Феномен Новоград-Волинського Фестивалю педагогічних ідей та оновлення української освіти

Довга і виснажлива дорога до Новограда-Волинського на ІІІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей нарешті закінчилась. Протягом усього часу подорожі було достатньо часу для роздумів і цікавих спостережень. Дещо пригнічувало відчуття провінційності містечка зі славною історією, але привід поїздки і, головне, люди, які організували дивовижно цікавий захід, викликали глибоку повагу, захоплення, пробуджували позитивні емоції.

Провідна тема фестивалю – становлення суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання – була однозначно інноваційною, сміливою, в ній акумулювалася проблематика зусиль української педагогічної громадськості, які спрямовані на поширення в Україні гуманістичної концепції освіти.

Відомо, що в усі часи людина була і залишається «мірою усіх речей» (Протагор). Останнім часом на тлі поступового утвердження в українському суспільстві соціально-психологічної атмосфери індивідуалізму, гонитви за прибутком відбуваються суттєві зрушення у ціннісних орієнтаціях і моральній свідомості молодого покоління. Культ показового багатства, переконаність, що освіту можна купити за гроші, коли нормою поведінки стає «презентування», а не прагнення «бути собою», коли «здоровий глузд» стає мірилом оцінки почуттів, а сучасну культуру характеризує «тяжіння до тілесного досвіду» (В. Агеєва), – усе це свідчить, що перед молодою людиною постають великі проблеми у ціннісному визначенні. І саме у середній школі реалізується ідея плекання розвинутої особистості, здатної як до встановлення взаємозв’язку зі своїм народом та переживання почуття належності до національної культури, так і до творення цієї Культури. Кожен громадянин проживає у шкільному середовищі роки життя, позначені пошуком ідеалу, становленням ціннісної системи внутрішнього світу. Саме ці роки в житті дитини стають своєрідними рубежами, коли здійснюється перехід від самовизначення до самореалізації. Тому такою актуальною є розробка інноваційних підходів у визначенні методичних впливів, прийомів, технік модернізації освітнього процесу, метою якого є розвиток самоактуалізованої, компетентної особистості.

Ця проблема зібрала кращих представників педагогічної громадськості України на землі Лесі Українки – у Новограді-Волинському Житомирської області. Сам факт, що у Новоград-Волинський їдуть педагоги з 18 областей та великий загін педагогів з міста Києва, а саме стільки було представників на ІІІ Фестивалі, та їдуть представники з інших країн заслуговує уваги та шани!

Висока організаційна культура Фестивалю полягала у створенні своєрідного континууму зі своєю системою цінностей, традицій, в якому забезпечуються умови для розвитку творчої, самодостатньої особистості вчителя. Особисто я беру участь у всіх трьох фестивалях і кожен раз знаходжу нові форми роботи, збагачуюся спілкуванням з колегами, яке приносить мені енергію на творчу роботу.

Одним із важливих завдань організаторів заходу, з яким вони достойно впоралися, стала інтеграція колективу кращих педагогів України, Білорусі, працівників науки, педагогічної преси, бібліотечної справи, представників мас-медіа, громадських діячів навколо основних цілей та завдань. Учасники Фестивалю мали нагоду спостерігати, як блискуче функціонують три рівні культури цього заходу: культура організації в цілому (начальник управління освіти і науки О.В. Ільяхова, завідувач інформаційно-методичного центру Ліневич П.К.), персональний рівень культури, який забезпечувався представниками наукових кіл України (науковий супровід, керівник творчих груп педагогів з провадження особистісно зорієнтованого навчання на уроках української літератури – Фасоля А.М.) і директорами шкіл Новограда-Волинського, та рівень управлінської культури міського голови Новограда-Волинського, кандидата педагогічних наук (мер-педагог, що вже дуже рідко зустрічається у наший країні!) В.І. Загривного, якому вдалося знайти раціональний баланс між різними сферами своєї діяльності і очолити стратегічне управління творчою роботою співтовариства.

