Ідея людського щастя у філософському трактаті Григорія Сковороди “Вступні двері до християнської добронравності”, афоризми українського любомудра (особистісно зорієнтований урок у 9 класі)

Ідея людського щастя у філософському трактаті Григорія Сковороди “Вступні двері до християнської добронравності”, афоризми українського любомудра.

Мета: допомогти учням зрозуміти зміст філософського трактату “Вступні двері до християнської добронравності”; з’ясувати його основну думку; викликати інтерес до вивчення афоризмів Г.Сковороди.

Цілі.

 Учні знатимуть: зміст виучуваного твору, 4 – 5 афоризмів Г.Сковороди.

Учні вмітимуть: прокоментувати філософський трактат, афоризми митця; самостійно придумати афористичне висловлювання.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: аудіозапис пісні “Всякому місту – звичай і права”, чисті аркуші паперу для запису на них самостійно придуманих влучних висловлювань.

Методи, прийоми, форми роботи: декламація учнями поезії, літературний диктант, “Незакінчене речення”, розповідь учителя, складання переліку ключових слів, виконання творчого завдання.

Епіграф.

Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне, – то й усе світле, щасливе, блаженне (Г.Сковорода).

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку. (Прослуховування аудіозапису пісні ‘Всякому місту – звичай і права”).

2. Перевірка домашнього завдання.

Читання в парах поезії “Всякому місту – звичай і права” напам’ять; взаємооцінювання.

1. Літературний диктант (або озвучення учнями підготовлених удома тестових завдань).

  • Мораль у байках Г.Сковороди називається…
  • Провідною в байці “Бджола і Шершень” є ідея…
  • Народними піснями стали поетичні твори Г.Сковороди…
  • Поетична збірка Г.Сковороди називається…
  • Філософ заповів написати на своїй могилі…
  • Г.Сковорода є представником мистецького напряму…

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

  • Якою людиною ви уявили Григорія Сковороду? Про що хотіли б запитати в нього?

Учитель. Григорій Сковорода вважав: “Головна мета життя людського, голова діл людських є дух людини, думки, серце… Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне, – то й усе світле, щасливе, блаженне”. Одне з основних питань у філософії Григорія Сковороди – це питання про щастя. Мабуть, над цим питанням задумувались і ви.

“Незакінчене речення”: “Я думаю, щастя – це…”

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Оголошення учителем теми уроку.

2. Узгодження цілей уроку і плану роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Розповідь учителя.

Працюючи в Харківському колегіумі, Григорій Сковорода пише курс лекцій з християнської етики “Вступні двері до християнської добронравності”. За жанром це трактат (науково-теоретична праця, в якій аналізується складна проблема, аргументуються погляди автора). Складається він із десяти невеликих частин і вступу.

У вступі автор звертається до свого читача (слухача), пояснюючи свою мету: “Нині чи хочеш бути щасливим? Не шукай щастя за морем, не проси його в людини, не мандруй по планетах, не тиняйся в палацах, не плазуй по земній кулі, не броди по Єрусалиму… Золотом можеш купити село – річ трудну, бо не вельми потрібну. А щастя, як річ найбільш потрібна, дається всюди даром… Не далеко, – близько воно: в серці і в душі твоїй. До сього ковчегу веде і наша десятиголова розмова, наче через десятеро дверей; а я жадаю, щоб душа твоя… повернулася до серця свого”.

– Як ви зрозуміли мету автора трактату?

2. Складання переліку ключових слів.

Учні читають запропоновані учителем фрагменти (особливу увагу радимо звернути на розділи 1, 4, 5, 9, 10) і виписують ключові слова, речення, доповнюють записи афоризмів. Після завершення роботи коментують трактат.

  1.  Читання і коментар виписаних учнями афоризмів Григорія Сковороди.
  2.  Виконання творчого завдання.

Спробуйте самостійно скласти короткі влучні висловлювання. Тема – щастя, воля, любов, життя тощо.

Найбільш вдалі висловлювання учні записують на окремих аркушах паперу і кріплять на дошку (після уроку ці записи поповнять “папки успіху”).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Відповіді на запитання:

– Філософ жив у ХVІІІ столітті. У чому ж цінність його ідей сьогодні для українців, конкретно для кожного з вас?

– Портрет Г.Сковороди прикрашає українську грошову банкноту найвищого достоїнства – 500 гривень. За що філософу ця честь?

2. Оцінювання роботи учнів учителем.

Домашнє завдання.

Обов’язкове. 1.Опрацювати статтю в підручнику “Значення творчості Г.Сковороди” (с. 100); 2. Прочитати філософський твір “Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті”.

За бажанням. Уявіть себе філософом – учнем Григорія Сковороди і напишіть свій трактат про щастя (технологія РАФТ: роль – філософ; адресат – ваші сучасники; форма – трактат; тема – щастя).