Б.Харчук. “Планетник”. Морально-етичні, естетичні проблеми у творі. Роздуми про сутність людського життя. Категорія краси у творі. Особистісно зорієнтований урок у 7 класі

Тема: Б.Харчук. “Планетник”. Морально-етичні, естетичні проблеми у творі. Роздуми про сутність людського життя. Категорія краси у творі.

Мета: продовжити аналіз змісту повісті; розкрити сутність піднятих автором морально-етичних проблем; вчити бачити і розуміти красу у природі, людині і самому собі; розвивати уміння “повільного читання”.

Цілі.

Учні знатимуть:

зміст повісті; суть піднятих у ній морально-етичних проблем.

Учні вмітимуть:

проаналізувати морально-етичні проблеми твору; висловити своє судження про них.

Тип уроку. Урок закріплення знань, умінь, навичок.

Обладнання: портрет Б.Харчука, дидактичні мультимедійні матеріали; виставка творів письменника; учнівські (дібрані учнями) ілюстрації до твору (дібраний музичний супровід звучатиме під час аналізу відповідного епізоду).

Методи, прийоми, форми роботи:  обмін напутніми словами, незакінчене речення, повільне читання, бесіда, очікування.

Оформлення дошки: портрет письменника; ім’я уроку: “Уроки діда Капуша”; епіграф: “Ми будемо шукати корінь…”.

Хід  уроку

І. Мотиваційний етап.

  1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (Обмін напутніми словами).
  2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань (Аналіз імені та епіграфа уроку. З’ясування змісту фразеологізмів зі словом “корінь”. Див. Додаток 1).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Представлення концепту уроку.
  2. Визначення власних цілей уроку, узгодження загального переліку (до нього включаються запитання, поставлені учнями на минулому уроці).
  3. Узгодження плану роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Заслуховування повідомлень на основі інформації, вміщеної на сайті

uk.wikipedia.org/wiki/Борис_Харчук

2. Словникова робота.

3. “Повільне прочитання” учителем уривку повісті (до слів “”Щойно це сказав…”) (Подані запитання можуть використовуватися повністю чи вибірково як для вироблення умінь “повільного прочитання” тексту, так і самостійної та групової класної і домашньої роботи, створення зв’язного висловлювання з приводу певної проблеми):

– Прокоментуйте рядки тексту “Планетник був малим хлопчиком. Він, як усі ми, прилетів з вирію казки на свій берег”. Чи означає це, що ми всі справді прилітаємо з казки? Де ця казка? А хто вказує на цей “свій” берег?

– Якщо судити з подальших слів повісті, то людина виконує якусь призначену вищими силами місію: “…хто знає, що йому написано на роду? Ми всі мов листя на дереві, – кожен листочок інший” (Ці вислови радимо учням записати у словник афоризмів). Чи згодні ви з цим твердженням?

– Чи має якесь значення, що ми не знаємо написаного не на віку, а “на роду”?

– Прочитайте уривок від слів “Мати порпалася на городі…” до слів “Цілу зиму сидів…”. Який образ із вивчених вами творів нагадує матір Планетника? (Сашка із “Зачарованої Десни”, Михайлика з повісті “Гуси-лебеді летять”). Про що свідчить така схожість?

– Як ви розумієте зміст слів “…впускала сонце собі в коси, в голову і в саму душу”?

– Чи справді хлопчик розумів мову тварин?

– Що було найбільшою мрією малого? Як це його характеризує?

– Як гадаєте, чому саме у вінку уявлялася хлопчикові весна?

– Описані події відбувалися “…у… сиві часи”. Чому саме так характеризує їх автор? Чому часи “сиві”?

– Яка роль згаданих казкових елементів твору?

– Автор зазначає, що хати в ті далекі часи “ставили без жодного цвяшка – не те, що зараз”. Який смисл вкладено в слова “не те, що зараз”?

– Які квіти росли біля хати? Чи всі з них ви знаєте? Порівняйте квіти на ілюстрації (с. 198 підручника) і їх фото (демонструються фото квітів з мультимедійного посібника).

