Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва (модель особистісно зорієнтованого уроку в 7 класі)

Мета: окреслити коло проблем, які будуть вирішуватися на уроках української літератури протягом року, семестру; з’ясувати роль мистецтва і художньої літератури як мистецтва слова у житті людини; розвивати логічне та образне мислення; виховувати інтерес до літератури.

Цілі.

Учні знатимуть:

функції літератури як мистецтва слова; зміст літературознавчого поняття художній образ;

коло проблем, які вирішуватимуться на уроках протягом року, семестру.

Учні вмітимуть:

визначати особливості створення художніх образів у різних видах мистецтва; знаходити в тексті художні образи; за допомогою слова створювати елементарні образи; висловлювати міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини;

планувати навчальну діяльність на семестр.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: репродукції картин К.Білокур „Колгоспне поле”, І.Марчука „Пробудження”, фонозапис „Мелодії” М.Скорика, виставка книг, таблиця „Мова художнього твору”.

Методи, прийоми, форми роботи: „реклама” прочитаних улітку творів, робота у групах, ілюстрування, програвання, виразне читання, „деталізація”, формування „папки успіху”, робота з підручником.

Хід  уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (Привітання з новим навчальним роком. Обмін побажаннями).

2. Ознайомлення з підручником (Чи подобається книжка? Чим саме? А чим не подобається?)

3. Виступ учнів із випереджувальним завданням.

Підготовлені семикласники „рекламують” прочитані влітку твори: інсценують найяскравіші уривки, демонструють „відеоролики”, плакати.

Учитель звертає увагу школярів на виставку книг, у якій представлені твори, що вивчатимуться у 7 класі.

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Окреслення кола проблем, які будуть вирішуватися протягом року, семестру.

Учні отримують картки, за якими визначають основні цілі вивчення літератури упродовж І семестру, дізнаються про дати і форми проведення контрольних робіт.

Семикласники заповнюють анкети з метою визначення найважливіших цілей роботи упродовж навчального року, вкладають анкети у „папку успіху”. Папка поступово наповнюється матеріалами, які свідчать про успіх школярів: творчі роботи, малюнки, кросворди, рефлексивні роботи тощо.

2. Повідомлення теми уроку, визначення його цілей.

– Чи всі слова у записі теми зрозумілі? Хочу звернути вашу увагу на словосполучення „ірреальний світ”. Що воно означає?

– Для чого ж створює письменник цей ірреальний світ і як? З’ясувати це – наше сьогоднішнє завдання.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Організація роботи у групах.

–  Чи задумувалися ви коли-небудь, для чого людям потрібне мистецтво? Я пропоную вам поміркувати про це.

Учні об’єднуються у четвірки й обговорюють запитання. Через 3 хвилини представники від груп доповідають класові про результати. Відповіді фіксуються на дошці у вигляді схеми:

  1. Робота з підручником.

– Результати своєї роботи звірте з матеріалом підручника.

  1. Бесіда із актуалізацією суб’єктного досвіду.

–  Назвіть види мистецтва. Які з них найбільше вам подобаються? Чому?

–  А що ж об’єднує усі види мистецтва?

–  Розгляньте репродукції картин. Чи знаєте ви, хто автори цих творів?

–  Як ви думаєте, що хотіли донести до нас художники? Спробуйте сказати про це від їхнього імені.

– Послухайте мелодію. Що міг відчувати композитор, коли складав її?

– Чим художня література відрізняється від інших видів мистецтв, зокрема живопису, музики?

– Пригадайте, за допомогою яких художніх засобів творяться художні образи в літературі.

Учні порівнюють сказане із матеріалом таблиці „Мова художнього твору”

Лексичні засоби

Тропи          Елементи словника

Фонетичні засоби

Морфологічні засоби

Поетичний синтаксис

ЕпітетПорівнянняПерсоніфікація

Метафора

Гіпербола

Алегорія

СинонімиАнтонімиОмоніми

Неологізми

Архаїзми

Діалектизми

 

ЗвуконаслідуванняЗвукові повтори:– асонанс (повтор голосних);

– алітерація (повтор приголосних)

Слова із пестливо-зменшувальними суфіксами чи із суфіксами згрубілості РефренАнафораІнверсія

 

4. Виразне читання поезій учнями та вчителем.

– Пригадайте і розкажіть свою улюблену поезію. Спробуйте інтонацією передати почуття автора (і власні). Визначте найяскравіші, на вашу думку, художні образи і з’ясуйте, за допомогою яких художніх засобів вони утворені.

5. Творча робота.

Напишіть твір-мініатюру (під музику), в якому за допомогою образного слова розкажіть про найяскравіше літнє враження.

Для написання твору можна використати технологію „деталізація”. Учитель пропонує школярам уявно перенестися у картину К.Білокур „Колгоспне поле”, роздивитися усе навколо, пройтися „полем”, послухати звуки, наблизитися до квітів і відчути їхній аромат, після чого повернутися у клас і написати твір-мініатюру.

Озвучення та коментар напрацювань.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1.Усна саморефлексія за запитаннями.

– Що нового я дізнався на уроці? Для чого це мені?

– Чи сподобалося працювати?

–  Чи задоволений я своєю роботою (класу, вчителя)?

2. Визначення найактивніших учасників уроку. Оцінювання їхньої роботи.

Домашнє завдання.

Обов’язкове: підготуватися до виразного читання напам’ять (виконання –соло, дуетом, гуртом – на вибір) улюбленої народної пісні; запитати у батьків, чи люблять вони народні пісні; якщо так, то чому.

За бажанням: дібрати і записати висловлювання відомих людей про українські пісні, прокоментувати їх; принести фонозаписи улюблених народних пісень.