Як перевіряли запорожці, чи годиться хлопцеві бути козаком?

8. Підведення підсумків вікторини-конкурсу.

Учитель пропонує п’ятикласникам додати набрані бали й оцінити свою роботу на уроці.

– Чи задоволені ви результатом своєї роботи?

– Що могли б зробити краще?

– Що потрібно для цього?

9. Аналіз досягнення цілей вивчення теми.

Учні розглядають свої “папки успіху”, опрацьовують пам’ятку і готують зв’язне висловлювання “Як я досягав успіху, працюючи над темою “Міфи, легенди, перекази, народні казки”?”.

Пам’ятка “Як аналізувати досягнення цілей вивчення теми”

 1. Переглянь картку з цілями вивчення теми. Визнач ті з них, яких ти досягнув.
 2. Що допомогло тобі в реалізації запланованого?
 3. Які з цілей ти вважаєш найважливішими для свого читацького розвитку? Чому?
 4. Яких із цілей ти не досягнув (підкресли їх у картці цілевизначення)? Поміркуй, чому виникли труднощі, визнач, що потрібно зробити для досягнення цілей або до кого ти можеш звернутися по допомогу.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Бесіда.

– Вам сподобалося працювати на уроці?

– Чи досягли ви поставлених цілей?

– Чи можете свою роботу на цьому уроці вважати успішною? А роботу під час вивчення теми? Чому?

Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне: Виконати завдання, представлені на стенді “Готуйся до контрольної роботи”.

 

Гаврилюк О.В.,
учитель української мови і літератури
Рівненської української гімназії,
кандидат педагогічних наук