А. Чайковський. „За сестрою”. Родина Судаків. Мужність Павлуся (модель особистісно зорієнтованого уроку в 7 класі)

ТЛ: романтичний герой.

Мета: охарактеризувати членів родини Судаків; з’ясувати, у чому полягає мужність Павлуся; виховувати почуття відданості, віри в перемогу добра, справедливості.

Цілі.

Учні знатимуть:

риси характеру членів родини Судаків; зміст літературознавчого поняття романтичний герой.

Учні вмітимуть:

характеризувати героїв повісті; пояснювати роль гіперболи у творі; розкрити зв’язок історичного минулого з сучасністю;

колективно планувати роботу на уроці.

Обладнання: малюнки учнів.

Тип  уроку. Урок закріплення знань, умінь, навичок.

Методи, прийоми, форми роботи: усне малювання, бесіда, створення колажу, есе, групова робота.

Хід  уроку 

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності.  („Побажай  собі удачі”).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду (Есе „Наша родина моїми очима”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Вибір цілей із загального переліку, доповнення власними цілями.

2. Колективне планування.

ІІІ. Опрацювання навчального  матеріалу.

  1. Створення за допомогою малюнків сімейного дерева родини Судаків

2. Створення сімейного альбому родини Судаків (колаж). Робота у групах. (Кожна група характеризує одного із членів родини за поданою схемою. Пізніше представник групи озвучує характеристику героя і на дошці під портретом прикріплює листки із записаними ключовими словами).

Схема аналізу образів

  1. Хто персонаж?
  2. Портрет.
  3. Які риси характеру і в яких вчинках виявляються?
  4. П’єдестал учинків.
  5. Роль персонажа у творі.
  6. Висловлювання, яке найбільше сподобалось.

3. З’ясування змісту літературознавчого поняття романтичний герой.

– Прочитайте в підручнику, який герой називається романтичним.

– Чи можна Павлуся вважати романтичним героєм? Чому?

4. Бесіда з метою характеристики образу.

– Дід Андрій (охоронець роду) „вважав за свій обов’язок привчати Павла до лицарського ремесла”. Як це позначилося на характері та й долі хлопця? (Звертаємо увагу школярів на такі деталі: Павлусеві снилися бої з татарвою, він мріяв про те, коли підросте і стане славним козаком, від дідових оповідей виробилася у хлопцеві завзята козацька вдача. Коли дід помер, роль охоронця роду перейшла до Павла, адже Степан і Ганна у полоні, Палажка загинула, Петро –  на Січі).

– Простежимо життєву дорогу Павла.

(Учні креслять життєву дорогу Павлуся, позначають на ній події, які вплинули на змужніння героя).

– Спробуйте передати емоції Павла під час однієї із зазначених на прямій подій. (Словесне малювання).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

– На кого з героїв я б хотів бути схожим або кого знаю, хто схожий на них?

– Моє ставлення до… (Павла, членів родини Судаків).

Домашнє завдання.

Обов’язкове: схарактеризувати образ Павлуся (за самостійно складеним планом).

За бажанням: а) проілюструвати події з життя Павлуся, які найбільше запам’яталися; б) скласти схему маршруту Павлуся до Криму; в) підготувати ребуси, кросворди за повістю.