Леся Українка. „Давня казка”. Ідея вільної творчості, прагнення людини до свободи

Мета: допомогти учням зрозуміти зміст поеми, осягнути її ідейне спрямування; вдосконалювати уміння виразного читання; розвивати навички аналізу поетичного твору, самостійності, доказовості суджень.

Цілі:

Учні знатимуть: зміст поеми, її тему й основну думку.

Учні вмітимуть: прокоментувати зміст твору; визначати його основні мотиви та ідею; виразно читати і переказувати уривки з тексту; сформулювати власне ставлення до зображеного.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу .

Обладнання: ілюстрації до поеми „Давня казка” художників В.Касіяна та В. Панфілова, портрет Лесі Українки.

Методи, прийоми, форми роботи: декламування, бесіда, вибіркове читання, випереджувальне завдання, „Незакінчене речення”.

Оформлення дошки: епіграф:

Не поет, у кого думки

Не літають вільно в світі (Леся Українка).

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (Взаємні побажання).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань:

а) „Незакінчене речення”: „Прочиташи поему „Давня казка”, я замислився над тим, що…, здивувася, коли…, захопився, тому що…”;

б) бесіда:

– Які запитання виникли у вас, коли ви читали поему?

– У мене також є запитання. Цікаво, чому Леся Українка своїй поемі дала назву „Давня казка”. Якщо казка  (та ще й давня), то вона несе у наш час із давнини якусь мудрість. Яку?

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Самостійне формулювання теми уроку учнями (Тема формулюється на основі висловлених учнями думок) та запис епіграфа.

  1. Укладання власного переліку цілей та узгодження його із загальним.
  2. Колективне планування роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

  1. Виразне читання учителем уривка із І розділу від початку до слів „То щодня поет приходив до діброви на розмову”.
  2. Бесіда за змістом твору:

–         Розкажіть на основі цього епізоду про поета: його зовнішність, стосунки з людьми, про його твори.

–         Як ви думаєте, про що поет „розмовляв” із дібровою?

–         Прочитайте в особах дві розмови поета з Бертольдо (І розділ).  Як розуміє щастя поет, а як лицар? Що кожен із них найбільше цінує у житті?

–         Перекажіть близько до тексту ІІ розділ. Чому Бертольдо звернувся за допомогою до поета?

–         Коли і як знову допоміг поет лицарю? Яку нагороду обіцяв Бертольдо співцеві?

–  Зверніть увагу на прислів’я, використане на початку ІV розділу („Кажуть, весь поміст у пеклі / З добрих замірів зложився, / Для пекельного помосту / І Бертольдо потрудився…). Які ж наміри мав Бертольдо і чому він їх не здійснив? Доберіть відповідні цитати.

– Як віддячив лицар поетові за допомогу? Чому Бертольду не вдалося убити силу поетового слова? Знайдіть відповідь у тексті.

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Бесіда:

– Яку ж мудрість несе у наш час „Давня казка” і чи потрібна ця мудрість нам сьогодні?

– Що нового відкрила вам Леся Українка про світ, про людей?

– Чи залишилися якісь ваші запитання без відповіді? Які?

Домашнє завдання.

Обов’язкове. 1. Дібрати цитати для характеристики персонажів поеми (за варіантами).

За бажанням. 1. Скласти кросворди, придумати запитання для літературного диктанту за поемою. 2. Намалювати ілюстрацію до одного з епізодів твору. 3. Написати есе „Давня казка” сьогодні”.