Іван Франко. “Іван Вишенський”. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу. Особистісно зорієнтований урок у 8 класі

Тема: Іван Франко. “Іван Вишенський”. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу.

Мета: продовжити аналіз змісту поеми; розкрити сутність проблеми морального вибору людини; вчити школярів висловлювати власне судження про поведінку і вибір героя; розвивати навички толерантно, аргументовано дискутувати.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст поеми; суть порушеної у ній проблеми, пов’язаної з моральним вибором людини.

Учні вмітимуть: складати цитатний план до характеристики образу Івана Вишенського; звертаючись до тексту, пояснювати внутрішній стан персонажа; дискутувати про поведінку і життєвий вибір героя;

самостійно формулювати цілі уроку.

Тип  уроку. Урок закріплення знань, умінь і навичок.

Обладнання:   перший том з 50-томного видання творів   І.Франка, портрет І.Вишенського художника Д.Крвавича, кольорові фотографії гори Афон.

Методи, прийоми, форми роботи:  робота у парах, бесіда, асоціювання, виразне читання, „Незакінчене речення”.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

 1. Забезпечення емоційної готовності (Обмін побажаннями).
 2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань:
 • Які факти з життя письменника-полеміста, зображеного Франком, вам найбільше запам`яталися? Чому?
 • Які риси вдачі Івана Вишенського ви хотіли б виділити насамперед? (Відданість ідеї.) Чим вам імпонує така риса?

ІІ. Цілевизначення та планування.

 1. Представлення концепту уроку, ознайомлення з переліком цілей.
 2. Вибір особистісно значущих цілей із загального переліку, доповнення їх власними.
 3. Узгодження плану роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

 1. Перевірка домашнього завдання:

а) аналіз у парах “Читання з позначками” розповіді про І.Франка та ОК про І.Вишенського (пари утворюються різними способами: з учнів, що сидять поряд і позад один одного);

б) озвучення представниками кількох пар результатів роботи: що виявилося знайомим у біографії письменника, а що ні, що викликало запитання і прагнення дізнатися більше; чим виявилися схожі і відмінні опорні конспекти, чи можна за їхнім змістом відтворити навчальний матеріал;

в) заслуховування учнівських повідомлень про ставлення І.Франка до вчинків Івана Вишенського на основі вибраних рядків із тексту;

г) представлення школярами асоціативних ілюстрацій настроєвої палітри розділів поеми (синій – роздум, зелений – хвилювання, червоний – напруження, коричневий – звичайна розповідь) або будь-якого епізоду твору.

2. Аналіз ключових епізодів твору.

 • Образ гори Афон у І-ому розділі.

– Як ви розумієте такий початок твору?

– Чи передбачає він подальші події?

 • Картини чернечого життя.

– Як зображає Франко життя ченців на Афоні?

– Яким настроєм позначений початок поеми?

 • Хресний хід монахів і рішення Івана Вишенського.

–  Чи схвалює автор рішення Івана Вишенського? Як про це сказано у тексті?

– А ви?

 • Розмова ігумена і старця про вибір.

– Як сприйняв вчинок Івана Вишенського ігумен?

– Іван Франко тільки констатує факт вчинку Вишенського чи намагається зрозуміти мотиви поведінки? Доведіть.

 • · Монолог І.Вишенського.

– Як у V розділі розкривається характер Івана Вишенського?

– Які портретні риси Вишенського підкреслює автор?  Чи розкривають вони душевний стан персонажа?

– Які епізоди минулого життя згадує Іван Вишенський? Чому?

 • · Образ павука.

– Для чого у текст твору введено цей образ?

 • · Перебування Івана Вишенського у келії.

– Як розкривається натура героя у 7-ому розділі?

– З якими його роздумами ви погоджуєтесь, а які хочете спростувати?

 • · Лист з України.

– Як сприйняв Іван Вишенський звернення з України?

– Чи засумнівався у правильності свого вчинку?

– Чому автор вводить у сюжет твору такий епізод?

– Чому Іван Вишенський не повернувся в Україну?

– Як характеризують Івана Вишенського його роздуми (ХІ розділ)? Він – слабодухий, невпевнений, дослухається до голосу Божого, боїться порушити дану раніше обіцянку чи, навпаки, – сильний і впевнений у своєму виборі?*

– Які слова Христа стали аргументом в роздумах Івана Вишенського щодо неправильності вибору? Прочитайте і прокоментуйте їх.*

Прокоментуйте останню строфу поеми І.Франка.*

3. Робота в парах. Складання цитатного плану характеристики образу Івана Вишенського. (Учитель спільно з учнями виділяє основні риси характеру Івана Вишенського і пропонує дібрати цитати з тексту, що розкривають ту чи іншу рису персонажа.)

Риса характеру Цитата
Відданість обраній ідеї
Сумніви у правильності життєвих рішень
Стійкість характеру
Міцність переконань
Любов до рідної землі
Здатність до аналізу власних вчинків

Озвучення результатів.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Відповіді на запитання: а) Що в поемі “Іван Вишенський” є історичною правдою, а що – вимислом” Яка роль вимислу у творі? б) „Кому б ви порадили прочитати твір „Іван Вишенський”?

2. Дискусія на тему: “Чи можна вважати Івана Вишенського героєм?”*

Домашнє завдання.

Обов’язкове. 1. Визначити рівень засвоєння теми (с. 134 підручника). 2. Ознайомитися з поезіями Лесі Українки, одну з тих, що сподобалися, вивчити напам’ять, уміти пояснити свій вибір.

За бажанням. Для роботи в групах: дібрати фотографії Лесі Українки різних років й уміти створити на їх основі психологічний портрет; на основі спогадів сучасників, висловлювань Лесі підготувати зв’язну розповідь про її характер; пояснити вплив оточення на формування особистості Лесі; дібрати матеріали про внутрішній світ поетеси, її захоплення.