Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів.

Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів. Аналіз художнього твору. Усна народна творчість.

(Особистісно зорієнтований урок української літератури у 8 класі)

 

Слово до читачів

Вступний урок за технологією особистісно зорієнтованого навчання відрізняється від звичного нам вступного заняття, адже вчитель звертає увагу не лише на предметну складову, а й уводить учня в систему особистісних смислів, осмислення себе як читача, визначення цілей читацького розвитку. Тому і тип його визначаємо як комбінований.

На початку семестру завжди проводжу анкетування «Для чого я вивчаю літературу?». Це допомагає вихованцям визначитися зі смислом навчання, а мені – відслідкувати зміни у їхньому розвиткові як читачів.

Учні на основі запропонованих визначають індивідуальні цілі на семестр. Обов’язково вказують особистісно значущі, в тому числі й читацькі. Пишуть есе «Чого я чекаю від уроків літератури?» та  «Що я буду робити, щоб досягти поставлених цілей».

Перед вивченням теми представляю концепт теми (письменник, твір, цілі вивчення, кількість відведених годин, дата контролю знань і форма перевірки). Ознайомлюю учнів із цілями на тему, після чого школярі обирають цілі із запропонованих та дописують власні цілі.

Запитання і завдання до тематичної атестації вивішую у класі на стенді «Сьогодні на уроці». Упродовж вивчення теми заохочую учнів до аналізу досягнення визначених цілей. Усі учнівські досягнення зберігаються у «Папках успіху».

Після завершення вивчення теми проводжу аналіз результативності, зіставлення досягнутого і запланованого (анкетування, есе). У разі, якщо цілі не досягнуто, вони переносяться на наступну тему.

Ця робота є важливою складовою вивчення літератури, оскільки вона допомагає учням впевнено почуватися на уроці, знати матеріал, уміти працювати з ним, володіти управлінським циклом, знати і осмислювати себе і власну діяльність.

За технологією особистісно зорієнтованого навчання мої учні навчаються з 5-го класу. Тому під час планування уроку я враховувала рівень їхнього читацького розвитку. Учителеві, який лише починає роботу в системі ОЗОН, доцільно скористатися розробками для 5 класу.

 

Мета уроку: окреслити коло проблем, які розв’язуватимуться на уроках української літератури впродовж року, семестру; вибрати цілі на семестр; визначити індивідуальний освітній маршрут; розкрити значення мистецтва слова в духовному житті людини; ознайомити учнів з різновидами художніх образів, особливостями аналізу художнього твору; ознайомити учнів із темою «Усна народна творчість», вибрати цілі на тему;

розвивати у восьмикласників відчуття краси і сили художнього слова, уяву, образне мислення, творчі здібності;

виховувати інтерес до літератури.

Цілі.

Учні знатимуть:

функції літератури як мистецтва слова, її роль у духовному житті людини; різновиди художніх образів; сутність поняття єдність змісту і форми;

коло проблем, що розв’язуватимуться на уроках протягом року, семестру; індивідуальний освітній маршрут;

твори, винесені на вивчення теми «Усна народна творчість»;

відведений для цього час, форму тематичної атестації.

Учні вмітимуть: сприймати художню літературу як одну з форм духовної діяльності людини; висловлювати міркування про функції мистецтва слова; знаходити в тексті художні образи, розрізняти їх типи, пояснювати роль; аналізувати художній твір у єдності змісту і форми;

планувати навчальну діяльність на рік, семестр, тему; працювати за індивідуальним освітнім маршрутом.

Тип уроку. Комбінований урок.

Обладнання: підручник, папки успіху, виставка книжок, анкети, цілі для учнів, похвальні листи, картки оцінювання роботи групи.

Методи, прийоми і форми роботи: експрес-презентація творів, які вивчатимуться у 8-му класі, робота з підручником, слово вчителя, робота у парах та групах, взаємне навчання, незакінчене речення, анкетування, похвальні листи учнів і вчителя, самооцінювання і взаємооцінювання у групі.

Ім’я уроку. Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе.

