Григір Тютюнник, «Климко». Образ Климка. Ідея самопожертви заради рідних і близьких (модель особистісно зорієнтованого уроку в 7 класі)

Мета: розвивати вміння аналізувати поведінку героїв; формувати активну життєву позицію, позитивні риси характеру.

Цілі.

Учні знатимуть:

  • риси характеру Климка; у чому полягає суть ідеї самопожертви;

Учні вмітимуть:

  • висловлювати власне ставлення до прочитаного; розмірковувати про значення доброти і чуйності в людському житті;
  • самостійно спланувати роботу з подальшим обговоренням у парах.

Тип уроку: аналіз художнього твору.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору.

Форми, методи, прийоми роботи: асоціювання (ключове слово “самопожертва”), бесіда, робота у групах, складання плану та характеристика образів.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності (Визначення готовності до уроку за допомогою словосполучення).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань (асоціювання: ключове слово “самопожертва”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Оголошення теми уроку.

2. Визначення цілей уроку та планування діяльності у групах.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. “Обмін” цитатами між групами.

3. Складання плану характеристики образу Климка (у групах), підготовка зв’язної відповіді – характеристики образу.

4. Озвучення напрацювань.

5. Бесіда про сутність самопожертви, її важливість у житті.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  1. Написання листа Климкові або есе “Чи кожна людина здатна на самопожертву? А я?”

2. Графічна рефлексія власної діяльності і роботи своєї групи. Визначення найактивніших учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Обов’язкове: а) вибрати з тексту цитати, які можуть служити ілюстрацією тези про художню майстерність автора (пейзажні замальовки, портретна та мовна характеристика героїв твору); б) підготувати відповідь на запитання: у чому полягають мовні особливості повісті Григора Тютюнника “Климко”?

За бажанням: а) проілюструвати “свій” уривок; б) придумати своє закінчення повісті.