Коломийки — “перли розсипаного намиста”. Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос (особистісно зорієнтований урок в 7 класі)

Тема: Коломийки — “перли розсипаного намиста”. Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.

ТЛ: коломийки.

Мета: допомогти семикласникам зрозуміти тематику, жанрові особливості коломийок; розвивати вміння виразно читати пісенні твори; коментувати художні особливості коломийок; сприяти вихованню оптимізму, почуття гумору.

Цілі.

Учні знатимуть: особливості будови, ритму; тематику, зміст, основні мотиви виучуваних коломийок; зміст літературознавчого поняття коломийка.

Учні вмітимуть: виразно читати тексти коломийок, аналізувати їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи художні засоби, специфічні ознаки;

проводити рефлексію та взаємооцінювання в кінці уроку.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фонозаписи, фотокартки із зображенням краєвидів Карпат.

Методи, прийоми, форми роботи: асоціювання, виразне читання, дослідження (робота у парах), прослуховування коломийок у виконанні сучасних співаків.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Обмін побажаннями).

2. Актуалізація опорних знань і суб’єктного досвіду.

Читання учнями написаних удома творів, взаємооцінювання.

– Послухайте мелодію. Які асоціації вона викликає?

Звучить фонозапис мелодії коломийки.

Учні укладають асоціативний ряд.

Життя, радість, ритм, енергія, юність, весілля, свято…

– Ось такі життєрадісні, енергійні, ритмічні, юні, весільні, святкові… коломийки. Іван Франко сказав про них: „Коломийки – це немов розсипане намисто з перлів, що перекочується з місця на місце, і мерехкотять, приваблюють своїм блиском. Ці слова будуть епіграфом нашого уроку.

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Оголошення учителем цілей уроку. Визначення учнями власних цілей.

2. Колективне планування діяльності.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота над виразністю читання. Виразне читання коломийок (ланцюжком).

2. Дослідження (у парах):

а) проаналізуйте будову коломийок (кількість рядків та складів у кожному із них);

б) доведіть, що коломийки мають двопланову будову, для цього проаналізуйте зміст першого та другого рядків;

в) визначте тематику коломийок;

г) з’ясуйте, які настрої переважають у коломийках;

д) зверніть увагу на особливості мови пісень.

3. Озвучення напрацювань.

4. Розповідь учителя.

„Народилися” коломийки у ХV столітті як пісні до танцю, тому так гармонійно поєднали у собі поетичне слово і музику. Схожі приспівки, що поєднують елементи співу й танцю в колі, збереглися у фольклорі інших слов’янських народів: сербське коло, болгарське хоро, чеське до колечка. Цим пояснюють і саму назву „коломийка”, хоча є й інше тлумачення: назва жанру пов’язується з містом Коломия. Географічно коломийки переважно „прописані” на Прикарпатті, у Карпатах та Галичині (учитель демонструє фото), хоча люблять їх по всій Україні. Послухайте сучасні коломийки.

Звучать фонозаписи коломийок у виконанні сучасних співаків.

5. Підсумки вивченого.

Прокоментуйте висловлювання Івана Франка: „Коломийки – це немов розсипане намисто з перлів, що перекочується з місця на місце, і мерехкотять, приваблюють своїм блиском. Вони складаються на широкий образ нашого сучасного народного життя, де бачимо сльози, й радощі, і спочивки, турботи і забави, серйозні мислі й жарти нашого народу… його життя від колиски до могили, його традиції і вірування, його… ідеали”.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Саморефлексія учнів за запитаннями: Що нового я дізнався на уроці? Чого навчився? Навіщо це мені?

2. Взаємооцінка в парах (Записати словесну оцінку роботи партнера в його зошиті. Висловити побажання на майбутнє).

Домашнє завдання.

Обов’язкове: а) прочитати статтю в підручнику про коломийки; б) опрацювати завдання після статті.

За бажанням: а) скласти кросворди, ребуси за вивченими творами фольклору; б) інсценувати одну з народних пісень (завдання для груп).