Петроній

Хід уроку

 1. I.                   Мотиваційний етап.
 2. Забезпечення емоційної готовності до уроку. (Привітання з новим навчальним роком, обмін побажаннями).
 3. Вступне слово вчителя. Мої любі друзі, ми продовжуємо з вами мандрівку чудовими сторінками рідної літератури. На цьому шляху зустрінемося з уже відомими для вас письменниками і відкриємо нові імена. Сподіваюся, що ці зустрічі збагатять вас духовно, емоційно, а хтось із авторів чи їх героїв стане вашим другом на все життя.

Прочитайте ім’я нашого уроку. Скажіть, як ви розумієте ці слова Петронія? (Відповіді учнів). Сподіваюся, що вдома ви вже погортали підручник і склали враження про нього. А хто вперше взяв до рук цю книгу, розгляньте її і поділіться думками з однокласниками. (Обмін враженнями в парах із подальшим озвученням кількома учнями).

 1. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

а) Експрес-презентація творів, що вивчатимуться у 8-му класі.

б) Незакінчене речення «Я буду рада(ий) зустрічі на уроках української літератури з такими письменниками: … Від цих зустрічей очікую…».

 1. II.                Цілевизначення і планування.

1. Окреслення кола проблем, які розв’язуватимуться протягом семестру.

(Учні отримують цілі до тем, вибирають ті з них, над якими будуть працювати протягом    семестру. Також записують власні цілі на семестр і заповнюють анкети (Додаток №1).

2. Формування індивідуального освітнього маршруту (Заповнення таблиці. Додаток №2).

3. Повідомлення теми уроку, визначення його цілей.

4. Узгодження плану роботи (Якщо в учнів є зміни чи доповнення, записуємо їх).

План роботи.

 1. Взаємне навчання у групах.
 2. Рефлексія етапу діяльності.
 3. Представлення концепту теми «Усна народна творчість».
 4. Рефлексія етапу діяльності.
 5. Оцінювання роботи учнів учителем.
 6. Коментар домашнього завдання.
 7. III.             Опрацювання навчального матеріалу.

1.  Робота у групах (Взаємне навчання).

Учитель. Сьогодні у нас буде взаємне навчання: вчителем буде кожен із вас. Будемо опрацьовувати матеріал підручника (стор. 7-13).  Пояснюю алгоритм діяльності:

 1. Текст поділено на 4 частини: 1-ша частина (від початку до другого абзацу на стор. 9), 2-га частина (від другого абзацу на стор. 9 до останнього абзацу на стор. 10), 3-тя частина ( від останнього абзацу на стор. 10 до другого абзацу на стор. 12), 4-а частина (від другого абзацу на стор. 12 до кінця тексту).
 2. Учні об’єднуються у 4 групи. Завдання: прочитати всю статтю, з’ясувати її зміст. Один учень із групи читає вголос частину тексту, інші учні слухають. Після прочитання той, хто читав, своїми словами переказує зміст прочитаного і задає питання до тексту, аби чіткіше з’ясувати, як зрозуміли його зміст інші учні. Скласти план, схему, опорний конспект прочитаного.
 3. Обмін ролями. Опрацювання наступної частини тексту.
 4. Переказування змісту  всього тексту (можна із застосуванням плану, схеми тощо).

2. Виконання завдання у групах.

3. Озвучення напрацювань.

4. Рефлексія етапу діяльності.

 1. Що ми робили на цьому етапі уроку?
 2. Як ми це робили? Чому саме так?
 3. Чи сподобалося вам так працювати?
  1. Чиї запитання чи відповіді були найвдалішими?
  2. Кого з однокласників ви хотіли б нагородити похвальним листом?
  3. Що нового ви дізналися на уроці з цієї теми?
  4. Загальна оцінка роботи учнів у групі.

Картка оцінювання роботи в групах.

Клас _________ Само-оцінка Оцінка членам групи Порядковий номер критерію
Прізвище, ім’я учня________________
Критерії Прізвище, ім’я 1 2 3 4 5 6
1. Виразно читав 1.
2. Ставив питання до тексту 2.
3. Детально переказував текст 3.
4. Уважно вислуховував інших 4.
5. Допомагав іншим 5.
6. Проявляв ініціативу в організації роботи (розподіляв завдання, складав план (схему), підводив підсумки)

Критерії оцінювання: так – 2 бали; не зовсім – 1 бал; ні – 0 балів.

 1. Представлення концепту теми «Усна народна творчість».

