Григір Тютюнник. „Сито, сито…” Художній аналіз тексту (модель особистісно зорієнтованого уроку в 7 класі)

Мета: ознайомити учнів з оповіданням Григора Тютюнника; вчити визначати тему, основну думку; розвивати логічне й образне мислення, вміння аналізувати художнє слово; виховувати почуття співчуття, людяності.

Цілі.

Учні знатимуть:

  • коло проблем, піднятих у творі; зміст, тему, основну думку оповідання;
  • алгоритм цілевизначення та планування діяльності на урок.

Учні вмітимуть:

  •  аналізувати художнє слово письменника, характеризувати образ Ілька; висловлювати власні думки з приводу почутого;
  • самостійно сформулювати цілі уроку.

Тип уроку. Урок позакласного читання.

Обладнання: портрет письменника, виставка книг.

Форми роботи: гронування, читання із зупинками, бесіда.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Графічне зображення настрою).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду (Гронування: ключове слово – “сито”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Самостійне визначення цілей уроку.
  2. Колективне планування роботи на уроці.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Читання із зупинками.

– Про що може іти мова в оповіданні, яке має назву „Сито, сито…”?

Учитель або підготовлений учень читає частину оповідання від початку до слів „Сказано: чужа чужина…”

– Що можете сказати про героїв твору? Хто вони? Які?

– Охарактеризуйте трьома прикметниками (іменниками, дієсловами) стан Ілька, коли його тітка Олена назвала „зятиком”.

– Поясніть зміст слів: „а мороз мене – хльось по ногах: таки догнав!”

– Чому тітці кортило швидше поворожити?

– Як розвиватимуться події далі?

Підготовлений учень читає частину оповідання від слів „Тітка зраділи так, аж порожевіли” до слів „На фронті ж”.

– Як прореагували на слова Ілька жінки?

– Чому, коли тітка зраділа, в матері очі залишилися смутними?

– Поясніть зміст слів „жарок тріпочеться невеселий” (про очі матері).

Підготовлений учень читає частину оповідання від слів „А тітка…” до „Може б, ти мені, Одарко, й на сито прикинула?”

– Поясніть вигук Ілька „Знову куліш!”

– Прокоментуйте слова „… на шибках так і виграють, так і поводять блискучими дзьобами різьблені з криги та інею „селезні”. І сичать…”.

– Що буде далі?

Підготовлений учень читає частину оповідання від слів „Ну от, я ж так і знав!” до „Як живий – повернись ліворуч, як немає – праворуч”.

– Як поведе себе Ілько далі?

– Що вказує на гордість Ілька своєю почесною місією?

– Чому він вважає, що може сам вирішувати, що казати про долю людини?

– Як, на вашу думку, Ілько ставиться до тих, кому „ворожить”?

Підготовлений учень читає частину оповідання від слів „Потім ми всі принишкаємо і дивимося на підсито” до „Ну, що от мені з ними робити?”

– Як поведе себе Ілько?

Підготовлений учень читає частину оповідання від слів „Прикидаю собі…” до „… і гостинчика заробив”.

– Які емоції переповнили Ілька після того, як він отримав яблуко?

– Як ви думаєте, що хлопець зробить із гостинцем?

Підготовлений учень читає частину оповідання від слів „А мене – як обпекло” до „А чому ви ніколи на тата не ворожите?”

– Чи ворожила мати на тата?

– Поясніть значення слів „вітер хапає слова”, „крупа, як тертушкою, – по ногах”.

– Чому гостинчик тітки Олени „обпік” Ілька?

– Як закінчиться оповідання?

Учитель читає закінчення оповідання.

– Чому матері здається, що всі однаково ворожать?

– Прокоментуйте слова: „немає стелі”, „темрява – од полу й аж до неба”, „вікно осліпло”. Які відчуття викликають у вас ці образи?

– Чому саме „свята мука, свята правда”?

– Що символізує темрява?

– Що символізує сито? (доповнення гронування).

– Чому автор завершує оповідання словом „сніг”? Що він означає?

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Письмова рефлексія власної діяльності на уроці: “Чи задоволений результатами роботи? Що найкраще вдалося? Завдячуючи чому? Що – ні? Чому?”
  2. Самооцінка, оцінка роботи класу.

Домашнє завдання.

Обов’язкове: проаналізувати за картками досягнення цілей вивчення теми; підготуватися до тематичної контрольної роботи.