– Чи відчуваєте ви якусь різницю у висловах “криниця з журавлем” і “журавель-криниця”? Якщо так, то в чому вона полягає?

– Чиїми очима подано змальовану картину: хлопчика? Автора?

– Чому “щось посіяти й посадити” заохочували хлопчика “сніп жита на покуті – дід і тепле просо на печі”?

– Розкажіть, як хлопчик доглядав свою квітку.

– Доберіть синонім до вислову “оченята зоріли“.

– Прочитайте рядки, в яких описано, як розцвітає нарцис. Яким настроєм пройнята ця сцена? Що відчував хлопчик у ті хвилини? Чому ви так думаєте? Чи є підстави для такого твердження у тексті?

– Нарцис доторкнувся до пальців хлопчика і “його пелюстки стали ще більші і ще біліші”. Як ви думаєте: чому?

– Чому хлопчик нікому не розповів про пригоду у саду?

– Що “ще значніше” відкрилося планетникові з тієї весни? Значніше за що?

– Хлопчик-пастух придивляється, як пише автор, до “нового світу”. Чому цей світ для нього новий?

– Планетник не може збагнути мови верби та річки. Чому? Адже мову тварин у дитинстві він розумів?

– Доберіть синоніми до слова “найсолодше” у вислові “Та найсолодше було йому перекинутися горілиць і впиватися синявою”. Наскільки воно є влучним? А як ви розумієте зміст слова “впиватися”?

– Чому для Планетника небо не тільки голубе і ясне, а й “непроглядне”?

– Як характеризують хлопчика слова: “Квітка перестала жити”?

– Перечитайте сцену змагання Планетника з хмарою. Означення “грізний” вжито в прямому чи іронічному значенні?

– Знайдіть в описі елементи казкового. Яка їх роль?

Учитель. У повному варіанті повісті від хвороби Планетника виліковує знахарка. Вона “побачила” і його призначення на Землі:

“Знахарка пильно глянула… Не повірила… Приглянулася і швидко щось зашепотіла:

– Краса… Краса… – видобувала із себе раз за разом це єдине слово, то захоплюючись, то жахаючись.

…Повернулася обличчям до хлопчика…

– Краса безборонна і беззахисна у світі, а тобі її утверджувати… Іди… – сказала”.

Як побачимо далі, її пророцтво повністю підтвердилося. Але повернімося до тексту:

– Чому діти проганяли Планетника, не хотіли з ним гратися?

– Як ви розумієте зміст вислову: “Візок дитинства не котився згори, а під гору: його треба було пхати, як біду, щоб біда не пхала додолу”?

– Наскільки повною, на вашу думку, є характеристика Планетника-юнака автором (бистре око, чуйне вухо, гострий розум, мрійливий, стриманий, лагідний, мовчазливий, чуйний, сторожкий, уважний)? Доповніть, якщо можете, цей перелік.

– Прокоментуйте вислів: “У його душі живуть всесвітні тривоги – великий страх, але ще більша цікавість і безбоязка, невтолима жадоба пізнання”. Як вони можуть уживатися – “великий страх” (страх чого?) і безбоязкість?

– Перечитайте рядки про зустріч Планетника з лісовими квітами (від слів “Вигнавши одного разу худобу…” до слів “”Щойно це сказав…”. Чому “Незчисленні лісові квіти висипали на галявину”? Що відчуває в ці хвилини Планетник?

3. Групова робота: на основі поданих учителем та сформульованих самостійно удома запитань до тексту й автора скласти зв’язне висловлювання про уроки діда Капуша. Вказати зауважені творчі знахідки письменника.

4. Озвучення напрацювань (Подаємо можливі відповіді учнів. Одну відповідь як орієнтовну учитель може вибудувати разом з учнями).

1 група:

Перший урок діда Капуша стосується розуміння людиною свого зв’язку з небом. Багато хто не усвідомлює його, бо спить. Так спав і Планетник. Тепер же він раптом побачив: “Зоряна картина неба мерехтіла і миготіла, змінюючись. Мінялися й самі зорі. Червоні засвічувалися зелено, зелені вишневіли, а то ставали блакитними. А простори неба, його глибини, чорніли і ніби дихали холодом…”.

