Григорій Сковорода – байкар, поет (особистісно орієнтований урок у 9 класі)

Григорій Сковорода – байкар, поет.

Мета: допомогти учням засвоїти зміст байок і віршів Г.Сковороди, збагнути особливості цих творів; удосконалювати вміння аналізувати художні твори, виразно читати їх; розвивати логічність і самостійність суджень; сприяти формуванню бажання самовдосконалення, життя за законами честі й моралі.

Цілі.

 Учні знатимуть: відмінність між жанрами байки і притчі; особливості байок Г.Сковороди; основну думку виучуваних поезій; 2 – 3 афоризми Григорія Сковороди.

Учні вмітимуть: виразно і вдумливо читати виучувані твори; розкривати алегоричний зміст образів; проілюструвати художнє відображення філософських ідей Г.Сковороди в його байках; аналізувати одну з байок та поезії “Всякому місту – звичай і права”, “De libertate”.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: тексти творів, ілюстрації до байок Г.Сковороди, картки із завданнями для роботи у групах.

Методи, прийоми, форми роботи: дослідницький (робота у групах), усна зв’язна розповідь учнів, самостійна робота (укладання схеми “Моральні цінності Г.Сковороди”).

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку. (Обмін побажаннями).

2. Перевірка домашнього завдання. (Учні пропонують свої доповнення до таблиці “Григорій Сковорода як особистість”).

3. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань. (Формулювання очікувань від уроку).

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Оголошення учителем цілей уроку. Визначення учнями власних цілей.

2. Узгодження плану роботи.

Учитель. Пропоную побудувати роботу таким чином: ви об’єднаєтеся у 3 групи, кожна з яких буде впродовж 10 хвилин виконувати своє завдання (результати раджу оформити на окремих аркушах), а потім озвучить напрацювання. Згодні?

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Робота у групах

І група

Байки Григорія Сковороди

1. Дайте визначення жанру байки.

2. Прочитайте лист, прикладений до збірки «Байки Харківські», дайте відповідь на запитання:

– Коли й де були написані ці твори? Кому подаровані?

– Які ознаки цього жанру Сковорода вважав обов’язковими, щоб твір був повноцінний змістом та художній формою?

3. Прочитайте байки “Бджола та Шершень”, “Собака і Вовк”, визначте тематику, розкрийте їхній алегоричний зміст.

4. Одну з байок виразно прочитайте у класі (можна за ролями або інсценувати).

5. Визначте особливості байок Сковороди:

– форма;

– будова;

– персонажі;

– мова (художні засоби, афористичні вислови).

6. Доведіть, що в байках Сковорода у художній формі викладав свої філософські ідеї.

Цікавої та успішної вам праці!

ІІ група

Оскільки притчі Г.Сковороди не пропонуються для вивчення чинною програмою, доцільність їх аналізу визначить учитель.

 Притчі Григорія Сковороди

1. Дайте визначення жанру притчі. Поясніть, що спільного і що відмінного у притчі та в байці.

2. Прочитайте уривки з притчі “Вдячний Еродій”, дайте відповіді на запитання і виконайте завдання:

  • Яке враження справили на Пішек слова Еродія про турботливе ставлення в його сім’ї дітей до батьків?
  • Чого навчали батьки Еродія своїх дітей?
  • У кого вчилися діти Пішек? Яких знань вони набули?
  • Доведіть, що в основі сюжету твору – засіб протиставлення.
  • Поясніть, які філософські ідеї Сковороди ілюструє ця притча.
  • Випишіть із твору афоризми .

3. Самостійно доберіть уривок, який хотіли б прочитати у класі. Виразно прочитайте.

Цікавої та успішної вам праці!

ІІІ група

Ліричні твори Григорія Сковороди

1. Поясніть назву збірки творів Григорія Сковороди “Сад божественних пісень, що проросли із зерен Священного Писання”.

2. Прочитайте поезії “Всякому місту – звичай і права”, “Ой ти, пташко жовтобоко…”, “De libertate”. Визначте тематику творів.

3. Доведіть, що вірш “De libertate” є зразком патріотичної лірики. Визначте провідний мотив твору. З якою метою згадано Богдана Хмельницького?

4. Поезію “Всякому місту – звичай і права” проаналізуйте, керуючись такими запитаннями і завданнями:

  • Підготуйтесь до виразного читання вірша “Всякому місту – звичай і права” (можна розділити твір на партії; подумайте, на які).
  • Спосіб життя, інтереси, прагнення яких людей описує автор? Поясніть, за допомогою яких слів та художніх засобів поет виражає своє ставлення до зображених у вірші персонажів. Яке це ставлення? Доведіть свою думку.
  • Про яких людей автор каже, що в них “совість як чистий кришталь”?
  • З’ясуйте роль повторів у вірші. Доведіть, що основний прийом побудови твору – антитеза. Як будова сприяє вираженню основної думки?

Цікавої та успішної вам праці!

1.  Озвучення напрацювань (виступи, їх доповнення і обговорення).

Представники інших груп слухають, коротко записують основне із відповідей своїх однокласників, при потребі ставлять запитання. Можна запропонувати учням афоризми Г.Сковороди виписати на окрему сторінку, адже вдома і на наступному уроці цю роботу буде продовжено.

2. Укладання на основі вивчених творів схеми “Моральні цінності Г.Сковороди” (самостійно, індивідуально).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Аналіз досягнення запланованих цілей.

2. Самооцінка та оцінка роботи в групах (на листках само- та взаємооцінювання).

Домашнє завдання.

Обов’язкове. 1. Вивчити напам’ять “Всякому місту – звичай і права”. 2. Записати 5 – 6 афоризмів Г.Сковороди.

За бажанням. Скласти 6 тестових завдань за біографією та творчістю Г.Сковороди.