Учитель. На вивчення цієї теми відводиться 9 годин. Ми будемо вивчати:

 1. Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими загарбниками: „Зажурилась Україна…”, „Та ой як крикнув же козак Сірко”.
 2.   Українські історичні пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту: „Ой Морозе, Морозенку”, „Максим козак Залізняк”, „Чи не той то хміль”.
 3.  „За Сибіром сонце сходить”. Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.
 4.  Маруся Чурай – легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні Марусі Чурай, що стали народними: „Засвіт встали козаченьки”, „Віють вітри, віють буйні”, „Ой не ходи, Грицю…” Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.
 5.  Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Морально-етична проблематика. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники (О.Вересай, Г.Гончаренко, М.Кравченко, В. та М. Литвини, В.Нечепа). Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. ТЛ:  думи.
 6.  “Маруся Богуславка”. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі.
 7.  «Буря на Чорному морі». Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння.
 8. Завершуємо роботу уроком розвитку зв’язного мовлення (Усний твір-розповідь з елементами роздуму за народними думами) та тематичною контрольною роботою у формі тестів (Орієнтовні завдання контрольної роботи розміщені на стенді у класі).
 9. Опрацювання змісту розділу “Усна народна творчість”.

Учитель. Ознайомтеся зі змістом розділу “Усна народна творчість”. Поділіться у парах враженнями від прочитаних назв творів. Що видалося вам знайомим?  Що вас найбільше зацікавило? (Розповіді учнів). А тепер ознайомтеся з цілями на весь розділ і виберіть ті, над якими будете працювати, вивчаючи цю тему. (Учні вибирають цілі, озвучують їх). За бажанням, можете дописати власні цілі. (Учні дописують власні цілі).

ІV. Рефлексія уроку.

1. «Мікрофон»: «Що на уроці було для мене найважливішим»?

 1. Есе «Що я зрозумів(ла) сьогодні про себе?

3. Оцінювання роботи учнів учителем. Нагородження похвальними листами.

Коментування вчителем домашнього завдання.

Обов’язкове загальне. Написати твір-мініатюру «Чого я чекаю від уроків української літератури». 2. Оформити індивідуальний читацький маршрут вивчення теми.

Обов’язкове на вибір. 1. Визначивши читацьке завдання (Які почуття, переживання, думки я хочу викликати в однокласників?), підготувати виразне читання пісень «Зажурилась Україна», «Та, ой як крикнув же та козак Сірко».

2. Оформити на окремих картках висловлювання видатних людей про українську пісню як епіграф до наступного уроку.

За бажанням. 1.Підготувати повідомлення на тему «Історичні народні пісні про напади турків і татар».

2. Підготувати коротку розповідь про кошового отамана І. Сірка.

                                                    Додаток 1.

Анкета

Учня(учениці) 8-Б класу

—————————————————————————————————–

«Мої цілі на І семестр 2012-2013 навчального року»

Головні цілі, яких я хочу досягнути в наступному семестрі:

 1. Вивчити матеріал підручника.
 2. Стати гарним читачем.
 3. Навчитися самостійно здобувати знання.
 4. Навчитися аналізувати художні твори.
 5.  Глибше, ніж того вимагає програма, розглянути окремі теми (вказати які).
 6.  Навчитися самостійно працювати з довідковою та спеціальною літературою.
 7. Розвивати свої здібності (вказати які).
 8. Навчитися правильно організовувати своє навчання: ставити цілі, складати реальний план, виконувати його і оцінювати результати.
 9. Навчитися уважно слухати, правильно розмовляти, аргументовано сперечатися.
 10. Отримати гарну семестрову оцінку з української літератури.
 11. Нічого не хочу.
 12. Свій варіант цілі.

                                                                                                                             Додаток 2

Індивідуальний освітній маршрут

 

учня (учениці) ___ класу _________________________________ школи

___________________________________________________________

Предмет _____________________________________________________

Мета: ________________________________________________________

 

№п/п Що формується Завдання Терміни Форма контролю Відм.про викон.
1. Знання (які?)
1.1. …………………..
1.2. …………………..
2. Уміння (які?)
2.1. …………………….
2.2. …………………..

 

Софія Ревчук,
учитель української мови та літератури
Гощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Рівненської області