Капуш навчає Планетника: “Усе на світі зв’язане… в усіх нас гуде крапелька небес…”. Після цієї зустрічі перед Планетником відкриваються нові грані краси. “Народжений для краси, він міг бачити її скільки завгодно й де завгодно”. Красивим змальовує автор його лице: “Білі пасма волосся спадають на плечі й обрамляють його вродливе обличчя, яке не затінене жодною злобливою пристрастю: відкрите, відверте, щире й зігріте соромливістю”. Ця зустріч стала поштовхом до самозаглиблення юнака. Допомагають відчути красу світу і сприймання його Планетником метафоричні вислови: “Зірка розписалася в небі, не долетіла до озера й погасла”, сільські “стріхи поопускались на вікна, так старі баби насувають на очі хустки”, річка несе “сон-хвилю, присипляючи озеро, верби, очерети й береги”.

2 група:

Якщо під час першої зустрічі Капуш вчив Планетника “читати небо”, то вдруге – чути й розуміти землю, читати її зелену книгу. (Пригадуємо, що Б.-І. Антонич одну зі своїх збірок назвав “Зелене Євангеліє”). Ось що говорить старий мудрець: “…ми… як зерно – вийшли із землі. …Краси людини без землі й краси землі без людини нема… Найвища радість людини – орати і сіяти. Кожна людина, де б вона не була, що б не робила, хіба не орач і не сіяч?.. Земля – найпривітніша людська домівка”. Капуш розповідає Планетнику про двоїстість світу, присутність у ньому добра і зла, напучує, що “сила кожного таїться в його душі”.

Прагнучи “позбутися байдужості, глухоти й недбальства”, юнак зі ще більшою увагою починає приглядатися до навколишнього світу. Від споглядання навколишньої краси, усвідомлення взаємозв’язку між усім сущим і минущості, на душі в нього було “сумно і світло”. А світ віддячує йому любов’ю…

В описі другої розмови знову зустрічаємо казкові елементи (згадку про Польовика, Полісуна, Водяника, русалок, описи літа й зими нагадують народні уявлення.

Окрім уже цитованих, зустрічаємо й інші афористичні вислови: “А журавлі уже відлітали у вирій і забирали із собою молоді літа”.

3 група:

Втретє Капуш допомагає Планетнику усвідомити закономірність життя, світоустрою. Він “провадив про розважливість, мовлячи, що світ збудувався і держиться на двох силах – на потузі любові й на потузі терпіння. Ненависть і нетерпіння – не менш потужні, але вони великі сили спротиву… З любові й терпіння народжується людина і хліб. Ненависть, нетерпіння і незгода на таке нездатні”. Усвідомивши це, людина буде готова до захисту.

Юнак не все сприйняв і зрозумів з дідової науки “думати”. У тому числі і слова про готовність до захисту. І перед силами природи, і перед людською заздрістю і злобою, бо “хіба є більше зло, як тупа і сліпа заздрість?”

4 група:

Не зрозумів тому, що не усвідомив досконалості природи і сутності людини як частинки природи. “Ти людина…”, – говорить дід Планетнику. Але “юнак не знав, добре це чи зле, що він людина”. І Капуш навчає: “Людина – дитина неба й землі… Небо й земля – не добрі і не злі. Вони – досконалі… Вони – всемогутні – це краса”. Потрібно сприйняти як закон світобудови його досконалість:

-Природа – наша мати, учителю?

– Так.

– Її треба любити й тоді, коли вона жорстока?

– Матері не вибирають, – промовив учитель. – Її любити – закон і совість…

Потрібно сприйняти як закон світобудови і двоїстість людини, яка “з добра і зла… і зла, і добра”. І завдання людини – “жити і вдосконалюватися – піднятися до краси і сили природи, до волі і єдності”.

– Шукай пізнання у трьох коренях – у землі, з якої піднявся, у небі, до якого прагнеш, і в самому собі, у своїй душі”, – такий заповіт залишає Планетнику Капуш на прощання. А ще напуття як відповідь на прагнення Планетника осідлати хмару: “Спробуй!”

