А. Чайковський. „За сестрою”. Розповідь про письменника. Історична основа повісті – героїчна боротьба українського народу проти татаро-монгольських нападників

ТЛ: героїко-романтична повість.

Мета: ознайомити семикласників із фактами життя А.Чайковського; розвивати логічне мислення; з’ясувати історичне тло повісті; поглибити знання про жанри епосу; виховувати інтерес до історичного  минулого України.

Цілі.

Учні знатимуть:

відомості про основні події життя А.Чайковського; зміст повісті „За сестрою”; зміст літературознавчого поняття героїко-романтична повість. композиція; складові композиції повісті..

Учні вмітимуть:

розповідати про життя письменника; розкрити історичну основу повісті;  визначати жанрові ознаки.

письмово відрефлексувати роботу на уроці.

Обладнання: портрет А.Чайковського, роздавальний матеріал, репродукція картини А.Манастирського „У погоні за татарином”.

 Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Методи, прийоми, форми роботи: бесіда, усне малювання, усна зв’язна розповідь учнів, взаємні запитання, робота у парах та в четвірках.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (графічний настрій).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду. (Продовжити речення: „Для мене історія – це …”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Вибір цілей із загального переліку, доповнення їх власними.

2. Колективне планування.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Вступне слово учителя.

– Коли ви вперше бачите людину, з якою хотіли б познайомитися, на що звернете увагу насамперед?

– А про що б ви у неї запитали?

(Відповіді учнів).

Учитель вивішує портрет А. Чайковського.

– Отож познайомимося із Андрієм Чайковським.

2. Заслуховування та аналіз учнівських повідомлень.

3. Бесіда за змістом твору.

– Чи сподобався вам твір? Чим саме?

– Зміст яких слів вам незрозумілий?

– Розгляньте репродукцію картини А.Манастирського „У погоні за татарином”. Який епізод вона ілюструє?

– До якого з епізодів намалювали б ілюстрацію ви? Опишіть її.

– Які запитання виникли у вас під час читання? Учні обговорюють запитання у парах, після чого озвучують напрацювання за зразком: „Мого товариша зацікавило… а в мене виникло таке запитання… Ми вирішили…”).

Учитель. А мені цікаво, чому автор почав свій твір описом села Спасівка?

– Виразно прочитайте цей опис. Які деталі в ньому свідчать про час дії? Що це за час?

– Як позначився час на житті спасівчан?

– Прочитайте епізод, у якому розповідається про напад татар на Спасівку. Чому автор порівнює село з пеклом? У якому творі використане подібне порівняння?

– Чи можна, на вашу думку, назвати повість Андрія Чайковського історичною? (Звертаємо увагу учнів на те, що в історичному творі розповідається про події історичної дійсності, діяльність історичних осіб. У повісті А.Чайковського згадуються історичні факти: татарські набіги, перебування в неволі, визволення з полону, але діють вигадані герої, з якими відбуваються надзвичайні події).

– “За сестрою” називають героїко-романтичною повістю. Як можна пояснити таке жанрове означення твору і чи справедливе воно? (В основі героїко-романтичного твору лежить якась  незвичайна подія, часто – небезпечна подорож. Для героїко-романтичного твору характерний напружений динамічний сюжет, насичений несподіваними поворотами подій.

Головний герой такого твору, як правило, – герой у повному розумінні цього слова. Це мужня і благородна особистість, здатна ризикувати власним життям, діяльна й активна людина).

4. Визначення жанрових особливостей твору.

Учні працюють спочатку в парах, потім об’єднуються у четвірки.

– Доведіть, що повість А.Чайковського „За сестрою” – героїко-романтична.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Що зацікавило вас в особі Андрія Чайковського?

2. Ознайомившись з історією, викладеною у формі художнього твору, чи не маєте ви бажання доповнити своє визначення “Історія для мене – це…”.

3. Озвучення напрацювань.

4. Письмова саморефлексія та самооцінювання (“Найбільшим своїм досягненням сьогодні я вважаю…”).

Домашнє  завдання.

Обов’язкове: опрацювати статтю підручника про героїко-романтичну повість, порівняти із записами у зошиті; дібрати цитати для характеристики образів родини Судаків, намалювати портрет персонажа (робота у групах).

За бажанням: придумати власні варіанти походження топоніму „Спасівка”.