На особливу пошану і вдячність заслуговує робота директора Новоград-Волинського колеґіуму Сідлецької К.Д. – модерного керівника, важливою рисою якої є сенситивність – здатність відчувати зміни, виклики часу і управляти закладом, що змінюється. Вона разом з колегами організувала достойну зустріч і забезпечила комфортні умови роботи гостей практично з усієї України, сприяла збагаченню науково – методичного рівня усього педагогічного колективу колегіуму. Відчувається, що кожен педагогічний керівник спрямовано працює над удосконаленням фахового рівня та спроможний провести майстер-клас для колег!

На Фестивалях педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» було створено своєрідне духовно та інтелектуально збагачене середовище, у якому озвучувалися оригінальні педагогічні ідеї науковців, учителів-методистів, аналізувалися відкриті уроки вчителів-практиків, здійснювалася медіапідтримка фахових часописів та міськрайонних газет, інформаційний супровід Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. Сухомлинського, проводився моніторинг з визначення здобутків та нових проблем.

Робота дискусійного клубу, в якому відбувся конструктивний діалог між науковцями та вчителями-практиками, сприяла вияскравленню проблем у сучасному освітньому процесі, гармонізації, взаємозбагаченню педагогічної науки та шкільної практики. Де ще у нашій країні педагоги (а це понад 100 педагогічних працівників) будуть мати змогу одночасно оцінювати виступи та висловлювання колег в інтерактивному режимі за допомогою сучасного обладенення ВОТУМ?!

Звичайно, родзинкою усіх фестивалів є проведення відкритих уроків. І це уроки не показові-демонстраційні, а звичайні робочі, на яких діти разом з вчителем думають, шукають відповіді на вічні питання та проблеми життя. Прикладом цього став відкритий урок у 8 класі на тему: «В. Дрозд, «Білий кінь Шептало». Проблема людини в суспільстві» доктора педагогічних наук Уліщенко В.В., який став логічним продовженням її майстер-класу «Організація інтерсуб’єктної взаємодії на уроці літератури в середній школі». Присутні мали нагоду побачити, як талановитий педагог на практиці застосовує технологію особистісно зорієнтованого уроку з елементами тренінгового методу, рефлесії, випереджувальних завдань, забезпечує глибоке філософське наповнення діалогу з учнями за допомогою розуміння життя як «шляху до себе».

Крім цього уроку відбулося ще 19 (19!) відкритих уроків вчителів-майстрів, на яких презентовано інноваційні підходи, нові методичні прийоми, нові форми уроків, але осі вони були спрямовані на розвиток особистості учня. А ще було 10 майстер-класів, дискусійна трибуна, знайомство зі школами Новограда-Волинського, аналіз та планування (методика «шість капелюхів») подальшої спільної роботи з впровадження дитиноцентриської педагогіки…

Можна упевнено стверджувати, що ІІІ Фестиваль педагогічних ідей продовжує виконувати важливу громадську та професійну місію: сприяє реальній кардинальній зміні українського суспільства, його еволюції від авторитарного, денаціоналізованого, роз’єднаного до соборного, європейського, об’єднаного єдиною національною ідеєю. Адже на заході обговорювалися і на практиці реалізовувалися нові методичні підходи модернізації роботи вчителя, прийоми організації навчально-виховного процесу української школи, що сприяють становленню суб’єктності вільної української людини, мислячої глобально, людини культурної, здатної свідомо здобувати знання у атмосфері свободи та відповідальності, прагнути до творчої самореалізації, до активної участі у розбудові громадянського суспільства України. Свято освітян України подарувало незабутні враження і неабиякий досвід.

Таким чином особистісно відчужена, імперативна, орієнтована на виробництво і владу пострадянська освіта здійснює своє оновлення. І якщо нині продовжує жити школа з авторитарними підходами в реалізації освітньої мети, то все більше прихильників з’являється у нової гуманітарної парадигми. І дуже добре, що тон у цьому задають учасники педагогічного фестивалю у місті Новограді-Волинському!

Педагогічний Фестиваль на батьківщині Лесі Українки – дивовижний захід, що працює на майбутнє України, справжнє свято освітян, яке дарує його учасникам незабутні враження і неабиякий досвід!

Успіхів вам у подальший педагогічній діяльності, освітяни-новатори!

Людмила ЧЕХОВСЬКА,
вчитель української мови та літератури
січового колегіуму,
місто Запоріжжя

 Постійна адреса статті: http://www.nv-imc.edukit.zt.ua/news/id/371/vn/