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Учитель. Як епіграф ми взяли слова з тексту, дещо їх змінивши. Ми шукали корінь… Чи знайшли його? Якщо так, то що це за корінь?

  1. Відповіді учнів.
  2. “Незакінчене речення”: “Найважливішим з уроків діда Капуша для мене є …”.
  3. Озвучення напрацювань.

Домашнє завдання.

Обов’язкове: а) дати назву частині повісті від слів “Він ще не знав…” до кінця твору і скласти її план; б) виписати з тексту запитання, які задає собі планетник, засвоюючи науку думати (Див. Додаток 2); в) оскільки предметом розгляду буде образ Планетника, дібрати можливу назву наступного уроку.

За бажанням: а) проілюструвати один з епізодів твору; б) вивчити улюблений уривок напам’ять; в) виписати афористичні вислови з твору (Див. Додаток 3);

Додаток 1

Фразеологізми зі словом корінь (коріння):

Виривати (викорчовувати) з корінням (коренем) – остаточно знищувати або ліквідовувати кого-, що-небудь.

В корені – в самій основі, суті.

Докопуватися до кореня – глибоко, вдумливо аналізуючи, вивчаючи що-небудь, з’ясовувати його суть.

На кореню – на самому початку, на першій стадії розвитку.

Сягати коренями (корінням) – вести, брати свій початок з дуже давніх часів; мати давні витоки, першооснови.

Пускати корені – прижитися, закріплюватися, обживатися де-небудь; ставати постійним, міцно утверджуватися.

Дивитися в корінь – глибоко вникати в суть чого-небудь, звертати увагу на головне, більш істотне.

Рубати під корінь – підривати основу існування кого-, чого-небудь.

Додаток 2

Запитання Планетника

Чому те небо таке високе? Як туди забратися?

Чому я не бачу себе, як я відбиваюся в небі?

Як зв’язаний світ?

Як у дріб’язку вгадати велике? Як у частинці побачити ціле?

Як позбутися байдужості, глухоти й недбальства?

Додаток 3

Ми всі, мов листя на дереві, – кожен листочок інший.

Небо є скрізь.

Красо моя.. Я візьму й поселю тебе у свої груди.

Усе на світі зв’язане… В усіх нас гуде крапелька небес.

Усе має свій час. Вище голови скачуть нерозумні.

Народжений для краси, міг бачити  її скільки завгодно й де завгодно.

…Що ми без колоска?… Ми самі як зерно – вийшли із землі…

Краси людини без землі й краси землі без людини нема.

Найвища радість людини – орати і сіяти. Кожна людина, де б вона не була, що б не робила, хіба не орач і не сіяч? Без поту земля не родить і не буває жнив…

Сила кожного таїться в силі його душі.

Земля – зелена книга.

Земля – найпривітніша людська домівка.

Світ збудувався і держиться на двох силах – на потузі любові й на потузі терпіння. Ненависть і нетерпіння – не менш потужні, але вони великі сили спротиву.

Жити і вдосконалюватися – піднятися до краси і сили природи, до волі і єдності.

З любові й терпіння народжується людина і хліб. Ненависть, нетерпець і незгода на таке не здатні. Грози, віхоли випробовують потуги любові й терпіння. Хто не витримує, той пропав.

Наука – думати…

Хіба є більше зло, як тупа і сліпа заздрість?

Учись перемагати самого себе, поборювати слабкість і бути хоробрим.

Людина – дитина неба й землі, але чи вона завжди те пам’ятає?

Б’є грім, молотить град, а ти плекай свій нарцис, не забувай, чий ти син.

Кожна людина, людський рід – кореня добра і зла.

Людина з добра і зла, вона і зла, і добра.

Природа – наша мати… Матері не вибирають… Її любити – закон і совість. Жодна материнська сльоза не пропадає даром. Коли плаче мати, розверзається небо і стогне земля.

Шукай пізнання у трьох коренях – у землі, з якої піднявся, у небі, до якого прагнеш, і в самому собі, у своїй душі.

Робити – це і є жити в злагоді зі всім світом.