Формуємо дивергентне мислення

Дивергентне мислення, за Дж. Гілфордом, —це мислення, що йде в різних напрямах, яке передбачає множину рівною мірою правильних варіантів розв’язання задачі. Цей тип мислення грунтується на інтуїції. Головним його критерієм є оригінальність, психологічним механізмом – фа асоціацій, емоційні чинники. Ці механізми реалізуються на рівні підсвідомих процесів. Головною характеристикою дивергентного мислення є креативність—здатність породжувати нові, незвичайні ідеї. Креативність різною мірою властива людям.

Виокремлюють такі показники креативності:

 1. Швидкість – кількість ідей, які людина здатна продукувати за одиницю часу.
 2. Оригінальність – рідкісність ідеї, міра відмінності ідеї від загальноприйнятих стандартів.
 3. Гнучкість – легкість переходу від однієї ідеї до іншої. 4. Сприйнятливість – чутливість до деталей, нюансів, парадоксів.
 4. Метафоричність — здатність переносити властивості одного предмета (явища) на інший на основі ознаки, спільної для обох предметів, що зіставляються.

Антиподом дивергентному мисленню є мислення конвергентне.

Конвергентне мислення — це мислення, яке прагне до досягнення одного-єдиного правильного результату. Воно ґрунтується на знаннях. Критерій істинності даного мислення заданий іззовні. Основним механізмом цього типу мислення є логічні операції (аналіз, синтез).

http://pidruchniki.ws/11151212/psihologiya/vidi_mislennya

 

Запитання, які активізують дивергентне мислення

(За: Гузик М.П. Як не втратити таланти? Технологія навчання обдарованих

// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2.

 

 • Назвіть максимальне число синонімів (антонімів).
 • Назвіть максимальне число термінів, що використовуються…
 • Придумайте максимальне число слів, що починаються (закінчуються) на…
 • Придумайте вірш, використовуючи такі рими…
 • Опишіть зовнішній вигляд, використовуючи максимальну кількість епітетів.
 • Придумайте найдовше речення.
 • Складіть список літератури, в якому відбийте максимальну кількість літературних героїв.
 • Підберіть ті речі, за допомогою яких можна…
 • Хто приведе найбільший список…
 • Дайте тлумачення цього виразу з різних точок зору.
 • Прочитайте це речення, використовуючи найбільшу кількість інтонацій.
 • Назвіть максимальну кількість людей, яким ви маєте подякувати за…
 • Складіть список максимальної кількості речей, які вам потрібні…
 • Складіть перелік тих вчинків, які ви хотіли б зробити для…
 • Складіть перелік тих гріховних справ, які ви ніколи ні за яких обставин не вчините.
 • Складіть перелік тих книг, які ви ще не прочитали.
 • Хто переможе, називаючи послідовно (частини мови, методи… тощо).
 • Складіть найдовше ім’я людини.
 • Як ви думаєте, про що мріє (що бачить, чує тощо)…
 • Назвіть максимальну кількість імен хлопчика (дівчинки).
 • Які риси вашого товариша вам подобаються?
 • Виберіть вірш, який би сподобався вашому татові (мамі, вчительці, товаришеві та ін.).