Дума “Маруся Богуславка”. Проблема вибору героїні (особистісно зорієнтований урок у 8 класі)

Тема: “Маруся Богуславка”. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі.

Мета: ознайомити учнів з легендою про Марусю Богуславку; вчити аналізувати текст думи; розвивати естетичне чуття; спонукати до осмислення морально-етичних проблем, зокрема на основі змісту художнього твору.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст думи, її проблематику;

Учні вмітимуть: виразно читати думу; прокоментувати проблему відповідності життя і поведінки людини християнським,  загальнолюдським цінностям; проаналізувати образ української полонянки Марусі; пояснити причини душевної роздвоєності героїні; з’ясувати роль художніх засобів твору; висловлювати власне ставлення до порушених у думі проблем.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, репродукції картин М.Дерегуса, аудіозаписи думи.

Методи, прийоми, форми роботи: бесіда, робота з підручником, зі словником, слово вчителя, групова робота, постановка і розв’язання проблемного питання, прослуховування аудіозапису, слово вчителя, постановка запитань, робота з підручником.

                                               Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (Прослуховування аудіозапису думи).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань (З’ясування вражень від почутого).

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Представлення вчителем концепту теми.

2. Узгодження цілей та плану уроку.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Слово вчителя.

– Однією з найтрагічніших сторінок нашої історії були набіги на українські землі татарських орд. Кримські й турецькі ринки були переповнені українськими бранцями. „Уся Україна, – писав історик Михайло Грушевський, – саме повітря її  наповнилося невольницьким плачем, який нині ще бринить і плаче ще у наших піснях”.

Одна з таких пісень, власне, не пісня, а дума, – „Маруся Богуславка”.

2. Озвучення випереджувальних завдань.

3. Постановка проблемного питання: „Чим привабив сюжет про Марусю Богуславку митців?”.

4. Прослуховування аудіозапису думи.

5. Озвучення вражень від твору.

6. З’ясування змісту незнайомих слів.

7. Укладання списку запитань, що виникли під час прочитання думи.

8. Групова робота: виконання завдання 10 на с. 40

Підготовка повідомлень про жанрову своєрідність думи „Маруся Богуславка”:

1 група – „Героїчний зміст думи”.

2 група – „Особливості поетичної форми (римування, ритм, періоди, тиради)”.

3 група – „Мовні ознаки думи (постійні народні епітети, поетичний синтаксис: повтори, типи речень, звертання тощо)”.

9. Озвучення напрацювань.

10. Розгляд ілюстрації на с. 37: визначити, який епізод думи відтворено.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Розповідь про почуття і переживання Марусі Богуславки від її імені.
  2. Відповідь на проблемне питання.

Домашнє завдання.

Обов’язкове. 1. Прочитати думу “Буря на Чорному морі”.  2. Зафіксувати враження і почуття. 3. Записати запитання, які виникнуть у процесі читання. 4. Відзначити незнайомі слова.

За бажанням. Скласти змішаний план думи “Маруся Богуславка” (Завдання 1 на с. 40 підручника).