А. Чайковський. „За сестрою”. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків (особистісно зорієнтований урок у 7 класі)

Тема: А. Чайковський. „За сестрою”. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків

Мета: удосконалювати уміння характеризувати образи-персонажі; навчати узагальнювати, давати власну оцінку подіям та персонажам;  виховувати почуття патріотизму.

ТЛ: композиція.

Цілі.

Учні знатимуть:

риси характеру козаків-запорожців; зміст літературознавчого поняття композиція; складові композиції повісті.

Учні вмітимуть:

визначати основні засоби змалювання образів козаків; розкривати риси характеру запорожців; обґрунтувати своє ставлення до персонажів, з’ясувати авторську оцінку; пояснити актуальність твору у наш час; визначати елементи композиції;

усно відрефлексувати роботу на уроці, проводити взаємооцінку діяльності на уроці (у парах).

Тип уроку. Урок закріплення знань, умінь, навичок.

Обладнання:  репродукція картини С.Васильківського „Козак в степу. Тривожні ознаки”, малюнки учнів.

Методи, прийоми, форми роботи: бесіда, усне малювання, складання таблиці (робота у парах), мікрофон 2, творча робота.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку („Кольоровий настрій”).

2. Перевірка домашнього завдання (Розгадування запропонованих  однокласниками кросвордів та ребусів; характеристика образу Павла, коментар підготовлених ілюстрацій та схем).

3. Актуалізація суб’єктного досвіду.

– Який із епізодів, на вашу думку, можна було б проілюструвати картиною С Васильківського „Козак в степу. Тривожні ознаки”?

С.Васильківський. Козак в степу. Тривожні ознаки.

„Незакінчене речення”: “Запорожці, на мою   думку, — це…”.

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Вибір цілей уроку із загального переліку.

2. Колективне планування.

ІІІ.  Опрацювання навчального матеріалу.

1. Бесіда.

– Чи доводилося вам бувати у степу? Що ви відчували там? Андрій Чайковський приводить свого героя і читача у степ. (Учитель виразно читає початок ІІ розділу від слів „Що це? Невже степ, про який у піснях співають?” до „… ні імені їх, ні відкіля вони взялися”).

 Символом чого у повісті є степ? А могили у степу?

– Саме тут, у степу, біля Свиридової могили, збірного місця козаків, Павлусь зустрічається із запорожцями. Познайомимося із ними.

– Пригадайте імена описаних у творі козаків. Якими ви уявляєте запорожців?

– Кого із січовиків автор описує найбільш детально? Що можна сказати на основі цих описів про ставлення письменника до своїх героїв?

– Розкажіть про бій козаків із татарами (розділ ІV). Чому татари були впевнені у своїй перемозі? Про що свідчить перемога козаків?

– Як ставилися запорожці до зрадників свого народу? За що і як було покарано харциза Карима?

2. Складання таблиці характеристики персонажів.

– Спробуємо „намалювати” портрет козаків. Для цього заповнимо таблицю цитатами з повісті. Робота у парах.

Звичаї козаків

Здібності

Духовні якості

3. Озвучення напрацювань. Словесний портрет козаків.

Учитель допоможе семикласникам зробити висновок про те, що козаки уособлюють чесність, вірність, відвагу, силу, героїзм, віру в Бога, готовність обороняти свою віру та свій народ навіть ціною власного життя. Це справжні лицарі.

4. З’ясування змісту літературознавчого поняття композиція.

– Письменник, працюючи над літературним твором, продумує його композицію. З’ясуйте  за підручником, що називається композицією.

5. Аналіз композиції повісті.

– Визначте елементи композиції повісті А.Чайковського „За сестрою”.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Усна рефлексія.

– На початку ХХ століття повість „За сестрою” була надзвичайно популярною серед читачів, особливо в юнацтва. Школярі у листах дякували письменникові і просили ще писати. Як ви думаєте, що ж так подобалося   читачам?  А чим сьогодні цікавий твір?

– Чи отримали ви відповіді на свої запитання?

2. Взаємооцінка (в парах) діяльності на уроці.

Домашнє  завдання.

Обов’язкове: проаналізувати за картками досягнення цілей; підготуватися до тематичної контрольної роботи.